Acte administrative emise de primar

TitleContentDate
Dispozitia 172/2024privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Stoica Valentin care locuiește pe raza comunei Costești, județul Buzău2024/06/282024-06-28 07:14:00
Dispozitia 171/2024privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, în ședință extraordinară pentru data de 28.06.20242024/06/272024-06-27 07:13:00
Dispozitia 170/2024privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru 2 titulari cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Toma Radu2024/06/262024-06-26 07:12:00
Dispozitia 169/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Toma Radu2024/06/262024-06-26 07:11:00
Dispozitia 168/2024privind încetarea plății indemnizației de handicap lunare doamnei Ion Elena, persoana cu handicap grav vizual2024/06/262024-06-26 07:10:00
Dispozitia 167/2024privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Luca Ștefan2024/06/212024-06-21 07:09:00
Dispozitia 166/2024privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Mureșanu Dumitru2024/06/212024-06-21 07:08:00
Dispozitia 165/2024privind modificarea Dispoziției nr. 158-30.05.2024 privind desemnarea reprezentantului comunei Costești în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor înregistrate la culturile agricole afectate de fenomene meteorologice periculoase2024/06/212024-06-21 07:07:00
Dispozitia 164/2024privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, în ședință ordinară pentru data de 27.06.20242024/06/212024-06-21 07:06:00
Dispozitia 163/2024privind delegarea atribuțiilor primarului către viceprimar pe perioada concediului de odihnă2024/06/192024-06-19 07:05:00
Dispozitia 162/2024privind acordarea-neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna mai 20242024/06/062024-06-06 07:04:00
Dispozitia 161/2024privind aprobarea și revizuirea Ghidului beneficiarului și a Ghidului de prezentare conținând materiale informative privind activitățile din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții C-tin și Elrena Costești Venitului minim de incluziune pentru două persoane2024/06/062024-06-06 07:03:00
Dispozitia 160/2024privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei Stan Monica-Nicoleta pentru activitatea desfășurată în luna mai în cadrul PNRR2024/06/052024-06-05 07:02:00
Dispozitia 159/2024privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază brut al doamnei Dumitru Elena-Daniela pentru activitatea desfășurată în luna mai în cadrul PNRR2024/06/052024-06-05 07:01:00
Dispozitia 157/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Tudosi Marioara Săndica2024/05/302024-05-30 07:07:00
Dispozitia 156/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Sandu Mirela2024/05/302024-05-30 07:06:00
Dispozitia 155/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Rătescu Mioara2024/05/302024-05-30 07:05:00
Dispozitia 154/2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari2024/05/272024-05-27 07:04:00
Dispozitia 153/2024privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară2024/05/242024-05-24 07:03:00
Dispozitia 152/2024privind aprobarea și revizuirea Procedurii opetaționale privind admiterea persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2024/05/232024-05-23 07:02:00
Dispozitia 150/2024privind delimitarea scețiilor de votare de pe raza UAT Costești și stabilirea sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 20242024/05/152024-05-15 15:26:46
Dispozitia 149/2024privind acordarea tichetelor de grădiniță pentru luna aprilie2024/05/152024-05-15 15:26:44
Dispozitia 148/2024privind acordarea indemnizației de handicap pentru numita Voicu Iuliana2024/05/152024-05-15 15:26:43
Dispozitia 147/2024prvind acordare de spor pentru doamna Stan Monica-Nicoleta2024/05/152024-05-15 15:26:42
Dispozitia 146/2024privind acordare de spor proiecte pentru doamna Dumitru Elena2024/05/152024-05-15 15:26:40
Dispozitia 145/2024privind stabilirea locurilor de afișaj electoral de pe raza UAT Costești2024/05/152024-05-15 15:26:39
Dispozitia 144/2024privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice ” Sfinții Constantin și Elena ” pentru doamna Dumitru Ileana2024/05/152024-05-15 15:26:37
Dispozitia 143/2024privind delegarea atribuțiilor primarului către viceprimar pe perioada concediului de odihnă2024/05/152024-05-15 15:26:35
Dispozitia 142/2024privind încetarea Venitului minim de incluziune pentru trei persoane2024/05/152024-05-15 15:26:34
Dispozitia 141/2024privind acordarea Venitului minim de incluziune pentru două persoane2024/05/152024-05-15 15:26:32
Dispozitia 140/2024privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice ” Sfinții Constantin și Elena ” pentru domnul Grădinar Ștefan2024/05/152024-05-15 15:26:31
Dispozitia 139/2024privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice ” Sfinții Constantin și Elena ” pentru doamna Popescu Elisabeta2024/05/152024-05-15 15:26:30
Dispozitia 151/2024privind completarea Dispoziției nr. 131-2024 privind stabilirea personalului tehnic auxiliar2024/05/152024-05-15 07:01:00
Dispozitia 138/2024privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Reamenajare drum exploatare 33, Costești2024/04/232024-04-23 07:15:00
Dispozitia 137/2024prinvind acordarea unor servicii sociale doamnei Bolocan Ecaterina în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena, Costești2024/04/232024-04-23 07:14:00
Dispozitia 136/2024privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu cumbustibili solizi și-sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie doamnei Eftimie Ștefana2024/04/192024-04-19 07:13:00
Dispozitia 135/2024privind Convocarea Consiliului Local Costești în ședință ordinară pentru data de 25.04.20242024/04/192024-04-19 07:12:00
Dispozitia 134/2024privind acordarea unui ajutor de înmormântare aparținătorilor decedatei Eftimie Ștefana2024/04/162024-04-16 07:11:00
Dispozitia 133/2024prinvind acordarea unor servicii sociale doamnei Iordache Ecaterina în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena, Costești2024/04/152024-04-15 07:10:00
Dispozitia 132/2024prinvind încetarea unor servicii sociale doamnei olteanu Ilinca în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena, Costești2024/04/112024-04-11 07:09:00
Dispozitia 131/2024privind stabilirea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție comunală, Costești2024/04/102024-04-10 07:08:00
Dispozitia 130/2024prinvind acordarea unor servicii sociale doamnei Popescu Elisabeta în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena, Costești2024/04/102024-04-10 07:07:00
Dispozitia 129/2024prinvind acordarea unor servicii sociale doamnei Beșliu Dobra în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena, Costești2024/04/102024-04-10 07:06:00
Dispozitia 128/2024prvind acordarea-neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna Martie 20242024/04/082024-04-08 07:05:00
Dispozitia 127/2024privind aprobarea plății indemnizației lunare numitei Voicu Iuliana Valentina, persoană cu handicap grav2024/04/052024-04-05 07:04:00
Dispozitia 126/2024majorare procent salariu brut pentru doamna Stan Nicoleta Monica2024/04/042024-04-04 07:03:00
Dispozitia 125/2024Majorare procent salariu brut pentru doamna Dumitru Elena-Daniela2024/04/042024-04-04 07:02:00
Dispozitia 124/2024încetare servicii sociale pentru Ghinea Mircea în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costesti2024/04/012024-04-01 07:01:00
Dispozitia 123/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Sandu Mirela2024/03/292024-03-29 07:20:00
Dispozitia 122/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Rătescu Mioara2024/03/292024-03-29 07:19:00
Dispozitia 121/2024privind acordarea tranșei de vechime pentru Șerbănoiu Alexandru2024/03/292024-03-29 07:18:00
Dispozitia 120/2024privind acordarea tranșei de vechime pentru Oprea Dorin2024/03/292024-03-29 07:17:00
Dispozitia 119/2024privind acordarea tranșei de vechime pentru Pascu Aurelia2024/03/292024-03-29 07:16:00
Dispozitia 118/2024privind acordarea tranșei de vechime pentru Moldoveanu Fila2024/03/292024-03-29 07:15:00
Dispozitia 117/2024privind acordarea tranșei de vechime pentru Constantin Daniela2024/03/292024-03-29 07:14:00
Dispozitia 116/2024privind acordarea tranșei de vechime pentru Zahiu Nina2024/03/292024-03-29 07:13:00
Dispozitia 115/2024privind aprobarea plății indemnizației de handicap pentru Marin Alina2024/03/282024-03-28 07:12:00
Dispozitia 114/2024privind aprobarea indemnuzației de handicap grav pentru Stoian Elena2024/03/282024-03-28 07:11:00
Dispozitia 113/2024privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru Pașol Stana2024/03/282024-03-28 07:10:00
Dispozitia 112/2024privind încetarea contractului de munca al domnului Voicu Viorel având funcția de asistent personal2024/03/282024-03-28 07:09:00
Dispozitia 111/2024privind modificarea venitului minim de incluziune2024/03/282024-03-28 07:08:00
Dispozitia 110/2024privind acordarea venitului minim de incluziune2024/03/282024-03-28 07:07:00
Dispozitia 109/2024privind modificarea cuantumului indicelui social de referință2024/03/282024-03-28 07:06:00
Dispozitia 108/2024privind convocarea Consiliului local în ședință exraordinară2024/03/282024-03-28 07:05:00
Dispozitia 107/2024privind stabilirea cuantumului tichetelor de grădiniță2024/03/182024-03-18 07:04:00
Dispozitia 106/2024privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Mercan Ștefan2024/03/182024-03-18 07:03:00
Dispozitia 105/2024privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Ciocârlan Rada2024/03/152024-03-15 07:02:00
Dispozitia 104/2024privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară2024/03/152024-03-15 07:01:00
Dispozitia 103/2024privind acordarea-neacordarea stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță pentru luna februarie 20242024/03/082024-03-08 07:15:00
Dispozitia 102/2024privind acordarea sporului PNRR pe luna februarie d-nei Stan Monica2024/03/052024-03-05 07:14:00
Dispozitia 101/2024privind acordarea sporului PNRR pe luna februarie d-nei Dumitru Elena2024/03/052024-03-05 07:13:00
Dispozitia 100/2024privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru 11 titulari2024/02/282024-02-28 07:12:00
Dispozitia 99/2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari2024/02/282024-02-28 07:11:00
Dispozitia 98/2024privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Constantin Cornel2024/02/282024-02-28 07:10:00
Dispozitia 97/2024privind angajarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru Constantin Liliana2024/02/272024-02-27 07:09:00
Dispozitia 96/2024privind acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței în perioada februarie-martie 20242024/02/272024-02-27 07:08:00
Dispozitia 95/2024privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru numita Petcu Sabina2024/02/272024-02-27 07:07:00
Dispozitia 94/2024privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru numita Porumb Vasilica2024/02/272024-02-27 07:06:00
Dispozitia 93/2024privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru numita Preda Geta2024/02/272024-02-27 07:05:00
Dispozitia 92/2024privind rectificarea actului de deces nr. 21-2000-Săvulescu Constantin2024/02/272024-02-27 07:04:00
Dispozitia 91/2024privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru Vasile Elena2024/02/242024-02-24 07:03:00
Dispozitia 90/2024privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru Bucur Irina2024/02/242024-02-24 07:02:00
Dispozitia 89/2024privind aprobarea Planului anual de îmbunătățire și adaptare la mediul ambiant în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2024/02/222024-02-22 07:01:00
Dispozitia 88/2024privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie prin norme proprii privind achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice pentru obiectivul ,,Dezvoltarea unui serviciu de educatie timpurie complementar in comuna Costești, județul Buzău2024/02/122024-02-12 08:15:00
Dispozitia 87/2024privind acordarea serviciilor sociale pentru Hogea Ioana în cadrul CPV2024/02/122024-02-12 08:14:00
Dispozitia 86/2024privind încetarea serviciilor sociale pentru Peneș Ghiță2024/02/122024-02-12 08:13:00
Dispozitia 85/2024privind acordarea tichetelor de grădiniță pentru luna ianuarie 20242024/02/092024-02-09 08:12:00
Dispozitia 84/2024privind convocarea în sedință ordinară a Consiliului local2024/02/092024-02-09 08:11:00
Dispozitia 83/2024privind acordarea serviciilor sociale în Caminul pentru persoane vârstnice pentru Negocescu Sofia2024/02/072024-02-07 08:10:00
Dispozitia 82/2024privind încetarea contract de muncă Avram Elena, asistent persoanl2024/02/062024-02-06 08:09:00
Dispozitia 81/2024privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru persoane Vârstnice pentru Ghinea Mircea2024/02/052024-02-05 08:08:00
Dispozitia 80/2024privind acordarea majorarea salariului Dumitru Elena Daniela cu spor participare proiect2024/02/052024-02-05 08:07:00
Dispozitia 79/2024privind acordarea majorarea salariului Stan Monica cu spor participare proiect2024/02/052024-02-05 08:06:00
Dispozitia 78/2024privind stabilirea indemnizației de handicap2024/01/312024-01-31 08:05:00
Dispozitia 77/2024privind acordarea ajutorului pentru consumatorul vulnerabil pentru 3 luni2024/01/312024-01-31 08:04:00
Dispozitia 76/2024privind încetare dosare venit minim de incluziune2024/01/312024-01-31 08:03:00
Dispozitia 75/2024privind respingerea dosarului de venit minum de incluziune pentru Burlacu Ion2024/01/312024-01-31 08:02:00
Dispozitia 74/2024privind aprobarea dosarelor cu beneficiari ai venitului minim de incluziune2024/01/312024-01-31 08:01:00
Dispozitia 73/2024privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice pentru Constantin Rada2024/01/312024-01-31 08:00:00
Dispozitia 72/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Voicu Viorel2024/01/312024-01-31 07:59:00
Dispozitia 71/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Simion Mihaela2024/01/312024-01-31 07:58:00
Dispozitia 70/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Bălan Alina2024/01/312024-01-31 07:57:00
Dispozitia 69/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Avram Elena2024/01/312024-01-31 07:56:00
Dispozitia 68/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Dincă Mirela2024/01/312024-01-31 07:55:00
Dispozitia 67/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Miroslav Emilia2024/01/312024-01-31 07:54:00
Dispozitia 66/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Luca Florin2024/01/312024-01-31 07:53:00
Dispozitia 65/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Samoilă Ramona2024/01/312024-01-31 07:52:00
Dispozitia 64/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Davidoiu Mihaela2024/01/312024-01-31 07:51:00
Dispozitia 63/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Voicu Lenuța2024/01/312024-01-31 07:50:00
Dispozitia 62/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Nicoleta2024/01/312024-01-31 07:49:00
Dispozitia 61/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Aurelia2024/01/312024-01-31 07:48:00
Dispozitia 60/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Oprea Dorin2024/01/312024-01-31 07:47:00
Dispozitia 59/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Șerbănoiu Alexandru2024/01/312024-01-31 07:46:00
Dispozitia 58/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitrache Mariana2024/01/312024-01-31 07:45:00
Dispozitia 57/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitru Elena2024/01/312024-01-31 07:44:00
Dispozitia 56/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Dragomir Mariana2024/01/312024-01-31 07:43:00
Dispozitia 55/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Zahiu Nina2024/01/312024-01-31 07:42:00
Dispozitia 54/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Petcu Felicia2024/01/312024-01-31 07:41:00
Dispozitia 53/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Crețu Monica2024/01/312024-01-31 07:40:00
Dispozitia 52/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Constantin Daniela2024/01/312024-01-31 07:39:00
Dispozitia 51/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Moldoveanu Fila2024/01/312024-01-31 07:38:00
Dispozitia 50/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Cocor Georgeta2024/01/312024-01-31 07:37:00
Dispozitia 49/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Oancă Ionela Loredana2024/01/312024-01-31 07:36:00
Dispozitia 48/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Ghinea Steluța2024/01/312024-01-31 07:35:00
Dispozitia 47/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Badea Lucian2024/01/312024-01-31 07:34:00
