Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 199/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 28 septembrie  2023 2023/09/22
Dispozitia 198/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Copnstantin și Elena Costești pentru Coman Petre2023/09/11
Dispozitia 197/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Copnstantin și Elena Costești pentru Luncă Violeta2023/09/07
Dispozitia 196/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Copnstantin și Elena Costești pentru Gheorghe Elena2023/09/06
Dispozitia 195/2023privind constituirea comisiei pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la nivelul primăriei Costești2023/09/06
Dispozitia 194/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Turcu Leana2023/09/05
Dispozitia 193/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Burlacu Tinca2023/08/31
Dispozitia 192/2023privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Luca Stefan2023/08/31
Dispozitia 191/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Stanciu Rares Stefan2023/08/31
Dispozitia 190/2023privind modificarea raportului de serviciu al domnului Oaie Florin prin transfer la cerere în Compartimentul Secretariat, Registrul Agricol și Stare Civilă2023/08/31
Dispozitia 189/2023privind convocarea Consiliului Local în data de 31.08.20232023/08/25
Dispozitia 188/2023privind reluarea activității în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice de cătrre Oancă Ioana Loredana2023/08/24
Dispozitia 187/2023privind încetarea contractului individual de muncă pentru Udrea Mihai2023/08/23
Dispozitia 186/2023privind încetarea serviciiloe sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru Paraschiv Alexandru2023/08/21
Dispozitia 185/2023privind instituirea curatelei pentru minorele Boboc Elena și Boboc Ioana Lavinia pentru acceptarea succesiunii2023/08/21
Dispozitia 184/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru Anghelache Vița2023/08/16
Dispozitia 183/2023privind aprobarea Procedurii Operaționale privind învoirea beneficiarilor și deplasarea în afara Căminului pentru Persoane Vârstnice2023/08/16
Dispozitia 182/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Călin Neculina în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2023/08/10
Dispozitia 181/2023privind încetarea suplimentului de încălzire a locuinței pentru Odobescu Argentina2023/07/31
Dispozitia 180/2023privind delegarea atribuțiilor primarului pe perioada efectuării concediului de odihnă2023/07/31
Dispozitia 179/2023privind încetarea ajutorului social pentru Mucică Gica2023/07/27
Dispozitia 178/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Mucică Gica2023/07/27
Dispozitia 177/2023privind acordarea ajutorului social pentru Matei Narcisa2023/07/27
Dispozitia 176/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Vrânceanu Alina2023/07/27
Dispozitia 175/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Matei Narcisa2023/07/27
Dispozitia 174/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Constantinescu Diana2023/07/27
Dispozitia 173/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Burlacu Marius2023/07/27
Dispozitia 172/2023privind acordarea indemnizatiei lunare de handicap pentru Florea Gheorghe2023/07/25
Dispozitia 171/2023privind desemnarea persoanei responsabile cu colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul instituției2023/07/21
Dispozitia 170/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Medeleanu Daniel2023/07/21
Dispozitia 169/2023privind angajarea d-nei Davodoiu Mihaela cu contract de muncă pe perioada nedeterminata în funcția de spălătoreasă în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru2023/07/21
Dispozitia 168/2023privind convocarea consiliului local în ședință ordinară2023/07/21
Dispozitia 167/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Dobrinoiu Mircea2023/07/21
Dispozitia 166/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Voicu Didina2023/07/13
Dispozitia 165/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Ezaru Ion2023/07/13
Dispozitia 164/2023privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a consiliului local pentru data de 12 iulie 20232023/07/11
Dispozitia 163/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrului Caminuuluui pentru Persoane Vârstnice pentru Paraschiv Alexandru2023/07/10
Dispozitia 162/2023privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna iunie2023/07/07
Dispozitia 161/2023privind exercitarea atribuțiilor de stare civilă2023/07/05
Dispozitia 160/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Burlacu Ioana2023/07/05
Dispozitia 159/2023privind acordarea ajutorului social pentru Dragnea Nicoleta2023/06/30
Dispozitia 158/2023privind încetarea suplimentului pentru energie pentru Marin Ileana2023/06/30
Dispozitia 157/2023privind încetarea suplimentului pentru energie pentru Gheorghe Virginia2023/06/30
Dispozitia 156/2023privind încetarea ajutorului social pentru Marin Valeriu2023/06/30
Dispozitia 155/2023privind încetarea ajutorului social pentru Mucică Florica2023/06/30
Dispozitia 154/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Enache Gheorghe2023/06/30
Dispozitia 153/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Lungu Elisabeta2023/06/30
Dispozitia 152/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Manole Adriana2023/06/30
Dispozitia 151/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Coman Florina2023/06/30
Dispozitia 150/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Coșconea Georgiana2023/06/30
Dispozitia 149/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Ispas Mihaela2023/06/30
Dispozitia 148/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Cristea Gheorghe2023/06/30
Dispozitia 147/2023privind acordarea alocației pentru sustinerea familiei pentru Marin Madalin2023/06/30
Dispozitia 146/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Gheorghe Elena2023/06/28
Dispozitia 145/2023