Dispozitia 46/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Panait Aura2024/01/312024-01-31 07:33:00
Dispozitia 45/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Tudosi Nicu2024/01/312024-01-31 07:32:00
Dispozitia 44/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Bogdan George2024/01/312024-01-31 07:31:00
Dispozitia 43/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Radu Ion2024/01/312024-01-31 07:30:00
Dispozitia 42/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Radu Poterașu Maria2024/01/312024-01-31 07:29:00
Dispozitia 41/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Crăciun Gelu2024/01/312024-01-31 07:28:00
Dispozitia 40/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Burlacu Nicu2024/01/312024-01-31 07:27:00
Dispozitia 39/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Iacob Alin2024/01/312024-01-31 07:26:00
Dispozitia 38/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Dragomir Iarca2024/01/312024-01-31 07:25:00
Dispozitia 37/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Ratescu Mioara2024/01/312024-01-31 07:24:00
Dispozitia 36/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Sandu Mirela2024/01/312024-01-31 07:23:00
Dispozitia 35/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Tudosi Marioara2024/01/312024-01-31 07:22:00
Dispozitia 34/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Gheorghi Cristian2024/01/312024-01-31 07:21:00
Dispozitia 33/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Leu Rămurel2024/01/312024-01-31 07:20:00
Dispozitia 32/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Stănilă Vasile2024/01/312024-01-31 07:19:00
Dispozitia 31/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Valentin2024/01/312024-01-31 07:18:00
Dispozitia 30/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Androne Viorel2024/01/312024-01-31 07:17:00
Dispozitia 29/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Oaie Florin2024/01/312024-01-31 07:16:00
Dispozitia 28/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Morentz Roxana2024/01/312024-01-31 07:15:00
Dispozitia 27/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Morentz Eduard2024/01/312024-01-31 07:14:00
Dispozitia 26/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Cristea Aurel2024/01/312024-01-31 07:13:00
Dispozitia 25/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Avram Stana2024/01/312024-01-31 07:12:00
Dispozitia 24/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Cană Mariana2024/01/312024-01-31 07:11:00
Dispozitia 23/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitru Elena Daniela2024/01/312024-01-31 07:10:00
Dispozitia 22/2024privind stabilirea salariului de bază pentru Stan Monica2024/01/312024-01-31 07:09:00
Dispozitia 21/2024privind stabilirea indemnizației viceprimarului2024/01/312024-01-31 07:08:00
Dispozitia 20/2024privind stabilirea indemnizației primarului2024/01/312024-01-31 07:07:00
Dispozitia 19/2024privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței2024/01/292024-01-29 07:06:00
Dispozitia 18/2024privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice pentru Enache Constantin2024/01/292024-01-29 07:05:00
Dispozitia 17/2024privind revocarea Dispozițiilor nr. 278-280-20232024/01/262024-01-26 07:04:00
Dispozitia 16/2024privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local2024/01/232024-01-23 07:03:00
Dispozitia 15/2024privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice pentru Peneș Ghiță2024/01/232024-01-23 07:02:00
Dispozitia 14/2024privind desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea declarațiilor de avere2024/01/222024-01-22 07:01:00
Dispozitia 13/2024privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Enache Geta2024/01/162024-01-16 21:17:00
Dispozitia 12/2024privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Sandu Ștefan Adrian2024/01/162024-01-16 21:16:00
Dispozitia 11/2024privind încetarea serviciilor sociale pentru Dinu Ioana în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești2024/01/152024-01-15 21:15:00
Dispozitia 10/2024privind acordarea tichetelor de grădiniță pentru luna decembrie 20232024/01/122024-01-12 21:14:00
Dispozitia 9/2024privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru Burlacu Tinca2024/01/122024-01-12 21:13:00
Dispozitia 8/2024privind încetarea serviciilor sociale pentru Săcuiu Stana în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești2024/01/122024-01-12 21:12:00
Dispozitia 7/2024privind delegarea atribuțiilor secretarului general2024/01/102024-01-10 21:11:00
Dispozitia 6/2024privind încetarea plății indemnizației de handicap pentru Buzoianu Smaranda2024/01/102024-01-10 21:10:00
Dispozitia 5/2024privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului local în data de 11.01.20242024/01/102024-01-10 21:09:00
Dispozitia 4/2024privind constituirea comisiei de selecționare a documentelor din arhiva Primăriei Costești2024/01/102024-01-10 21:08:00
Dispozitia 3/2024privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului aferent anului 20232024/01/082024-01-08 21:07:00
Dispozitia 2/2024privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază pentru Stan Monica în cadrul echipei de proiect PNRR2024/01/052024-01-05 21:06:00
Dispozitia 1/2024privind stabilirea procentului de majorare a salariului de bază pentru Dumitru Elena în cadrul echipei de proiect PNRR2024/01/052024-01-05 21:05:00
Dispozitia 308/2023privind promovarea doamnei Morentz Roxana-Loredana în grad profesional superior celui deținut prin transformarea postului2023/12/272023-12-27 21:04:00
Dispozitia 307/2023privind acordarea jutorului pentru încălzirea locuinței în perioada 20.11-20.12.20232023/12/222023-12-22 21:03:00
Dispozitia 306/2023privvind organizarea procedurii de atribuire prin licitație a contractului de achiziție obiectiv ”Reabilitare moderată Camin cultural Costești”2023/12/222023-12-22 21:02:00
Dispozitia 305/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Alexandrescu Antoneta în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești2023/12/222023-12-22 21:01:00
Dispozitia 304/2023privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului local în data de 21.12.20232023/12/202023-12-20 21:12:00
Dispozitia 303/2023privind constituirea comisiei de inventariere a mojloacelor fixe si a obiectelor de inventar2023/12/192023-12-19 21:11:00
Dispozitia 302/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Sora Pompiliu2023/12/182023-12-18 21:10:00
Dispozitia 301/2023privind încetarea plății indemnizației de handicap pentru Nițu Alexandru2023/12/122023-12-12 21:09:00
Dispozitia 300/2023privind încetarea contractului de muncă al doamnei Marin Gladiola din funcția de infirmieră în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești2023/12/112023-12-11 21:08:00
Dispozitia 299/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 14.12.20232023/12/082023-12-08 21:07:00
Dispozitia 298/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Gogoș Claudiu2023/12/072023-12-07 21:06:00
Dispozitia 297/2023privind acordarea tichetului educațional pentru luna noiembrie 20232023/12/052023-12-05 21:05:00
Dispozitia 296/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Siomion Gheorghe2023/12/052023-12-05 21:04:00
Dispozitia 295/2023privind stabilirea procentului de majorare a salariuluide bază lunat al doamnei Dumitru Elena-Daniela pentru activitate in proiect PNRR2023/12/042023-12-04 21:03:00
Dispozitia 294/2023privind stabilirea procentului de majorare a salariuluide bază lunat al doamnei Stan Nicoleta-Monica pentru activitate in proiect PNRR2023/12/042023-12-04 21:02:00
Dispozitia 293/2023privind majorarea cu 25% a indemnizației primarului pentru perioada implementării unor proiecte PNRR2023/11/292023-11-29 21:01:00
Dispozitia 292/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale pentru beneficiarul Constantin Zamfir2023/11/272023-11-27 21:22:00
Dispozitia 291/2023privind constituirea comisiei de predare a bunuriloe ce compun sistemul public de alimentare cu apa în comuna Costești2023/11/272023-11-27 21:21:00
Dispozitia 290/2023privind încetarea de drept a plății ajutorului social numitului Gheorghe Vasile2023/11/222023-11-22 21:20:00
Dispozitia 289/2023privind modificarea plății ajutorului social acordat conform legii nr. 416-2001 numitei Predoiu Nicoleta Tatiana2023/11/222023-11-22 21:19:00
Dispozitia 288/2023privind numirea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complemntar în comuna Costești , finanțat din PNRR2023/11/222023-11-22 21:18:00
Dispozitia 286/2023privind respingerea ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și a suplimentului cu energie2023/11/222023-11-22 21:17:00
Dispozitia 285/2023privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili din comuna Costești care au depus cereri în perioada 01.11.2023-20.11.20232023/11/222023-11-22 21:16:00
Dispozitia 284/2023privind aprobarea plății indemnizației lunare numitului Perțea David Cristian, persoană cu handicap grav2023/11/222023-11-22 21:15:00
Dispozitia 283/2023privind aprobarea plății indemnizațieie lunare pentru persoana cu handicap grav Constantin Mihaiu2023/11/222023-11-22 21:14:00
Dispozitia 282/2023privind încetarea plății indemnizațieie de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Zloitu Ileana2023/11/222023-11-22 21:13:00
Dispozitia 281/2023privind aprobarea plății indemnizației pentru persoana cu handicap grav PETCU SABINA2023/11/222023-11-22 21:12:00
Dispozitia 287/2023privind convocarea Consiliului Local al Comunei Costești în ședință ordinară pentru data de 28.11.20232023/11/222023-11-22 18:28:49
Dispozitia 280/2023privind individualizarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costești, începând cu 01.01.20242023/11/162023-11-16 21:11:00
Dispozitia 279/2023privind individualizarea indemnizației viceprimarului comunei Costești, începând cu 01.01.20242023/11/162023-11-16 21:10:00
Dispozitia 278/2023privind individualizarea indemnizației primarului comunei Costești, începând cu 01.01.20242023/11/162023-11-16 21:09:00
Dispozitia 277/2023privind constituirea comisiei de examen și soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în gradul superior celui deținut2023/11/162023-11-16 21:08:00
Dispozitia 276/2023privind Convocarea de îndată a Consiliuluil Local al comunei Costești în ședință extraordinară pentru data de 16.11.20232023/11/152023-11-15 21:07:00
Dispozitia 275/2023privind acordarea/20232023/11/092023-11-09 21:06:00
Dispozitia 274/2023privind aprobarea indicatorilor de măsurare a eficienței și performanței activității desfășurate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Costești2023/11/092023-11-09 21:05:00
Dispozitia 273/2023privind aprobarea și revizuirea Ghidului beneficiarului în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Costești2023/11/092023-11-09 21:04:00
Dispozitia 272/2023privind aprobarea Ghidului de prezentare prvind activitățile derulate mîn cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Costești2023/11/092023-11-09 21:03:00
Dispozitia 271/2023privind aprobarea Procedurii Operaționale prvind admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru persoane vârstnice Costești2023/11/092023-11-09 21:02:00
Dispozitia 270/2023privind aporbarea Procedurii Operaționale în cazul apariței unui risc epidemiologic în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Costești2023/11/092023-11-09 21:01:00
Dispozitia 269/2023privind încetarea indemnizației de insoțitor pentru persoana cu handicap grav, Pascu Ștefan Octavian2023/10/312023-10-31 21:42:00
Dispozitia 268/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social doamnei Irimia Stanca2023/10/312023-10-31 21:41:00
Dispozitia 267/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Constantin Marian2023/10/312023-10-31 21:40:00
Dispozitia 266/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Anton Ionuț Marius2023/10/312023-10-31 21:39:00
Dispozitia 265/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Costache Gheorghe2023/10/312023-10-31 21:38:00
Dispozitia 264/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Vasile Costel2023/10/312023-10-31 21:37:00
Dispozitia 263/2023privind aprobarea indemnizației de însoțitor numitei Dumitru Mathias Ștefan, persoană cu handicap grav2023/10/312023-10-31 21:36:00
Dispozitia 262/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Davidoiu Mihaela încadrată în funcția contractuală de execuție de spălătoreasă în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:35:00
Dispozitia 261/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Parcu Aurelia încadrată în funcția contractuală de execuție de bucătar în cadrul cpminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:34:00
Dispozitia 260/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Crăciun Gelu încadrat în funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești2023/10/302023-10-30 21:33:00
Dispozitia 259/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Burlacu Nicu încadrat în funcția contractuală de execuție de MN, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești2023/10/302023-10-30 21:32:00
Dispozitia 258/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Iacob Alin Petrică încadrat în funcția contractuală de execuție de MN în cadrul aparatului de specialitea al primarului comunei Costești2023/10/302023-10-30 21:31:00
Dispozitia 257/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Tudosi Nicu încadrat în funcția contractuală de execuție de MN în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:30:00
Dispozitia 256/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Bogdan George încadrat în funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:29:00
Dispozitia 255/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Oprea Dorin încadrat în funcția contractuală de execuție de muncitor în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:28:00
Dispozitia 254/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Șerbănoiu Alexandru încadrat în funcția constractuală de execuție de muncitor în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:27:00
Dispozitia 253/2023privind stabilirea salariului de bază lunaral doamnei Dumitrache Mariana încadrată în funcția contractuală de execuție de infirmieră în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:26:00
Dispozitia 252/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dumitru Elena încadrată în funcția contractuală de execuție de infirmieră în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Stinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:25:00
Dispozitia 251/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Marin Gladiola încadrată în funcția contractuală de execuție de infirmieră în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:24:00
Dispozitia 250/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Cocor Georgeta încadrată în funcția contractuală de execuție de inrifmieră în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:23:00
Dispozitia 249/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Moldoveanu Fila, încadrată în funcția contractuală de execuție de instructor CFM în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena Costești2023/10/302023-10-30 21:22:00
Dispozitia 248/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Sandu Mirela, încadrată în funcția contractuală de execuție de mediator sanitar în aparatul de specialitate al primarului comunei Costești2023/10/302023-10-30 21:21:00
Dispozitia 247/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Tudosi Marioara Săndica, încadrată în funcția contractuală de execuție de guard în aparatul de specialitate al primarului comunei Costești2023/10/302023-10-30 21:20:00
Dispozitia 246/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Voicu Viorel, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:19:00
Dispozitia 245/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Simion Mihaela, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:18:00
Dispozitia 244/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bălan Alina Georgeta, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:17:00
Dispozitia 243/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dincă Mirela, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:16:00
Dispozitia 242/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Avram Elena, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:15:00
Dispozitia 241/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Miroslav Emilia, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:14:00
Dispozitia 240/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Luca Florin, asistent personal2023/10/302023-10-30 21:13:00
Dispozitia 239/2023privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanelor cu handicap grav cu domiciliul pe raza comunei Costești2023/10/302023-10-30 21:12:00
Dispozitia 238/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată d-nei Manole Adriana Liliana2023/10/272023-10-27 21:11:00
Dispozitia 237/2023privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată d-nei Ispas Mihaela Valerica2023/10/272023-10-27 21:10:00
Dispozitia 236/2023privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată d-ului Zahiu Valerică2023/10/272023-10-27 21:09:00
Dispozitia 235/2023privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată d-nei Pîrvu Adelina2023/10/272023-10-27 21:08:00
Dispozitia 234/2023privind aprobarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Porumb Vasilica2023/10/252023-10-25 21:07:00
Dispozitia 233/2023privind aprobarea plății indemnizației pentru persoana cu handicap grav Nițu Alexandru2023/10/252023-10-25 21:06:00
Dispozitia 232/2023privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitului Șerban Alin Iulian, persoană cu handicap grav2023/10/252023-10-25 21:05:00
Dispozitia 231/2023privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Avram Steliana2023/10/252023-10-25 21:04:00
Dispozitia 219/2023privind acordarea/20232023/10/252023-10-25 21:03:00
Dispozitia 230/2023privind sancționarea disciplinară a domnului Șerbănoiu Alexandru având funcția contractuală de execuție de fochist în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Sfinții C-tin și Elena, Costești2023/10/252023-10-25 21:02:00
Dispozitia 229/2023privind aprobarea transferului în interesul serviciului al doamnei Alecu Amelia încadrată în funcția de îngrijitoare în cadrul Căminului C-tin și Elena Costești2023/10/252023-10-25 21:01:00
Dispozitia 228/2023privind convocarea Consiliului Local al Comunei Costești în ședință ordinară,26.10.20232023/10/202023-10-20 21:10:00
Dispozitia 227/2023privind instituirea curatelei și numirea domnului Udrea Tănase în calitate de curator pentru minorul Udrea C-tin Mihăiță2023/10/182023-10-18 21:09:00
Dispozitia 226/2023privind acordarea de servicii socialedomnului Constantin Zamfir2023/10/172023-10-17 21:08:00
Dispozitia 225/2023privind constituirea Comisieide recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul-Branșamente apă cu cămin echipat în satele Pietrosu și Costești2023/10/122023-10-12 21:07:00
Dispozitia 224/2023privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul -Branșamente de apă cu cămin echipatîn satele Costești și Pietrosu2023/10/122023-10-12 21:06:00
Dispozitia 223/2023privind costituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul-Reabilitare alee pietonală în sat Costești2023/10/122023-10-12 21:05:00
Dispozitia 222/2023privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul-Extindere trotuar pietonal în sat Costești2023/10/122023-10-12 21:04:00
Dispozitia 221/2023privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul-Amenajare trotuare pietonale în sat Costești2023/10/122023-10-12 21:03:00
Dispozitia 220/2023privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Ghinea Steluța2023/10/102023-10-10 21:02:00
Dispozitia 218/2023privind instituirea curatelei și numirea doamnei Bucur Nicoleta în calitate de curator special pentru Bucur David Georgian2023/10/042023-10-04 21:19:00
Dispozitia 217/2023privind modificarea plății ajutorului social numitei Mărgărit Rafira2023/09/292023-09-29 21:18:00
Dispozitia 216/2023privind respingerea cererii de ajutor social doamnei Pascu Lenuța2023/09/292023-09-29 21:17:00
Dispozitia 215/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Ilie Ion2023/09/292023-09-29 21:16:00
Dispozitia 214/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Luca Dincă2023/09/292023-09-29 21:15:00
Dispozitia 213/2023privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Voicu Marius2023/09/292023-09-29 21:14:00
Dispozitia 212/2023privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Morentz Eduard2023/09/282023-09-28 21:13:00
Dispozitia 211/2023privind acordarea indemnizației de 500 lei stabilită în cuantum lunar brut doamnei Oancă Ioana Loredana2023/09/282023-09-28 21:12:00
Dispozitia 210/2023privind acordarea indemnizației de 500 lei stabilită în cuantum lunar brut doamnei Ghinea Steluța2023/09/282023-09-28 21:11:00
Dispozitia 209/2023privind acordarea indemnizației de 500 lei stabilită în cuantum lunar brut doamnei Rătescu Mioara2023/09/282023-09-28 21:10:00
Dispozitia 208/2023privind modificarea art.1, alin.(1) din Dispoziția 29327.10.2021, privind constituirea comisiei de disciplină pentru personalul contractual di naparatul de specialitate al primarului comunei Costești2023/09/272023-09-27 21:09:00
Dispozitia 207/2023privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Pașol Anas Maria2023/09/272023-09-27 21:08:00
Dispozitia 206/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Voinea Nicoleta Adriana2023/09/272023-09-27 21:07:00
Dispozitia 205/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Tănase Gina2023/09/272023-09-27 21:06:00
Dispozitia 204/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Negoiță Mirela Maria2023/09/272023-09-27 21:05:00
Dispozitia 203/2023privind aprobarea plății indemnizației pentru persoana cu handicap grav, Pandele Gigel2023/09/252023-09-25 21:04:00
Dispozitia 202/2023privind aprobarea plății indemnizației pentru persoana cu handicap grav, Mărgărit Mihai Andrei2023/09/252023-09-25 21:03:00
Dispozitia 201/2023privind aprobarea plății indemnizației pentru persoana cu handicap grav, Zloitu Ileana2023/09/252023-09-25 21:02:00
Dispozitia 200/2023privind aprobarea plății indemnizației lunare persoană cu handicap grav, Frâncu Georgeta Elena2023/09/252023-09-25 21:01:00
Dispozitia 199/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 28 septembrie  2023 2023/09/222023-09-22 15:19:40
Dispozitia 198/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Copnstantin și Elena Costești pentru Coman Petre2023/09/112023-09-11 21:09:00
Dispozitia 197/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Copnstantin și Elena Costești pentru Luncă Violeta2023/09/072023-09-07 21:08:00
Dispozitia 196/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Copnstantin și Elena Costești pentru Gheorghe Elena2023/09/062023-09-06 21:07:00
Dispozitia 195/2023privind constituirea comisiei pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la nivelul primăriei Costești2023/09/062023-09-06 21:06:00
Dispozitia 194/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Turcu Leana2023/09/052023-09-05 21:05:00
Dispozitia 193/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Burlacu Tinca2023/08/312023-08-31 21:04:00
Dispozitia 192/2023privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Luca Stefan2023/08/312023-08-31 21:03:00
Dispozitia 191/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Stanciu Rares Stefan2023/08/312023-08-31 21:02:00
Dispozitia 190/2023privind modificarea raportului de serviciu al domnului Oaie Florin prin transfer la cerere în Compartimentul Secretariat, Registrul Agricol și Stare Civilă2023/08/312023-08-31 21:01:00
Dispozitia 189/2023privind convocarea Consiliului Local în data de 31.08.20232023/08/252023-08-25 23:09:00
Dispozitia 188/2023privind reluarea activității în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice de cătrre Oancă Ioana Loredana2023/08/242023-08-24 23:08:00
Dispozitia 187/2023privind încetarea contractului individual de muncă pentru Udrea Mihai2023/08/232023-08-23 23:07:00
Dispozitia 186/2023privind încetarea serviciiloe sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru Paraschiv Alexandru2023/08/212023-08-21 23:06:00
Dispozitia 185/2023privind instituirea curatelei pentru minorele Boboc Elena și Boboc Ioana Lavinia pentru acceptarea succesiunii2023/08/212023-08-21 23:05:00
Dispozitia 184/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru Anghelache Vița2023/08/162023-08-16 23:04:00
Dispozitia 183/2023privind aprobarea Procedurii Operaționale privind învoirea beneficiarilor și deplasarea în afara Căminului pentru Persoane Vârstnice2023/08/162023-08-16 23:03:00
Dispozitia 182/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Călin Neculina în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2023/08/102023-08-10 23:02:00
Dispozitia 181/2023privind încetarea suplimentului de încălzire a locuinței pentru Odobescu Argentina2023/07/312023-07-31 23:01:00
Dispozitia 180/2023privind delegarea atribuțiilor primarului pe perioada efectuării concediului de odihnă2023/07/312023-07-31 21:16:00
Dispozitia 179/2023privind încetarea ajutorului social pentru Mucică Gica2023/07/272023-07-27 21:15:00
Dispozitia 178/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Mucică Gica2023/07/272023-07-27 21:14:00
Dispozitia 177/2023privind acordarea ajutorului social pentru Matei Narcisa2023/07/272023-07-27 21:13:00
Dispozitia 176/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Vrânceanu Alina2023/07/272023-07-27 21:12:00
Dispozitia 175/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Matei Narcisa2023/07/272023-07-27 21:11:00
Dispozitia 174/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Constantinescu Diana2023/07/272023-07-27 21:10:00
Dispozitia 173/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Burlacu Marius2023/07/272023-07-27 21:09:00
Dispozitia 172/2023privind acordarea indemnizatiei lunare de handicap pentru Florea Gheorghe2023/07/252023-07-25 21:08:00
Dispozitia 171/2023privind desemnarea persoanei responsabile cu colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul instituției2023/07/212023-07-21 21:07:00
Dispozitia 170/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Medeleanu Daniel2023/07/212023-07-21 21:06:00
Dispozitia 169/2023privind angajarea d-nei Davodoiu Mihaela cu contract de muncă pe perioada nedeterminata în funcția de spălătoreasă în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru2023/07/212023-07-21 21:05:00
Dispozitia 168/2023privind convocarea consiliului local în ședință ordinară2023/07/212023-07-21 21:04:00
Dispozitia 167/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Dobrinoiu Mircea2023/07/212023-07-21 21:03:00
Dispozitia 166/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Voicu Didina2023/07/132023-07-13 21:02:00
Dispozitia 165/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Ezaru Ion2023/07/132023-07-13 21:01:00
Dispozitia 164/2023privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a consiliului local pentru data de 12 iulie 20232023/07/112023-07-11 21:19:00
Dispozitia 163/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrului Caminuuluui pentru Persoane Vârstnice pentru Paraschiv Alexandru2023/07/102023-07-10 21:18:00
Dispozitia 162/2023privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna iunie2023/07/072023-07-07 21:17:00
Dispozitia 161/2023privind exercitarea atribuțiilor de stare civilă2023/07/052023-07-05 21:16:00
Dispozitia 160/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Burlacu Ioana2023/07/052023-07-05 21:15:00
Dispozitia 159/2023privind acordarea ajutorului social pentru Dragnea Nicoleta2023/06/302023-06-30 21:14:00
Dispozitia 158/2023privind încetarea suplimentului pentru energie pentru Marin Ileana2023/06/302023-06-30 21:13:00
Dispozitia 157/2023privind încetarea suplimentului pentru energie pentru Gheorghe Virginia2023/06/302023-06-30 21:12:00
Dispozitia 156/2023privind încetarea ajutorului social pentru Marin Valeriu2023/06/302023-06-30 21:11:00
Dispozitia 155/2023privind încetarea ajutorului social pentru Mucică Florica2023/06/302023-06-30 21:10:00
Dispozitia 154/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Enache Gheorghe2023/06/302023-06-30 21:09:00
Dispozitia 153/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Lungu Elisabeta2023/06/302023-06-30 21:08:00
Dispozitia 152/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Manole Adriana2023/06/302023-06-30 21:07:00
Dispozitia 151/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Coman Florina2023/06/302023-06-30 21:06:00
Dispozitia 150/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Coșconea Georgiana2023/06/302023-06-30 21:05:00
Dispozitia 149/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Ispas Mihaela2023/06/302023-06-30 21:04:00
Dispozitia 148/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Cristea Gheorghe2023/06/302023-06-30 21:03:00
Dispozitia 147/2023privind acordarea alocației pentru sustinerea familiei pentru Marin Madalin2023/06/302023-06-30 21:02:00
Dispozitia 146/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Gheorghe Elena2023/06/282023-06-28 21:01:00
Dispozitia 145/2023privind rectificarea actului de casatorie nr. 5/20232023/06/192023-06-19 21:09:00
Dispozitia 144/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Șerban Estera2023/06/142023-06-14 21:08:00
Dispozitia 143/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 19.06.20232023/06/132023-06-13 21:07:00
Dispozitia 142/2023privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului de spălătoreasă în cadrulCăminului pentru Persoane Vârstnice Costesti2023/06/122023-06-12 21:06:00
Dispozitia 141/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costesti pentru Mardale Olga2023/06/122023-06-12 21:05:00
Dispozitia 140/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costesti pentru Tudor Ecaterina2023/06/122023-06-12 21:04:00
Dispozitia 139/2023privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna mai 20232023/06/092023-06-09 21:03:00
Dispozitia 138/2023privind acordarea unui sprijin financiar Scolii Gimnaziale Costesti pentru deplasarea la Olimpiada Nationala de limba si literatura română2023/06/072023-06-07 21:02:00
Dispozitia 137/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costesti pentru Sava Ana2023/06/052023-06-05 21:01:00
Dispozitia 136/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Vîlcu Ioana2023/05/302023-05-30 21:19:00
Dispozitia 135/2023privind desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea declarațiilor de avere si de interese2023/05/302023-05-30 21:18:00
Dispozitia 134/2023privind acordarea serviciilor sociale pentru Ezaru Ion în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2023/05/302023-05-30 21:17:00
Dispozitia 133/2023privind angajarea cu contract de muncă a domnului Voicu Viorel în funcția de asistent personal2023/05/292023-05-29 21:16:00
Dispozitia 132/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Panait Mihaela2023/05/252023-05-25 21:15:00
Dispozitia 131/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Florea Laurențiu2023/05/252023-05-25 21:14:00
Dispozitia 130/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Pârvu Nicolae2023/05/252023-05-25 21:13:00
Dispozitia 129/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Voicu Viorel2023/05/252023-05-25 21:12:00
Dispozitia 128/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Căldăraru Marin2023/05/252023-05-25 21:11:00
Dispozitia 127/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 31.05.20232023/05/252023-05-25 21:10:00
Dispozitia 126/2023privind încetarea suplimentului de încălzire pentru Călin Gheorghe2023/05/232023-05-23 21:09:00
Dispozitia 125/2023privind încetarea suplimentului de încălzire pentru Radu Elena2023/05/232023-05-23 21:08:00
Dispozitia 124/2023privind încetarea indemnizației de handicap pentru Anghel Marcela2023/05/232023-05-23 21:07:00
Dispozitia 123/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Bucur Anica2023/05/192023-05-19 21:06:00
Dispozitia 122/2023privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 19.05.20232023/05/182023-05-18 21:05:00
Dispozitia 121/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Stan Violeta pentru inmormantarea tatălui Ivan Radu2023/05/172023-05-17 21:04:00
Dispozitia 120/2023privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Miroslav Dumitru pe perioada efectuarii concediului de odihnă a asistentului pesonal2023/05/162023-05-16 21:03:00
Dispozitia 119/2023privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna aprilie 20232023/05/102023-05-10 21:02:00
Dispozitia 117/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Burlacu Teodor2023/05/092023-05-09 23:11:00
Dispozitia 116/2023privind anjarea pe perioadă nedetermibnată a domnaei Pascu Aurelia în funcția de bucătar2023/05/092023-05-09 23:10:00
Dispozitia 115/2023privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pascu Aurelia din funcția de spălătoreasă2023/05/092023-05-09 23:09:00
Dispozitia 118/2023dispozitie privind acordare servicii sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena pentru Munteanu Elena2023/05/092023-05-09 21:01:00
Dispozitia 114/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Ghinea Steluța2023/04/282023-04-28 23:08:00
Dispozitia 113/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Cocor Georgeta2023/04/282023-04-28 23:07:00
Dispozitia 112/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Buzoianu Smaranda2023/04/282023-04-28 23:06:00
Dispozitia 111/2023privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru Ivan Radu2023/04/282023-04-28 23:05:00
Dispozitia 110/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Florea Laurențiu2023/04/282023-04-28 23:04:00
Dispozitia 109/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Ivan Rita2023/04/282023-04-28 23:03:00
Dispozitia 108/2023privind ]ncetarea ajutorului social pentru Bogdan Nela2023/04/282023-04-28 23:02:00
Dispozitia 107/2023privind acordarea ajutorului social pentru Luca Vasile2023/04/282023-04-28 23:01:00
Dispozitia 106/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Badea Lucian2023/04/282023-04-28 21:22:00
Dispozitia 105/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Panait Aura2023/04/282023-04-28 21:21:00
Dispozitia 104/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Gheorghi Cristian2023/04/282023-04-28 21:20:00
Dispozitia 103/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Leu Rămurel2023/04/282023-04-28 21:19:00
Dispozitia 102/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Stănilă Vasile2023/04/282023-04-28 21:18:00
Dispozitia 101/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Valentin-Marian2023/04/282023-04-28 21:17:00
Dispozitia 100/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Androne Viorel2023/04/282023-04-28 21:16:00
Dispozitia 99/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Radu Ion2023/04/282023-04-28 21:15:00
Dispozitia 98/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Poterașu-Radu Maria2023/04/282023-04-28 21:14:00
Dispozitia 97/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Morentz Eduard2023/04/282023-04-28 21:13:00
Dispozitia 96/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Cristea Aurel2023/04/282023-04-28 21:12:00
Dispozitia 95/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Avram Stana2023/04/282023-04-28 21:11:00
Dispozitia 94/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Cană Mariana2023/04/282023-04-28 21:10:00
Dispozitia 93/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Morentz Roxana2023/04/282023-04-28 21:09:00
Dispozitia 92/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitru Elena-Daniela2023/04/282023-04-28 21:08:00
Dispozitia 91/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Stan Nicoleta-Monica2023/04/282023-04-28 21:07:00
Dispozitia 90/2023privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei2023/04/282023-04-28 21:06:00
Dispozitia 89/2023privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei2023/04/282023-04-28 21:05:00
Dispozitia 88/2023privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Tudosi Nicu în funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare2023/04/272023-04-27 21:04:00
Dispozitia 87/2023privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local în data de 27.04.20232023/04/212023-04-21 21:03:00
Dispozitia 86/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice pentru Panait Mihai2023/04/202023-04-20 21:02:00
Dispozitia 85/2023privind modificarea componentei comiosiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestatiilor pentru concursul pentru ocuparea postului de bucatar2023/04/192023-04-19 21:01:00
Dispozitia 84/2023privind aprobarea Planului de Integritate și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale Anticorupție2023/04/182023-04-18 21:08:00
Dispozitia 83/2023privind acordarea stimulentului educațional pentru luna martie2023/04/102023-04-10 21:07:00
Dispozitia 82/2023privind respingerea ajutorului social pentru Luca Vasile2023/04/052023-04-05 21:06:00
Dispozitia 81/2023privind acordarea ajutorului social pentru Mucică Ion2023/04/052023-04-05 21:05:00
Dispozitia 80/2023privind modificarea ajutorului social pentru Mărgărit Rafira2023/04/052023-04-05 21:04:00
Dispozitia 79/2023privind încetarea ajutorului social pentru Dinu Stela2023/04/052023-04-05 21:03:00
Dispozitia 78/2023privind încetarea raportului de serviciu al domnului Stoian Liviu-Andrei din funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent2023/04/032023-04-03 21:02:00
Dispozitia 77/2023privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a primarului comunei Costești pentru implementare proiect ”Reabilitare moderată Cămin Cultural”2023/03/302023-03-30 21:01:00
Dispozitia 76/2023privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2023/03/292023-03-29 21:19:00
Dispozitia 75/2023privind angajarea cu contract individual de muncă a doamnei Simion Mihaela ca asistent persoanl pentru Simion Marta2023/03/282023-03-28 21:18:00
Dispozitia 74/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Simion Mihaela2023/03/282023-03-28 21:17:00
Dispozitia 73/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Zahiu Teodora2023/03/282023-03-28 21:16:00
Dispozitia 72/2023privind încetarea suplimentului de energie2023/03/282023-03-28 21:15:00
Dispozitia 71/2023privind acordarea alocației pentru susțienerea familiei pentru Ivan Daniela-Cristina2023/03/282023-03-28 21:14:00
Dispozitia 70/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Constantin Evric Antonio2023/03/282023-03-28 21:13:00
Dispozitia 69/2023privind aprobarea destinatarilor finali de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți2023/03/282023-03-28 21:12:00
Dispozitia 68/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Lungu Elisabeta2023/03/282023-03-28 21:11:00
Dispozitia 67/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Martinescu Maria în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/272023-03-27 21:10:00
Dispozitia 66/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 30.03.20232023/03/242023-03-24 21:09:00
Dispozitia 65/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Rișcanu Ioan în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/202023-03-20 21:08:00
Dispozitia 64/2023privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat în cadrul Consiliului local Costești -Serviciul de Salubrizare2023/03/202023-03-20 21:07:00
Dispozitia 63/2023privind aprobarea Planului anual de îmbunătățire și adaptare la mediul ambiant în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/152023-03-15 21:06:00
Dispozitia 62/2023privind modificarea cuantumului indicelui social de referință pentru beneficiarii venitului minim garantat2023/03/142023-03-14 21:05:00
Dispozitia 61/2023privind modificarea cuantumului indicelui social de referință pentru beneficiarii alocației de susținere a familiei2023/03/142023-03-14 21:04:00
Dispozitia 60/2023privind modificarea cuantumului indicelui social de referință pentru beneficiarii stimulentului educațional2023/03/142023-03-14 21:03:00
Dispozitia 59/2023privind suspendarea contractului de muncă al doamnei Pațelea Ramona pe perioada efectuării concediului de creștere copil până la împlinirea vâstei de 2 ani2023/03/142023-03-14 21:02:00
Dispozitia 58/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Zăvoianu Ștefan în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/132023-03-13 21:01:00
Dispozitia 57/2023privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară2023/03/072023-03-07 21:11:00
Dispozitia 56/2023privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică la obiectivul ”Înființare rețea canalizare apă uzată menajeră sat Spătaru”2023/03/062023-03-06 21:10:00
Dispozitia 55/2023privind încetarea ajutorului social pentru Bălan Ionel2023/03/062023-03-06 21:09:00
Dispozitia 54/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Cazacu Niculina2023/03/032023-03-03 21:08:00
Dispozitia 53/2023privind încetarea contractului de muncă pentru Moldoveanu Diana din funcția de asistent personal2023/03/032023-03-03 21:07:00
Dispozitia 52/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Simion Marta2023/02/282023-02-28 21:06:00
Dispozitia 51/2023privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru Buzoianu Smaranda2023/02/282023-02-28 21:05:00
Dispozitia 50/2023privind încetarea ajutorului social pentru Irimia Stanca2023/02/282023-02-28 21:04:00
Dispozitia 49/2023privind acordarea ajutorului social pentru Constantin Georgeta2023/02/282023-02-28 21:03:00
Dispozitia 48/2023privind acordarea ajutorului social pentru Burlacu Aurel2023/02/282023-02-28 21:02:00
Dispozitia 47/2023privind acordarea aocației pentru susținerea familiei pentru Luca Ana-Maria2023/02/282023-02-28 21:01:00
Dispozitia 46/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Enache Florica2023/02/242023-02-24 21:07:00
Dispozitia 45/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Avram Ana2023/02/242023-02-24 21:06:00
Dispozitia 44/2023privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 277/20232023/02/242023-02-24 21:05:00
Dispozitia 43/2023privind desemnarea reprezentanților UAT Costești în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare pentru lucrările de cadastru2023/02/242023-02-24 21:04:00
Dispozitia 42/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Marin Floarea2023/02/202023-02-20 21:03:00
Dispozitia 41/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 16.02.20232023/02/102023-02-10 21:02:00
Dispozitia 40/2023privind acordarea stimulentului educațional pentru luna ianuarie 20232023/02/082023-02-08 21:01:00
Dispozitia 39/2023privind instituirea curatelei și numirea doamnei Odobescu Mihaela în calitate de curator special al minorului Constantin Evric-Antonio în vederea dezbaterii succesiunii2023/02/062023-02-06 21:26:00
Dispozitia 38/2023privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Caloean Viorel, muncitor necalificat în cadrul Consiliului Local Costesti-Serviciul de Salubrizare, prin acordul părților2023/02/032023-02-03 21:25:00
Dispozitia 37/2023privind constituirea comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul ”Construire spațiu tehnic sat Costești, comuna Costești”2023/01/302023-01-30 21:24:00
Dispozitia 36/2023privind constituirea comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul ”55 Bransamente apa 5ml+49 Branșamente apă 10ml cu Cămin apomentru gata echipat- comuna Costești”2023/01/302023-01-30 21:23:00
Dispozitia 35/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Bogdan George, muncitor necalificat în cadrul Consiliului Local Costesti-Serviciul de Salubrizare2023/01/302023-01-30 21:22:00
Dispozitia 34/2023privind promovarea în grad profesional a doamnei Dumitru Elena, infirmieră în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:21:00
Dispozitia 33/2023privind modificarea ajutorului social pentru Margărit Rafila2023/01/302023-01-30 21:20:00
Dispozitia 32/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Moldoveanu Diana, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:19:00
Dispozitia 31/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Avram Elena, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:18:00
Dispozitia 30/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Miroslav Emilia având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:17:00
Dispozitia 29/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Dinca Mirela, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:16:00
Dispozitia 28/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Luca Florin, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:15:00
Dispozitia 27/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Burlacu Nicu, având funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:14:00
Dispozitia 26/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Craciun Gelu, având funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:13:00
Dispozitia 25/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Iacob Alin, având funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:12:00
Dispozitia 24/2023privind stabilirea indemnizației lunare de însoțitor al persoanei cu handicap grav2023/01/302023-01-30 21:11:00
Dispozitia 23/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Sandu Mirela, având funcția contractuală de mediator sanitar în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:10:00
Dispozitia 22/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Tudosi Marioara-Săndica, având funcția contractuală de guard în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:09:00
Dispozitia 21/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Dragomir Iarca, având funcția contractuală de paznic în cadrul Primariei Costesti2023/01/302023-01-30 21:08:00
Dispozitia 20/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Pascu Aurelia – spălătoreasă, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:07:00
Dispozitia 19/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Samoila Ramona Rodica – infirmieră, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:06:00
Dispozitia 18/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Alecu Amelia – infirmieră, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:05:00
Dispozitia 17/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Voicu Lenuța, muncitor calificat- bucatar, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:04:00
Dispozitia 16/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Pascu Nicoleta, muncitor calificat- bucatar, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:03:00
Dispozitia 15/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Șerbanoiu Alexandru, muncitor calificat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:02:00
Dispozitia 14/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Oprea Dorin, muncitor calificat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/302023-01-30 21:01:00
Dispozitia 13/2023privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului la energie pentru linile ianuarie-martie 20232023/01/252023-01-25 21:13:00
Dispozitia 12/2023privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru Tudorache Ion2023/01/252023-01-25 21:12:00
Dispozitia 11/2023privind modificarea ajutorului pentru încălzire pentru Ivașcu Ion2023/01/252023-01-25 21:11:00
Dispozitia 10/2023privind acordarea ajutorului social pentru Gherasi Ion2023/01/252023-01-25 21:10:00
Dispozitia 9/2023privind acordarea ajutorului social pentru Iorgu Florentina2023/01/252023-01-25 21:09:00
Dispozitia 8/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Toader Mariana2023/01/252023-01-25 21:08:00
Dispozitia 7/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Costache Catalina2023/01/252023-01-25 21:07:00
Dispozitia 6/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Cojocaru Constantin Daniel2023/01/252023-01-25 21:06:00
Dispozitia 5/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 26.01.20232023/01/202023-01-20 21:05:00
Dispozitia 4/2023privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă dterminată a doamnei Bălan Alina în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Tomoșoiu Florentin Constantin2023/01/192023-01-19 21:04:00
Dispozitia 3/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Chirișă Cristinel pentru înmormântarea bunicii Iordan Smaranda2023/01/182023-01-18 21:03:00
Dispozitia 2/2023privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar 20222023/01/092023-01-09 21:02:00
Dispozitia 1/2023privind acordarea stimulentului educațional pentru luna decembrie 20222023/01/092023-01-09 21:01:00
Dispozitia 309/2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Crețu Monica, încadrată în funcția contractuală de execuție de instructor CFM în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/12/302022-12-30 23:25:00
Dispozitia 308/2022 privind constituirea Comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în data de 19.01.2023 privind promovarea în grad profesional a unei funcții contractuale de execuție din cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/12/302022-12-30 23:24:00
Dispozitia 307/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentrru Serban Alexandru2022/12/302022-12-30 21:20:00
Dispozitia 306/2022privind constituirea comisiei pentru inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de invenatr2022/12/292022-12-29 21:19:00
Dispozitia 305/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului la energie pentru Iordan Smaranda2022/12/292022-12-29 21:18:00
Dispozitia 304/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Tanase Marian2022/12/282022-12-28 21:17:00
Dispozitia 303/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Grigore Ștefan2022/12/282022-12-28 21:16:00
Dispozitia 302/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Nicolae Năstase2022/12/282022-12-28 21:15:00
Dispozitia 301/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Stanciu Marius-Ionuț2022/12/282022-12-28 21:14:00
Dispozitia 300/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Dumitrașcu Ionel2022/12/282022-12-28 21:13:00
Dispozitia 299/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Predoiu Constantin2022/12/282022-12-28 21:12:00
Dispozitia 298/2022privind încetarea de drept a plății ajutorului social pentru Iordan Smaranda2022/12/282022-12-28 21:11:00
Dispozitia 297/2022privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru perioada ianuarie-aprilie 20222022/12/272022-12-27 21:10:00
Dispozitia 296/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, precum și a suplimentului de energie pentru Gheorghe Păuna2022/12/272022-12-27 21:09:00
Dispozitia 295/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, precum și a suplimentului de energie pentru Predoiu Mariea2022/12/272022-12-27 21:08:00
Dispozitia 294/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitului Bogdan George2022/12/272022-12-27 21:07:00
Dispozitia 293/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitei Necula Gabriela Petruța2022/12/272022-12-27 21:06:00
Dispozitia 292//2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului Costache Marian2022/12/272022-12-27 21:05:00
Dispozitia 291/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului Dinu Vasile2022/12/272022-12-27 21:04:00
Dispozitia 290/2022privind stanilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitului Gogoș Claudiu2022/12/272022-12-27 21:03:00
Dispozitia 289/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitei Puiu Mariana2022/12/272022-12-27 21:02:00
Dispozitia 288/2022privind convocarea de îndată a Consiliului Local în ședință extraordinară2022/12/212022-12-21 21:01:00
Dispozitia 287/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 15.12.20222022/12/092022-12-09 13:15:00
Dispozitia 286/2022privind modificarea titularului ajutorului de încălzire de la Costache Marian la Costache Florentina2022/12/092022-12-09 13:14:00
Dispozitia 285/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna noiembrie2022/12/072022-12-07 21:13:00
Dispozitia 284/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Costache Ninel pentru înmormântarea fratelui2022/12/072022-12-07 21:12:00
Dispozitia 283/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice doamnei Olteanu Ilinca2022/12/012022-12-01 21:11:00
Dispozitia 282/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Simion Gheorghe2022/11/302022-11-30 21:10:00
Dispozitia 281/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice acordate domnului Matache Constantin2022/11/302022-11-30 21:09:00
Dispozitia 280/2022privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 272/20222022/11/232022-11-23 21:08:00
Dispozitia 279/2022privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 276/20222022/11/232022-11-23 21:07:00
Dispozitia 278/2022privind respingerea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie și de combustibili solizi2022/11/222022-11-22 21:06:00
Dispozitia 277/2022privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentelor de energie și de combustibili soizi pentru perioada noiembrie 2022 – martie 20232022/11/222022-11-22 21:05:00
Dispozitia 276/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru numita Poenaru Maria2022/11/222022-11-22 21:04:00
Dispozitia 275/2022privind acordarea V.M.G. pentru Ivan Puiu2022/11/212022-11-21 21:03:00
Dispozitia 274/2022privind acordarea V.M.G. pentru Fotea Stelică2022/11/212022-11-21 21:02:00
Dispozitia 273/2022privind acordarea A.S.F. pentru Manole Adriana2022/11/212022-11-21 21:01:00
Dispozitia 272/2022 privind aprobarea plății indemnizției de handicap persoanei cu handicap grav Avram Steliana2022/11/162022-11-16 16:49:00
Dispozitia 271/2022 privind aprobarea plății indemnizției de handicap persoanei cu handicap grav Petcu Sabina2022/11/142022-11-14 16:49:00
Dispozitia 270/2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 17.11.20222022/11/112022-11-11 16:47:00
Dispozitia 269/2022 privind acordarea/respingerea stimulentului educațional sub forma tichetului social pentru luna octombrie 20222022/11/082022-11-08 16:47:00
Dispozitia 268/2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Mucică Gabriel având funcția de asistent personal2022/11/072022-11-07 16:46:00
Dispozitia 267/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru matache Constantin2022/10/312022-10-31 21:08:00
Dispozitia 266/2022privind revocarea Dispoziției nr. 225/31.08.2022 privind încetarea acordării ajutorului social pentru Vulpe Marian2022/10/282022-10-28 21:07:00
Dispozitia 265/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Iosif Florin-Cosmin2022/10/282022-10-28 21:06:00
Dispozitia 264/2022privind respingerea alocației pentru susținerea familiei pentru Chiriță Cristinel2022/10/282022-10-28 21:05:00
Dispozitia 263/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Cojocaru Constantin-Dumitru2022/10/282022-10-28 21:04:00
Dispozitia 262/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Coșconea Georgiana2022/10/282022-10-28 21:03:00
Dispozitia 261/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Loc de joacă sat Spătaru”2022/10/282022-10-28 21:02:00
Dispozitia 260/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Foișor de grădină” la Caminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/10/282022-10-28 21:01:00
Dispozitia 259/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitului Șerban Alin-Iulian, persoana cu handicap grav2022/10/272022-10-27 21:10:00
Dispozitia 258/2022privind constituirea comisiei de recepție privind recepția finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul Amenajare alei pietonale sat costești, comuna Costești, județul Buzău2022/10/272022-10-27 21:09:00
Dispozitia 257/2022privind constituirea comisiei de recepție privind recepția finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul Realizare rigolă scurgere și podeț sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2022/10/272022-10-27 21:08:00
Dispozitia 256/2022privind constituirea comisiei de recepție privind recepția finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul Branșamente apă 5ml/10 ml cu cămin apomentru gata echipat- comuna Costești, județul Buzău2022/10/272022-10-27 21:07:00
Dispozitia 255/2022privind aprobarea și revizuirea unui număr de 11 Proceduri Operaționale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/10/142022-10-14 21:06:00
Dispozitia 254/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 20.10.20222022/10/142022-10-14 21:05:00
Dispozitia 253/2022privind încetarea acordării indemnizației de handicap pentru bolnava Marin Alina prin reprezentant legal Marin Adrian-Liviu2022/10/132022-10-13 21:04:00
Dispozitia 252/2022privind completarea fișei postului domnului Leu Rămurel cu atribuții de deservire microbuz școlar2022/10/122022-10-12 21:03:00
Dispozitia 251/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna octombrie2022/10/072022-10-07 21:02:00
Dispozitia 250/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Sarafolean Irina2022/10/072022-10-07 21:01:00
Dispozitia 249/2022privind privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Pirnog Mihăiță2022/10/042022-10-04 21:16:00
Dispozitia 248/2022privind privind încetarea ASF pentru Luca Ana Maria2022/09/302022-09-30 21:15:00
Dispozitia 247/2022privind privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Pascu Ștefan-Octavian2022/09/302022-09-30 21:14:00
Dispozitia 246/2022privind privind angajarea doamnei Moldoveanu Diana în calitate de asistent personal pentru Moldoveanu Denis-Andrei2022/09/302022-09-30 21:13:00
Dispozitia 245/2022privind privind acpordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Zăvoianu Ștefan2022/09/302022-09-30 21:12:00
Dispozitia 244/2022privind privind încetarea suplimentuluide încălzire pentru Pirnog Elena2022/09/302022-09-30 21:11:00
Dispozitia 243/2022privind privind încetarea VMG pentru Pirnog Elena2022/09/302022-09-30 21:10:00
Dispozitia 242/2022privind privind încetarea VMG pentru Dragomir Nicoleta2022/09/292022-09-29 21:09:00
Dispozitia 241/2022privind privind acordarea ASF pentru Burlacu Marius2022/09/262022-09-26 21:08:00
Dispozitia 240/2022privind privind acordarea VMG pentru Irimia Stanca2022/09/262022-09-26 21:07:00
Dispozitia 239/2022privind privind încetarea VMG pentru David Argentina2022/09/262022-09-26 21:06:00
Dispozitia 238/2022privind privind modificarea ASF pentru Costache Marian2022/09/262022-09-26 21:05:00
Dispozitia 237/2022privind privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor pentru Mureșanu Dumitru2022/09/262022-09-26 21:04:00
Dispozitia 236/2022privind privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor pentru Frîncu Georgeta2022/09/262022-09-26 21:03:00
Dispozitia 235/2022privind privind încetarea suplimentului de încălzire pentru Dumitrescu Alexandrina2022/09/262022-09-26 21:02:00
Dispozitia 234/2022privind privind convocarea Consiliuluui Local în ședință ordinară în data de 29.09.20222022/09/232022-09-23 21:01:00
Dispozitia 233/2022privind acordarea sporului pentru condiții deosebite pentru Sandu Mirela, mediator sanitar2022/09/152022-09-15 21:04:00
Dispozitia 232/2022privind încetarea ASF pentru Florea Laurențiu2022/09/082022-09-08 21:03:00
Dispozitia 231/2022dispozție privind încetarea ASF pentru Puiu Mariana2022/09/082022-09-08 21:02:00
Dispozitia 230/2022privind încetarea ASF pentru Miroslav Ionel2022/09/082022-09-08 21:01:00
Dispozitia 229/2022privind acordarea unei majorări cu 15% a indemnizației primarului pentru implementare proiect finanțat prin fonduri europene2022/08/312022-08-31 21:16:00
Dispozitia 228/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Voicu Marius2022/08/312022-08-31 21:15:00
Dispozitia 227/2022privind încetarea ajutorului social pentru numita Lungu Vasile2022/08/312022-08-31 21:14:00
Dispozitia 226/2022privind încetarea ajutorului social pentru numita Ivan Doina2022/08/312022-08-31 21:13:00
Dispozitia 225/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Vulpe Marian2022/08/312022-08-31 21:12:00
Dispozitia 224/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru numitul Stanciu Rareș, reprezentat de Stanciu Bogdan2022/08/312022-08-31 21:11:00
Dispozitia 223/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Ivan Marcel2022/08/302022-08-30 21:10:00
Dispozitia 222/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Deacănu Vasile2022/08/302022-08-30 21:09:00
Dispozitia 221/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Luca Vasile2022/08/302022-08-30 21:08:00
Dispozitia 220/2022privind încetarea ajutorului social pentru numita Coman Florina2022/08/302022-08-30 21:07:00
Dispozitia 219/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru numitul Tănase Ion2022/08/302022-08-30 21:06:00
Dispozitia 218/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru numita Gușă Maria2022/08/302022-08-30 21:05:00
Dispozitia 217/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Ene Gabriel2022/08/302022-08-30 21:04:00
Dispozitia 216/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru numita Dumitrache Maria2022/08/302022-08-30 21:03:00
Dispozitia 215/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale domnului Gaboră Nicolae în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2022/08/252022-08-25 21:02:00
Dispozitia 214/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 31.08.20222022/08/252022-08-25 21:01:00
Dispozitia 213/2022privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Costești, județul Buzău, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei2022/08/182022-08-18 20:01:00
Dispozitia 212/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de ”Achiziție utlaj specializat de colectare și transport deșeuri pentru Serviciul Consiliul Local – Serviciul de Salubrizare”2022/08/172022-08-17 20:01:00
Dispozitia 211/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cîrnat Cătălin constând în materiale de construcție în vederea reparării locuinței distrusă în urma unui incendiu2022/08/122022-08-12 20:00:00
Dispozitia 210/2022privind delegarea atribuțiilor de șef-serviciu S.V.S.U. domnului Gheorghi Cristian2022/08/102022-08-10 23:16:00
Dispozitia 209/2022privind admiterea în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești a domnului Lungu Petre2022/08/082022-08-08 23:15:00
Dispozitia 208/2022privind admiterea în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești a doamnei Manea Elena2022/08/082022-08-08 23:14:00
Dispozitia 207/2022privind privind încetarea C.I.M. al doamnei Caloian Ionica din funcția de asistent personal2022/08/052022-08-05 23:13:00
Dispozitia 206/2022privind aprobarea Procedurii Operaționale privind Stabilirea și Colectarea Contribuțiilor, Ediția a II-a, din cadrul Căminului pentru Perosane Vârstnice Costești2022/08/032022-08-03 23:12:00
Dispozitia 205/2022privind recuperarea sumei reprezentând prejudiciu rezultat din plata nelegală a unor situații de lucrări constatate de Camera de Conturi Buzău2022/08/032022-08-03 23:11:00
Dispozitia 204/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Tudor Alexandru pentru înmormântarea tatălui2022/08/022022-08-02 23:10:00
Dispozitia 203/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale domnului Stănescu Stelian-Dragoș în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești2022/08/012022-08-01 23:09:00
Dispozitia 202/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru numitul Anghel Ion2022/07/292022-07-29 23:08:00
Dispozitia 201/2022privind respingerea ajutorului social pentru numitul Burada Costel2022/07/292022-07-29 23:07:00
Dispozitia 200/2022privind respingerea ajutorului social pentru numitul Miroslav Alexandru2022/07/292022-07-29 23:06:00
Dispozitia 199/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Stoica Ionel-Claudiu2022/07/292022-07-29 23:05:00
Dispozitia 198/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Ivan Nicolae2022/07/292022-07-29 23:04:00
Dispozitia 197/2022privind modificarea ajutorului social pentru numita Predoiu Nicoleta-Tatiana2022/07/292022-07-29 23:03:00
Dispozitia 196/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Voicu Marius2022/07/292022-07-29 23:02:00
Dispozitia 195/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Tache Eugen2022/07/292022-07-29 23:01:00
Dispozitia 194/2022privind acordarea indemnizației de handicap pentru handicap pentru Florea Gheorghe2022/07/292022-07-29 21:16:00
Dispozitia 193/2022privind încetarea suplimentului combustibili solizi Tudor Iancu2022/07/292022-07-29 21:15:00
Dispozitia 192/2022privind încetarea suplimnetului combustibili solizi pentru Ioniță Mița2022/07/292022-07-29 21:14:00
Dispozitia 191/2022privind angajarea pe perioadă nedeterminată a d-lui Gheorghi Cristian în funcția de referent în cadrul Compartimentului Administrativ2022/07/292022-07-29 21:13:00
Dispozitia 190/2022privind rectificarea actului de naștere nr. 126/1955 privind pe Drugău Stela2022/07/282022-07-28 21:12:00
Dispozitia 189/2022privind încetarea ASF pentru Ivan Nicolae2022/07/252022-07-25 21:11:00
Dispozitia 188/2022privind modificarea ASF pentru Condurachi Nicușor2022/07/252022-07-25 21:10:00
Dispozitia 187/2022privind modificarea ASF pentru Stoica Ionel Claudiu2022/07/252022-07-25 21:09:00
Dispozitia 186/2022privind modificarea ASF pentru Ene Gabriel2022/07/252022-07-25 21:08:00
Dispozitia 185/2022privind acordarea ASF pentru Costache Catalina2022/07/252022-07-25 21:07:00
Dispozitia 184/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru Moldoveanu Eugenia2022/07/252022-07-25 21:06:00
Dispozitia 183/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/07/222022-07-22 21:05:00
Dispozitia 182/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru Tachi Dumitru2022/07/112022-07-11 21:04:00
Dispozitia 181/2022privind constituirea comisiei de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole2022/07/112022-07-11 21:03:00
Dispozitia 180/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Caragescu Sultana2022/07/082022-07-08 21:02:00
Dispozitia 179/2022privind acordarea stimulentului educational pentru luna iunie2022/07/062022-07-06 21:01:00
Dispozitia 178/2022privind aprobarea plății indemnizației de handicap pentru numita Ion Elena2022/06/302022-06-30 21:14:00
Dispozitia 177/2022privind delegarea temporară a atribuțiilor Secretarului General pe perioada efectuării concediului de odihnă2022/06/292022-06-29 21:13:00
Dispozitia 176/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru cheltuielile de înmormântare domnului Odică Costel2022/06/292022-06-29 21:12:00
Dispozitia 175/2022privind constituirea Comisiei de concurs/examen și Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul privind ocuparea unei funcții contractuale de execuție – referent – Compartiment Administrativ2022/06/292022-06-29 21:11:00
Dispozitia 174/2022privind numirea domnului Morentz Eduard ca funcționar public definitiv prin transformarea postului în funcție publică de inspector clasa I, grad profesional asistent2022/06/272022-06-27 21:10:00
Dispozitia 173/2022privind modificarea C.I.M. al doamnei Caloian Ionica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătrașc Simina2022/06/272022-06-27 21:09:00
Dispozitia 172/2022privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Puiu Mariana2022/06/272022-06-27 21:08:00
Dispozitia 171/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Odică Nicolae2022/06/272022-06-27 21:07:00
Dispozitia 170/2022privind acordarea ajutorului social pentru numita Răducanu Cocuța2022/06/272022-06-27 21:06:00
Dispozitia 169/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Luca Vasile2022/06/272022-06-27 21:05:00
Dispozitia 168/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Luca Ana-Maria2022/06/272022-06-27 21:04:00
Dispozitia 167/2022privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Coșconea Marian2022/06/272022-06-27 21:03:00
Dispozitia 166/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.06.20222022/06/242022-06-24 21:02:00
Dispozitia 165/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Tudosi Marioara-Săndica2022/06/242022-06-24 21:01:00
Dispozitia 164/2022privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor realizate în cadrul contractului privind înregistrarea sistematică a sectoarelor cadastrale nr. 47, 48, 53, 54, 552022/06/222022-06-22 21:11:00
Dispozitia 163/2022privind completarea fișei postului doamnei Moldoveanu Fila din cadrul C.P.V.2022/06/202022-06-20 21:10:00
Dispozitia 162/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie domnului Ion Haralambie2022/06/202022-06-20 21:09:00
Dispozitia 161/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitei Șerban Estera, persoană cu handicap grav2022/06/202022-06-20 21:08:00
Dispozitia 160/2022privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Costești către viceprimar pe perioada efectuării concediului de odihnă2022/06/202022-06-20 21:07:00
Dispozitia 159/2022privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Cîmpeanu Maria-Felicia2022/06/202022-06-20 21:06:00
Dispozitia 158/2022privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Cîmpeanu Tiberiu-Marian2022/06/202022-06-20 21:05:00
Dispozitia 157/2022privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Constantin Ilinca2022/06/162022-06-16 21:04:00
Dispozitia 156/2022privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „Reparație acoperiș Primăria Costești”2022/06/152022-06-15 21:03:00
Dispozitia 155/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data de 16 iunie 20222022/06/152022-06-15 09:04:00
Dispozitia 154/2022privind acordarea serviciilor sociale pentru Marin Floarea în cadrul C.P.V.2022/06/082022-06-08 21:02:00
Dispozitia 153/2022privind acordarea / neacordarea stimulentului educațional pentru luna mai 20222022/06/082022-06-08 21:01:00
Dispozitia 152/2022privind încetarea acordării suplimentului la energie pentru Costache Marioara2022/06/072022-06-07 21:12:00
Dispozitia 151/2022privind angajarea d-lui Mucică Gabriel pe perioadă determinată ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Mucică Gabriel2022/05/312022-05-31 21:11:00
Dispozitia 150/2022privind angajarea pe perioadă nedeterminată a d-nei Sandu Mirela în funcția de mediator sanitar2022/05/302022-05-30 21:10:00
Dispozitia 149/2022privind încetarea acordării indemnizației de handicap pentru Mucică Iulian2022/05/302022-05-30 21:09:00
Dispozitia 148/2022privind acordarea indemnizației de handicap pentru Vîlcu Ioana2022/05/302022-05-30 21:08:00
Dispozitia 147/2022privind încetarea VMG pentru Simion Gheorghe2022/05/252022-05-25 21:07:00
Dispozitia 146/2022privind acordarea VMG pentru Anton Laura2022/05/252022-05-25 21:06:00
Dispozitia 145/2022privind acordarea VMG pentru Ioniță Anca2022/05/252022-05-25 21:05:00
Dispozitia 144/2022privind acordarea VMG pentru Gogos Claudiu2022/05/252022-05-25 21:04:00
Dispozitia 143/2022privind acordarea VMG pentru Gogos Marian2022/05/252022-05-25 21:03:00
Dispozitia 142/2022privind încetarea ASF pentru titular Enache Gheorghe2022/05/232022-05-23 21:02:00
Dispozitia 141/2022privind acordarea indemnizației de handicap grav pentru Burlacu Teodor2022/05/232022-05-23 21:01:00
Dispozitia 140/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 26 mai 20222022/05/202022-05-20 21:09:00
Dispozitia 139/2022privind desemnarea responsabilului cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă2022/05/192022-05-19 21:08:00
Dispozitia 138/2022privind constituirea Comisiei pentru inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al U.A.T. Costești2022/05/192022-05-19 21:07:00
Dispozitia 137/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru numita Nițu Maria2022/05/162022-05-16 21:06:00
Dispozitia 136/2022privind acordarea indemnizației de handicap domnului Miroslav Dumitru, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/122022-05-12 21:05:00
Dispozitia 135/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Moldoveanu Marcela2022/05/112022-05-11 21:04:00
Dispozitia 134/2022privind acordarea tichetului educațional pentru luna aprilie 20222022/05/102022-05-10 21:03:00
Dispozitia 133/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Buzilă Ștefana2022/05/042022-05-04 21:02:00
Dispozitia 132/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Leu Maria2022/05/022022-05-02 21:01:00
Dispozitia 131/2022privind încetarea suplimentului de energie pentru numitul Apostol Strezea2022/04/262022-04-26 21:08:00
Dispozitia 130/2022privind încetarea suplimentului pentru combustibil solid pentru Moroianu Polina si Apostol Strezea2022/04/262022-04-26 21:07:00
Dispozitia 129/2022privind respingerea plății VMG pentru Burlacu Aurel2022/04/262022-04-26 21:06:00
Dispozitia 128/2022privind acordarea VMG pentru Arsene Gheorghe2022/04/262022-04-26 21:05:00
Dispozitia 127/2022privind încetarea VMG pentru Grigore Vasilica2022/04/262022-04-26 21:04:00
Dispozitia 126/2022privind încetarea ASF pentru Filip Gabriela Mariana2022/04/262022-04-26 21:03:00
Dispozitia 125/2022privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 19.05.2022 privind ocuparea unei funcții contractuale de execuție perioadă nedeterminată mediator sanitar2022/04/262022-04-26 21:02:00
Dispozitia 123/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 28 aprilie 20222022/04/212022-04-21 21:14:00
Dispozitia 124/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Buzilă Ștefana2022/04/212022-04-21 21:01:00
Dispozitia 122/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Instalație termică centrală”2022/04/202022-04-20 21:13:00
Dispozitia 121/2022privind acordarea unui ajutor pentru Apostol Ionel în vederea înmormântării tatălui Apostol Strezea2022/04/182022-04-18 21:12:00
Dispozitia 120/2022privind constituirea comisiei pentru inventarierea investițiilor cu prilejul auditului financiar2022/04/182022-04-18 21:11:00
Dispozitia 119/2022privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Costești2022/04/182022-04-18 21:10:00
Dispozitia 118/2022privind Convocarea de îndată a  Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data de 14 aprilie 20222022/04/132022-04-13 08:06:00
Dispozitia 117/2022privind acordarea/neacordarea stimulentului educațional pentru luna martie 20222022/04/082022-04-08 21:09:00
Dispozitia 116/2022privind suspendarea CIM al doamnei OancaIoana-Loredana, asistent medical CPV2022/04/082022-04-08 21:08:00
Dispozitia 115/2022privind aprobarea Planului propriu de dezvoltare al CPV pentru perioada 2021-20262022/04/072022-04-07 21:07:00
Dispozitia 114/2022privind aprobareaPlanului anual de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant în cadrul CPV2022/04/072022-04-07 21:06:00
Dispozitia 113/2022privind aprobareaPlanului de instruire și formareprofesională a personalului din cadrul CPV2022/04/072022-04-07 21:05:00
Dispozitia 112/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Bucur Dobra2022/04/072022-04-07 21:04:00
Dispozitia 111/2022privind modificarea cuantumului stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor de grădiniță2022/03/312022-03-31 21:03:00
Dispozitia 110/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Ilie Tinca în vederea înmormântării tatălui Ilie Aurel2022/03/312022-03-31 21:02:00
Dispozitia 109/2022privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele 47, 48, 53, 54, 552022/03/312022-03-31 21:01:00
Dispozitia 108/2022privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern / managerial (SCI/M) la nivelul comunei Costești, județul Buzău2022/03/302022-03-30 21:19:00
Dispozitia 107/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor obiectivului „Extindere alimentare cu apă – satele Costești și Pietrosu, județul Buzău”2022/03/292022-03-29 21:18:00
Dispozitia 106/2022privind instituirea curatelei și numirea doamnei Șușu Caterina în calitate de curator special pentru Șușu Alexia-Elena2022/03/252022-03-25 21:17:00
Dispozitia 105/2022privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Dumitrache Gheorghe2022/03/252022-03-25 21:16:00
Dispozitia 104/2022privind încetarea suplimentului de energie pentru numitul Luca Ion2022/03/252022-03-25 21:15:00
Dispozitia 103/2022privind încetarea acordării ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului de energie numiților Cazan Irina, Ilie Aurel, Ion Ion2022/03/252022-03-25 21:14:00
Dispozitia 102/2022privind încetarea tichetului educațional pentru numita Peneș Roxana2022/03/252022-03-25 21:13:00
Dispozitia 101/2022privind încetarea tichetului educațional pentru numita Pârlea Nicoleta2022/03/252022-03-25 21:12:00
Dispozitia 100/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Peneș Roxana2022/03/252022-03-25 21:11:00
Dispozitia 99/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Pârlea Nicoleta2022/03/252022-03-25 21:10:00
Dispozitia 98/2022privind respingerea ajutorului social pentru numitul Luca Vasile2022/03/252022-03-25 21:09:00
Dispozitia 97/2022privind respingerea ajutorului social pentru numita Luca Doinița2022/03/252022-03-25 21:08:00
Dispozitia 96/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Pascu Gelu2022/03/252022-03-25 21:07:00
Dispozitia 95/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitului Constantin Antonio, persoană cu handicap grav2022/03/252022-03-25 21:06:00
Dispozitia 94/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 20222022/03/252022-03-25 21:05:00
Dispozitia 93/2022privind încetarea V.M.G. pentru Borcea Mioara2022/03/212022-03-21 21:04:00
Dispozitia 92/2022privind stabilirea debitului pentru încălzirea locuinței / suplimentul pentru energie, titular Cîmpeanu Mirela2022/03/212022-03-21 21:03:00
Dispozitia 91/2022privind stabilirea debitului pentru încălzirea locuinței / suplimentul pentru energie, titular Moldoveanu Tinca2022/03/212022-03-21 21:02:00
Dispozitia 90/2022privind stabilirea debitului pentru încălzirea locuinței / suplimentul pentru energie, titular Coșconea Stana2022/03/212022-03-21 21:01:00
Dispozitia 89/2022privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Costești care vor distribui produse raționalizate către populație2022/03/172022-03-17 21:07:00
Dispozitia 88/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Luca Lenuța în vederea rrepararăă locuinței2022/03/112022-03-11 21:06:00
Dispozitia 87/2022privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei2022/03/102022-03-10 21:05:00
Dispozitia 86/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de ore pentru beneficiarii VMG2022/03/102022-03-10 21:04:00
Dispozitia 85/2022privind acordarea serviciilor sociale pentru Oprea Ileana în cadrul CPV2022/03/082022-03-08 21:03:00
Dispozitia 84/2022privind acordarea serviciilor sociale pentru Gaboră Nicolae în cadrul CPV2022/03/082022-03-08 21:02:00
Dispozitia 83/2022privind sancționarea disciplinară cu avertisment scris a doamnei Petcu Felicia-Daniela2022/03/082022-03-08 21:01:00
Dispozitia 82/2022privind stabilirea componenței Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Costești2022/03/042022-03-04 21:16:00
Dispozitia 81/2022privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare pentru autorecenzarea asistată2022/03/042022-03-04 21:15:00
Dispozitia 80/2022privind stabilirea Comisiei de recensământ al populației2022/03/042022-03-04 21:14:00
Dispozitia 79/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Moldoveanu Ana2022/03/042022-03-04 21:13:00
Dispozitia 78/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna februarie2022/03/022022-03-02 21:12:00
Dispozitia 77/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Cocor Georgeta2022/02/282022-02-28 21:11:00
Dispozitia 76/2022privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Costești2022/02/282022-02-28 21:10:00
Dispozitia 75/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pascu Aurică2022/02/282022-02-28 21:09:00
Dispozitia 74/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitei Buzoianu Smaranda, persoană cu handicap grav2022/02/282022-02-28 21:08:00
Dispozitia 73/2022privind încetarea stimulentului educațional pentru numita Dumitru Ramona Nicoleta2022/02/252022-02-25 21:07:00
Dispozitia 72/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Dumitru Mirela2022/02/252022-02-25 21:06:00
Dispozitia 71/2022privind modificarea ajutorului social pentru numita Ivan Sonia2022/02/252022-02-25 21:05:00
Dispozitia 70/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Dincă Sandu2022/02/252022-02-25 21:04:00
Dispozitia 69/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Călin Viorica2022/02/252022-02-25 21:03:00
Dispozitia 68/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Dumitru Ramona Nicoleta2022/02/252022-02-25 21:02:00
Dispozitia 67/2022privind instituirea curatelei și numirea domnului Buzoianu Ion în calitate de curator special pentru bolnava Buzoianu Smaranda2022/02/252022-02-25 21:01:00
Dispozitia 66/2022privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru un număr de 3 beneficiari2022/02/222022-02-22 23:58:00
Dispozitia 65/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 28 februarie 20222022/02/222022-02-22 18:04:00
Dispozitia 64/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Martinescu Maria2022/02/142022-02-14 09:58:00
Dispozitia 63/2022privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru Coșconea Vasile2022/02/142022-02-14 09:56:00
Dispozitia 62/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Dinu Ioana2022/02/092022-02-09 09:56:00
Dispozitia 61/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna ianuarie 20222022/02/082022-02-08 23:24:00
Dispozitia 60/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Mihai Ghiță2022/02/072022-02-07 23:23:00
Dispozitia 59/2022privind stabilirea salariului de bază pentru dl. Bogdan George2022/01/282022-01-28 23:22:00
Dispozitia 58/2022privind stabilirea salariului de bază pentru dl. Caloean Viorel2022/01/282022-01-28 23:21:00
Dispozitia 57/2022privind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă pentru dl. Stoian Andrei, consilier juridic2022/01/282022-01-28 23:20:00
Dispozitia 56/2022privind respingerea cererilor neeligibile pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi2022/01/282022-01-28 23:19:00
Dispozitia 55/2022privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi2022/01/282022-01-28 23:18:00
Dispozitia 54/2022privind acordarea indemnizației de handicap pentru Moldoveanu Denis2022/01/282022-01-28 23:17:00
Dispozitia 53/2022privind încetarea VMG pentru Anton Nina2022/01/282022-01-28 23:16:00
Dispozitia 52/2022privind încetarea VMG pentru Irimia Stanca2022/01/282022-01-28 23:15:00
Dispozitia 51/2022privind încetarea VMG pentru Băngeanu Angela2022/01/282022-01-28 23:14:00
Dispozitia 50/2022privind încetarea VMG pentru Bangu Vasile2022/01/282022-01-28 23:13:00
Dispozitia 49/2022privind încetarea VMG pentru Radu Maria2022/01/282022-01-28 23:12:00
Dispozitia 48/2022privind încetarea VMG pentru Petrache Titi2022/01/282022-01-28 23:11:00
Dispozitia 47/2022privind încetarea VMG pentru Luca Ion2022/01/282022-01-28 23:10:00
Dispozitia 46/2022privind modificarea VMG pentru Predoiu Tatiana2022/01/282022-01-28 23:09:00
Dispozitia 45/2022privind modificarea VMG pentru Ispas Mihaela2022/01/282022-01-28 23:08:00
Dispozitia 44/2022privind încetarea ASF pentru Tachi Cristina2022/01/282022-01-28 23:07:00
Dispozitia 43/2022privind încetarea ASF pentru Coșconea Vasile2022/01/282022-01-28 23:06:00
Dispozitia 42/2022privind angajarea d-nei Miroslav Emilia ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Miroslav Dumitru2022/01/262022-01-26 23:05:00
Dispozitia 41/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Alecu Amelia în cadrul CPV2022/01/262022-01-26 23:04:00
Dispozitia 40/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Samoilă Ramona în cadrul CPV2022/01/262022-01-26 23:03:00
Dispozitia 39/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Nicoleta în cadrul CPV2022/01/262022-01-26 23:02:00
Dispozitia 38/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Voicu Stănica în cadrul CPV2022/01/262022-01-26 23:01:00
Dispozitia 37/2022privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Petcu Florica pentru decesul fratelui Bangu Vasile2022/01/262022-01-26 21:29:00
Dispozitia 36/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitrache Mariana – infirmieră2022/01/262022-01-26 21:28:00
Dispozitia 35/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Cocor Georgeta – infirmieră2022/01/262022-01-26 21:27:00
Dispozitia 34/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitru Elena – infirmieră2022/01/262022-01-26 21:26:00
Dispozitia 33/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Marin Gladiola – infirmieră2022/01/262022-01-26 21:25:00
Dispozitia 32/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Aurelia – spălătoreasă2022/01/262022-01-26 21:24:00
Dispozitia 31/2022privind acordarea tranșei de vechime în muncă pentru Rătescu Mioara, asistent medical comunitar2022/01/262022-01-26 21:23:00
Dispozitia 30/2022privind acordarea tranșei de vechime în muncă pentru Badea Lucian, administrator2022/01/262022-01-26 21:22:00
Dispozitia 29/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Constantin Daniela – instructor CFM2022/01/262022-01-26 21:21:00
Dispozitia 28/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dragomir Mariana – instructor ergoterapie2022/01/262022-01-26 21:20:00
Dispozitia 27/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Petcu Felicia-Daniela – instructor ergoterapie2022/01/262022-01-26 21:19:00
Dispozitia 26/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Moldoveanu Fila – instructor CFM2022/01/262022-01-26 21:18:00
Dispozitia 25/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Crețu Monica – instructor CFM2022/01/262022-01-26 21:17:00
Dispozitia 24/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Zahiu Nina – instructor ergoterapie2022/01/262022-01-26 21:16:00
Dispozitia 23/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Panait Aura – asistent social CPV2022/01/262022-01-26 21:15:00
Dispozitia 22/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Iacob Alin – muncitor necalificat2022/01/262022-01-26 21:14:00
Dispozitia 21/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Crăciun Gelu – muncitor necalificat2022/01/262022-01-26 21:13:00
Dispozitia 20/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Burlacu Nicu – muncitor necalificat2022/01/262022-01-26 21:12:00
Dispozitia 19/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Tudosi Marioara-Săndica2022/01/262022-01-26 21:11:00
Dispozitia 18/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Miroslav Emilia – asistent personal2022/01/262022-01-26 21:10:00
Dispozitia 17/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Avram Elena – asistent personal2022/01/262022-01-26 21:09:00
Dispozitia 16/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dincă Mirela – asistent personal2022/01/262022-01-26 21:08:00
Dispozitia 15/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Caloian Ionica – asistent personal2022/01/262022-01-26 21:07:00
Dispozitia 14/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Luca Florin – asistent personal2022/01/262022-01-26 21:06:00
Dispozitia 13/2022privind stabilirea cuantumului indemnizației de handicap începând cu 01.01.20222022/01/262022-01-26 21:05:00
Dispozitia 12/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Neagu Elena2022/01/262022-01-26 21:04:00
Dispozitia 11/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 20222022/01/252022-01-25 17:07:11
Dispozitia 10/2022privind constituirea comisiei de recepție la obiectivul „Reabilitare DC155, sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău”2022/01/202022-01-20 21:03:00
Dispozitia 9/2022privind constituirea comisiei de recepție la obiectivul “Modernizare drumuri de interes local DS 64, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, comuna Costești, județul Buzău”2022/01/202022-01-20 21:02:00
Dispozitia 8/2022privind încetarea acordării ajutorului la încălzire2022/01/182022-01-18 21:01:00
Dispozitia 7/2022privind constituirea comisiei de recepție la obiectivul “Rețea iluminat public stradal DC156, comuna Costești, județul Buzău”2022/01/132022-01-13 21:07:00
Dispozitia 6/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Mihai Ghiță2022/01/102022-01-10 21:06:00
Dispozitia 5/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Leu Maria2022/01/072022-01-07 21:05:00
Dispozitia 4/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Gheorghe Nicolae pentru înmormântarea lui Luca Ion2022/01/062022-01-06 21:04:00
Dispozitia 3/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Avram Ana2022/01/062022-01-06 21:03:00
Dispozitia 2/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna decembrie 20212022/01/052022-01-05 21:02:00
Dispozitia 1/2022privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 20212022/01/042022-01-04 21:01:00
Dispozitia 343/2021privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi / petrolieri, precum și a suplimentului de energie2021/12/292021-12-29 21:12:00
Dispozitia 342/2021privind reluarea activității în cadrul CPV și încetarea suspendării C.I.M. de către Pațelea Ramona2021/12/292021-12-29 21:11:00
Dispozitia 341/2021privind constituirea Comisiei de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar2021/12/272021-12-27 21:10:00
Dispozitia 340/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Drăgulin Adelina2021/12/272021-12-27 21:09:00
Dispozitia 339/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Toader Mariana2021/12/272021-12-27 21:08:00
Dispozitia 338/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Puiu Mariana2021/12/272021-12-27 21:07:00
Dispozitia 337/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Necula Gabriela2021/12/272021-12-27 21:06:00
Dispozitia 336/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Căldăraru Marin2021/12/272021-12-27 21:05:00
Dispozitia 335/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru Răducanu Cocuța pentru înmormântarea Irimia Constantina2021/12/222021-12-22 21:04:00
Dispozitia 334/2021privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Potoran Ion2021/12/222021-12-22 21:03:00
Dispozitia 333/2021privind aprobarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Pârlea Nicoleta2021/12/222021-12-22 21:02:00
Dispozitia 332/2021privind încetarea acordării serviciilor sociale pentru Manolescu Ion în cadrul CPV2021/12/202021-12-20 21:01:00
Dispozitia 331/2021privind constituirea comisiei de reevaluare a bunurilor aflate în patrimoniul Primăriei Costești și al Consiliului Local2021/12/172021-12-17 21:13:00
Dispozitia 330/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 23 decembrie 20212021/12/162021-12-16 21:12:00
Dispozitia 329/2021privind constitirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul Construire spațiu tehnic2021/12/162021-12-16 21:11:00
Dispozitia 328/2021privind încetarea serviciilor sociasle în cadrul CPV pentru Ene Ana2021/12/142021-12-14 21:10:00
Dispozitia 327/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare lui Crăciun Gelu2021/12/082021-12-08 21:09:00
Dispozitia 326/2021privind încetarea serviciilor sociasle în cadrul CPV pentru Moroeanu Elisabeta2021/12/072021-12-07 21:08:00
Dispozitia 325/2021privind acordarea stimulentului educațional pentru luna noiembrie 20212021/12/062021-12-06 21:07:00
Dispozitia 324/2021privind încetarea VMG pentru Avram Georgeta2021/11/262021-11-26 21:06:00
Dispozitia 323/2021privind încetarea VMG pentru Savu Tache2021/11/262021-11-26 21:05:00
Dispozitia 322/2021privind încetarea ASF pentru Gogoș Claudiu2021/11/262021-11-26 21:04:00
Dispozitia 321/2021privind încetarea ASF pentru Dinu Gigi2021/11/262021-11-26 21:03:00
Dispozitia 320/2021privind acordarea ajutorului de încălzire pe perioada sezonului rece noiembrie 2021- martie 20222021/11/262021-11-26 21:02:00
Dispozitia 319/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Stoica Gheorghe2021/11/262021-11-26 21:01:00
Dispozitia 318/2021privind angajarea pe perioadă nedeterminată cu contract individual de muncă a doamnei Avram Elena în calitate de asistent personal pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Stoica Didina2021/11/252021-11-25 21:11:00
Dispozitia 317/2021privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Stoica Didina2021/11/252021-11-25 21:10:00
Dispozitia 316/2021privind aprobarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Dumitrache Maria2021/11/252021-11-25 21:09:00
Dispozitia 315/2021privind aprobarea plății indemnizației lunare numitului Pertea David-Cristian, persoană cu handicap grav2021/11/232021-11-23 21:08:00
Dispozitia 314/2021privind aprobarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Petcu Sabina2021/11/232021-11-23 21:07:00
Dispozitia 313/2021privind acordarea unui ajutor doamnei Savu Lenuța pentru cheltuieli de înmormântare privind pe soțul său, Savu Tache2021/11/182021-11-18 21:06:00
Dispozitia 312/2021privind convocarea Consiliului Local al comunei Costești, județul Buzău, în ședință ordinară pentru data de 25.11.20212021/11/182021-11-18 21:05:00
Dispozitia 311/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru doamna Moroeanu Elisabeta în cadrul CPV2021/11/172021-11-17 21:04:00
Dispozitia 310/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Extindere iluminat public stradal pe străzile Codrului și Vlăsiei” – sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău2021/11/172021-11-17 21:03:00
Dispozitia 309/2021privind instituirea curatelei și numirea doamnei Stan Adela în calitate de curator special pentru minorul Loy Tiberiu2021/11/152021-11-15 21:02:00
Dispozitia 308/2021privind acordarea unor servicii sociale pentru doamna Jipa Elena în cadrul CPV2021/11/112021-11-11 21:01:00
Dispozitia 307/2021privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare de reducere a salariului de bază cu 5% pe o perioadă de o lună doamnei Marin Gladiola2021/11/102021-11-10 21:08:00
Dispozitia 306/2021privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Caloean Viorel în funcția de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare2021/11/092021-11-09 21:07:00
Dispozitia 305/2021privind încetarea C.I.M. al domnului Peneș Mihai ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav Pavel Paulina2021/11/082021-11-08 21:06:00
Dispozitia 304/2021privind acordarea/neacordarea tichetelor de grădiniță aferente lunii octombrie2021/11/082021-11-08 21:05:00
Dispozitia 303/2021privind Convocarea de îndată a  Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data de 05 noiembrie 20212021/11/042021-11-04 16:33:00
Dispozitia 302/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Mircea Ilinca în cadrul CPV2021/11/022021-11-02 21:04:00
Dispozitia 301/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Stănescu Stelian în cadrul CPV2021/11/022021-11-02 21:03:00
Dispozitia 300/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Bercea Dănuț în cadrul CPV2021/11/022021-11-02 21:02:00
Dispozitia 299/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Ilie Fronica în cadrul CPV2021/11/012021-11-01 21:01:00
Dispozitia 298/2021privind modificarea A.S.F. pentru numitul Cristea Gheorghe2021/10/282021-10-28 21:10:00
Dispozitia 297/2021privind încetarea ajutorului social pentru numita Ivan Elena2021/10/282021-10-28 21:09:00
Dispozitia 296/2021privind acordarea ajutorului social pentru numita Bercea Mioara2021/10/282021-10-28 21:08:00
Dispozitia 295/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Pârlea Nicoleta2021/10/282021-10-28 21:07:00
Dispozitia 294/2021privind acordarea tranșei de vechime în muncă – gradația 5 pentru Petcu Felicia, instructor ergoterapeut în cadrul C.P.V. Costești2021/10/282021-10-28 21:06:00
Dispozitia 293/2021privind modificarea Dispoziției nr. 119/2020 privind constituirea comisiei de disciplină pentru personalul contractual2021/10/272021-10-27 21:05:00
Dispozitia 292/2021privind convocarea Consiliului Local Costești în ședință ordinară în 25.10.20212021/10/182021-10-18 21:04:00
Dispozitia 291/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare lui Radu Mihai Alexandru pentru înmormântarea tatălui Radu Marian2021/10/152021-10-15 21:03:00
Dispozitia 290/2021privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul privind ocuparea postului de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare2021/10/152021-10-15 21:02:00
Dispozitia 289/2021privind acordarea V.M.G. pentru Bangu Vasile2021/10/132021-10-13 21:01:00
Dispozitia 288/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitului Radu Mihai-Alexandru2021/10/082021-10-08 21:08:00
Dispozitia 287/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Iosif Elena2021/10/082021-10-08 21:07:00
Dispozitia 286/2021privind aprobarea Procedurilor operaționale din cadrul CPV2021/10/072021-10-07 21:06:00
Dispozitia 285/2021privind aprobarea instrumentelor de lucru, a materialelor de lucru și a planurilor de măsuri în cadrul CPV2021/10/072021-10-07 21:05:00
Dispozitia 284/2021privind încetarea CIM al d-lui Caloean Viorel din cadrul Serviciului de Salubrizare2021/10/062021-10-06 21:04:00
Dispozitia 283/2021privind acordarea/neacordarea stimulentului educațional pentru luna septembrie 20212021/10/052021-10-05 21:03:00
Dispozitia 282/2021privind înlocuirea reprezentantului legal al bolnavului Odică Ion2021/09/302021-09-30 21:22:00
Dispozitia 281/2021privind acordarea indemnizației de handicap grav pentru Frîncu Georgeta Elena2021/09/302021-09-30 21:20:00
Dispozitia 278/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Stoica Didina2021/09/302021-09-30 21:19:00
Dispozitia 277/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Zloitu Ileana2021/09/302021-09-30 21:18:00
Dispozitia 276/2021privind modificarea ajutorului social pentru numita Ispas Mihaela2021/09/292021-09-29 21:17:00
Dispozitia 275/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Ispas Mihaela2021/09/292021-09-29 21:16:00
Dispozitia 274/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Dumitru Ovidiu2021/09/292021-09-29 21:15:00
Dispozitia 273/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Anghelache Ionuț2021/09/292021-09-29 21:14:00
Dispozitia 272/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Rusu Genoveva2021/09/292021-09-29 21:13:00
Dispozitia 271/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Coșconea Monica2021/09/292021-09-29 21:12:00
Dispozitia 270/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Ilie Tinca2021/09/292021-09-29 21:11:00
Dispozitia 269/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Chiriță Violeta2021/09/292021-09-29 21:10:00
Dispozitia 268/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Luca Camelia2021/09/292021-09-29 21:09:00
Dispozitia 267/2021privind încetarea ajutorului social pentru numitul Crăciun Ion2021/09/292021-09-29 21:08:00
Dispozitia 266/2021privind acordarea unui ajutor de urgență pentru repararea locuinței pentru Gogoș Claudiu2021/09/272021-09-27 21:07:00
Dispozitia 265/2021privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă2021/09/272021-09-27 21:06:00
Dispozitia 264/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 30 septembrie 20212021/09/232021-09-23 21:05:00
Dispozitia 263/2021privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Constantin și Elena”2021/09/212021-09-21 21:04:00
Dispozitia 262/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Bercea Dănuț-Gheorghe în cadrul C.P.V2021/09/202021-09-20 21:03:00
Dispozitia 261/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Gheorghe Elena în cadrul C.P.V2021/09/102021-09-10 21:02:00
Dispozitia 260/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Bucur Ion în cadrul C.P.V2021/09/092021-09-09 21:01:00
Dispozitia 259/2021privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul Bransamente apa2021/09/072021-09-07 21:20:00
Dispozitia 258/2021privind constutirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul Realizare Rigole de scurgere și podeț sat Costesti2021/09/072021-09-07 21:19:00
Dispozitia 257/2021privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul Amenajare alei pietonale Costesti2021/09/072021-09-07 21:18:00
Dispozitia 256/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru Mihalcea Iolanda2021/09/062021-09-06 21:17:00
Dispozitia 255/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Ciomăguță Gheorghe2021/09/062021-09-06 21:16:00
Dispozitia 254/2021privind desemnarea domnului Chivu Viorel, viceprimar, în calitate de agent de inundații2021/09/032021-09-03 21:15:00
Dispozitia 253/2021privind constituirea comisiei pentru casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe2021/09/032021-09-03 21:14:00
Dispozitia 252/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina2021/09/032021-09-03 21:13:00
Dispozitia 251/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Negiuță Alexandru2021/09/012021-09-01 21:12:00
Dispozitia 250/2021privind încetarea VMG pentru Pârvu Anișoara2021/08/312021-08-31 21:11:00
Dispozitia 249/2021privind încetarea VMG pentru Bălan Nicolae2021/08/312021-08-31 21:10:00
Dispozitia 248/2021privind încetarea VMG pentru Luca Doinița2021/08/312021-08-31 21:09:00
Dispozitia 247/2021privind încetarea VMG pentru Ivan Vasile2021/08/312021-08-31 21:08:00
Dispozitia 246/2021privind aprobarea promovării în grad profesional superior pentru d-na Ghinea Steluța, asisitent medical principal în cadrul CPV2021/08/312021-08-31 21:07:00
Dispozitia 245/2021privind încetarea VMG pentru Crăciun Ion2021/08/302021-08-30 21:06:00
Dispozitia 244/2021privind încetarea VMG pentru Petcu Tănase2021/08/302021-08-30 21:05:00
Dispozitia 243/2021privind încetarea ASF pentru Frățiloiu Dan2021/08/302021-08-30 21:04:00
Dispozitia 242/2021privind modificarea ASF pentru Coman Florina2021/08/302021-08-30 21:03:00
Dispozitia 241/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Nan Mariana pentru repararea locuintei2021/08/272021-08-27 21:02:00
Dispozitia 240/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV Costesti pentru Oancea Polixenia2021/08/272021-08-27 21:01:00
Dispozitia 239/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 august 20212021/08/242021-08-24 21:05:00
Dispozitia 238/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Topor Alexandra în cadrul CPV2021/08/232021-08-23 21:04:00
Dispozitia 237/2021privind acordarea de servicii sociale pentru Pascu Aurică în cadrul CPV2021/08/202021-08-20 21:03:00
Dispozitia 236/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Mihai Ghiță în cadrul CPV2021/08/202021-08-20 21:02:00
Dispozitia 235/2021privind organizarea concursului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția contractuala de asistent medical în cadrul CPV Costesti2021/08/162021-08-16 21:01:00
Dispozitia 234/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Florea Dumitru2021/07/292021-07-29 21:09:00
Dispozitia 233/2021privind incetarea ASF pentru Ivan Daniel2021/07/282021-07-28 21:08:00
Dispozitia 232/2021privind acordarea VMG pentru Grigore Vasilica2021/07/282021-07-28 21:07:00
Dispozitia 231/2021privind angajarea pe perioada determinata a doamnei Caloian Ionica in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătrșc Simona2021/07/272021-07-27 21:06:00
Dispozitia 230/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Miroslav Dumitru pe perioada concediului de odihna al asistentului personal2021/07/272021-07-27 21:05:00
Dispozitia 229/2021privind completarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Costesti2021/07/262021-07-26 21:04:00
Dispozitia 228/2021privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nei Voicu Stanica in functia de bucatar in cadrul CPV2021/07/222021-07-22 21:03:00
Dispozitia 227/2021privind încetarea CIM pe perioada determinata al doamnei Voicu Stanica prin acordul părtilor din functia de bucatar in cadrul CPV2021/07/222021-07-22 21:02:00
Dispozitia 226/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 29 iulie 20212021/07/222021-07-22 21:01:00
Dispozitia 225/2021privind angajarea pe perioada nedeterminata a dnei Cretu Monica in functia de infirmiera in cadrul CPV2021/07/142021-07-14 21:12:00
Dispozitia 224/2021privind angajarea pe perioada nedeterminata a dnei Dumitru Elena in functia de infirmiera in cadrul CPV2021/07/142021-07-14 21:11:00
Dispozitia 223/2021privind incetarea CIM pe durata determinata al dnei Cretu Monica din functia contractuala de instructor CFM din cadrul CPV2021/07/142021-07-14 21:10:00
Dispozitia 222/2021privind incetarea CIM pe durata determinata al dnei Dumitru Elena din functia contractuala de infirmiera din cadrul CPV2021/07/142021-07-14 21:09:00
Dispozitia 221/2021privind numirea unui curator special pentru Ghita Ion în vederea acceptării succesiunii2021/07/082021-07-08 21:08:00
Dispozitia 220/2021privind modificarea VMG pentru Coman Florina2021/07/082021-07-08 21:07:00
Dispozitia 219/2021privind incetarea VMG pentru Potoran Vasile2021/07/082021-07-08 21:06:00
Dispozitia 218/2021privind incetarea VMG pentru Condurachi Nicusor2021/07/082021-07-08 21:05:00
Dispozitia 217/2021privind incetarea VMG pentru Dulca Constantin2021/07/082021-07-08 21:04:00
Dispozitia 216/2021privind incetarea VMG pentru Voinea Ion2021/07/052021-07-05 21:03:00
Dispozitia 215/2021privind incetare VMG pentru Burada Aurora2021/07/052021-07-05 21:02:00
Dispozitia 214/2021dispozitie privind incetarea VMG pentru Matache Nelu2021/07/052021-07-05 21:01:00
Dispozitia 213/2021privind acordarea stimulentului educațional pentru luna iunie2021/07/012021-07-01 21:14:00
Dispozitia 212/2021privind acordarea stimulentului de risc pentru salariații din cadrul CPV care au fost izolați preventiv la locul de muncă2021/07/012021-07-01 21:13:00
Dispozitia 211/2021privind delegarea atribuțiilor de șef serviciu al Serviciului de Salubrizare d-nei Radu-Poterașu Maria2021/06/302021-06-30 21:12:00
Dispozitia 210/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Pătrașc Simona2021/06/302021-06-30 21:11:00
Dispozitia 209/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Ion Elena2021/06/302021-06-30 21:10:00
Dispozitia 208/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Briceag Ștefan2021/06/302021-06-30 21:09:00
Dispozitia 207/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Mucica Iulian2021/06/302021-06-30 21:08:00
Dispozitia 206/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Croitoru Ion2021/06/302021-06-30 21:07:00
Dispozitia 205/2021privind modificarea ASF pentru Haram Cătălina2021/06/282021-06-28 21:06:00
Dispozitia 204/2021privind modificarea ASF pentru Căldăraru Marin2021/06/282021-06-28 21:05:00
Dispozitia 203/2021privind încetarea VMG pentru gheorghe Laurențiu2021/06/282021-06-28 21:04:00
Dispozitia 202/2021privind încetarea VMG pentru Ion Gheorghe2021/06/282021-06-28 21:03:00
Dispozitia 201/2021privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Spînu Alexandru2021/06/252021-06-25 21:02:00
Dispozitia 200/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de bucatar in cadrul CPV Costesti2021/06/252021-06-25 21:01:00
Dispozitia 199/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese 2021/06/182021-06-18 14:57:00
Dispozitia 198/2021privind incetarea VMG pentru Soare Dorina2021/06/172021-06-17 14:56:00
Dispozitia 197/2021privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 24.06.20212021/06/172021-06-17 14:54:00
Dispozitia 196/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de infirmier si a postului de instructor CFM din  cadrul CPV Costesti2021/06/152021-06-15 14:54:00
Dispozitia 195/2021privind acordarea de servicii sociale in cadrul CPV Costesti pentru Stan Ana2021/06/112021-06-11 21:13:00
Dispozitia 194/2021privind acordarea de servicii sociale in cadrul CPV Costesti pentru Moroianu Neculai2021/06/072021-06-07 21:12:00
Dispozitia 193/2021privind acordarea respectiv neacordarea tichetelor de grădiniță pe luna mai2021/06/042021-06-04 21:11:00
Dispozitia 192/2021privind constituirea Comisiei de recepție la obiectivul „Modernizare sistem iluminat public în comuna Costești”2021/06/042021-06-04 21:10:00
Dispozitia 191/2021privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „Branșamente apă în localitatea Costești”2021/06/042021-06-04 21:09:00
Dispozitia 182/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Bucur Ion2021/05/282021-05-28 21:11:00
Dispozitia 190/2021privind desemnarea persoanelor împuternicite să opereze în Registrul Electoral2021/05/282021-05-28 21:08:00
Dispozitia 189/2021privind angajarea cu CIM a domnului Crăciun Gelu în funcția contractuală de muncitor necalificat2021/05/282021-05-28 21:07:00
Dispozitia 188/2021privind angajarea cu CIM a domnului Iacob Alin-Petrică în funcția contractuală de muncitor necalificat2021/05/282021-05-28 21:06:00
Dispozitia 187/2021privind angajarea cu CIM a domnului Burlacu Nicu, în funcția contractuală de muncitor necalificat2021/05/282021-05-28 21:05:00
Dispozitia 186/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Ene Gabriel2021/05/282021-05-28 21:04:00
Dispozitia 185/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Crăciun Gelu2021/05/282021-05-28 21:03:00
Dispozitia 184/2021privind încetarea alocației pentru susținere pentru numitul Radu Ion2021/05/282021-05-28 21:02:00
Dispozitia 183/2021privind încetarea ajutorului social pentru numita Angheloiu Elena2021/05/282021-05-28 21:01:00
Dispozitia 181/2021privind acordarea unui ajutor de inmormântare pentru Burcă Laurențiu2021/05/262021-05-26 21:10:00
Dispozitia 180/2021privind acordarea unui ajutor de inmormântare pentru Angheloiu Ioana2021/05/262021-05-26 21:09:00
Dispozitia 179/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Gioabă Maria2021/05/262021-05-26 21:08:00
Dispozitia 178/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Tanghelache Vița2021/05/242021-05-24 21:07:00
Dispozitia 177/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Turcu Fănică2021/05/242021-05-24 21:06:00
Dispozitia 176/2021privind convocarea Consiliului Local în sedinta ordinara in data de 28.05.20212021/05/212021-05-21 21:05:00
Dispozitia 175/2021privind incetarea contractului individual de muncă al d-lui Preda Stanciu din functia de asistent personal persoana cu handicap grav Gușă Stela-Vasilica2021/05/202021-05-20 21:04:00
Dispozitia 174/2021privind numirea d-lui Stoian Andrei-Liviu in functia publică de consilier juridic, grad profesional asistent2021/05/192021-05-19 21:03:00
Dispozitia 173/2021privind încetarea VMG pentru Bobi Elena2021/05/172021-05-17 21:02:00
Dispozitia 172/2021privind acordarea indemnizatiei pentru persoane handicap pentru Anton Nina2021/05/172021-05-17 21:01:00
Dispozitia 171/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Filipoiu Gheorghe în cadrul CPV2021/05/172021-05-17 21:00:00
Dispozitia 170/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Mihai Ghiță în cadrul CPV2021/05/142021-05-14 21:08:00
Dispozitia 169/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Olteanu Lucia în cadrul CPV2021/05/102021-05-10 21:07:00
Dispozitia 168/2021privind încetarea VMG pentru Radu Ion2021/05/072021-05-07 21:06:00
Dispozitia 167/2021privind încetarea VMG pentru Căldăraru Marin2021/05/072021-05-07 21:05:00
Dispozitia 166/2021privind angajarea pe perioadă nedeterminată în funcția de șofer autogunoieră în cadrul Serviciului de Salubrizare a d-lui Radu Ion2021/05/072021-05-07 21:04:00
Dispozitia 165/2021privind acordarea/neacordarea tichetelor de grădiniță pentru luna aprilie 20212021/05/052021-05-05 21:03:00
Dispozitia 164/2021privind organizarea concursului pentru 3 posturi de muncitor necalificat în aparatul de specialitate al primarului pe perioada nedeterminata2021/05/042021-05-04 21:02:00
Dispozitia 163/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Tacea Florica2021/04/292021-04-29 21:01:00
Dispozitia 162/2021privind încetarea acordării serviciilor sociale pentru Diaconu Vali în cadrul CPV2021/04/282021-04-28 21:16:00
Dispozitia 161/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Marin Alina prin reprezentant legal Marin Liviu2021/04/272021-04-27 21:15:00
Dispozitia 160/2021privind acordarea VMG pentru Gheorghe Vasile2021/04/272021-04-27 21:14:00
Dispozitia 159/2021privind acordarea ASF pentru Enache Gheorghe2021/04/272021-04-27 21:13:00
Dispozitia 158/2021privind încetarea ASF pentru Bălan Costel2021/04/262021-04-26 21:12:00
Dispozitia 157/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Tudor Ecaterina2021/04/262021-04-26 21:11:00
Dispozitia 156/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Olteanu Lucia2021/04/262021-04-26 21:10:00
Dispozitia 155/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina2021/04/262021-04-26 21:09:00
Dispozitia 154/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Anghel Marcela2021/04/202021-04-20 21:08:00
Dispozitia 153/2021privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată pentru Luca Florin, asistent personal al bolnavei Luca Miruna-Andreea2021/04/132021-04-13 21:07:00
Dispozitia 152/2021privind completarea fișei postului d-lui Oprea Dorin cu noi atribuții2021/04/132021-04-13 21:06:00
Dispozitia 151/2021privind completarea fișei postului d-lui Șerbănoiu Alexandru cu noi atribuții2021/04/132021-04-13 21:05:00
Dispozitia 150/2021privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de șef serviciu SVSU d-lui Leu Rămurel2021/04/132021-04-13 21:04:00
Dispozitia 149/2021privind încetarea VMG pentru State Nicolae2021/04/132021-04-13 21:03:00
Dispozitia 148/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 20 aprilie 20212021/04/132021-04-13 21:02:00
Dispozitia 147/2021privind încetarea VMG pentru Coman Mărgărit2021/04/132021-04-13 21:01:00
Dispozitia 146/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Burca Georgeta pentru inmormantarea soțului Burca Neculaie2021/04/092021-04-09 22:01:00
Dispozitia 145/2021privind încetarea indemnizatiei de handicap pentru Lazăr Virginia2021/04/092021-04-09 22:00:00
Dispozitia 144/2021privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna martie2021/04/092021-04-09 21:59:00
Dispozitia 143/2021privind modificarea componenței comisiei comunale pentru recensământul agricol2021/04/092021-04-09 21:58:00
Dispozitia 142/2021privind delegarea atribuțiilor de urbanism d-lui Morentz Eduard2021/04/092021-04-09 21:57:00
Dispozitia 141/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de șofer – Serviciul de Salubrizare si constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor2021/04/052021-04-05 21:56:00
Dispozitia 140/2021privind organizarea concursului pentru ocupareafuncției publice de consilier juridic asistent si constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor2021/04/022021-04-02 21:55:00
Dispozitia 139/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Stan Ana2021/03/312021-03-31 21:54:00
Dispozitia 138/2021privind revocarea dispoziției nr. 117/2021 și repunerea în plată Bogdan Nela2021/03/312021-03-31 21:53:00
Dispozitia 137/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina2021/03/312021-03-31 21:52:00
Dispozitia 136/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Moldoveanu Paul2021/03/302021-03-30 21:51:00
Dispozitia 135/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Dragnea Constantin2021/03/302021-03-30 21:50:00
Dispozitia 134/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Voicu Gheorghe2021/03/302021-03-30 21:49:00
Dispozitia 133/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Puiu Ion2021/03/302021-03-30 21:48:00
Dispozitia 132/2021privind încetarea ASF pentru Florea Ionel2021/03/302021-03-30 21:47:00
Dispozitia 131/2021privind încetarea ASF pentru Constantinescu Diana2021/03/302021-03-30 21:46:00
Dispozitia 130/2021privind încetarea ASF pentru Gheorghe Georgiana2021/03/302021-03-30 21:45:00

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.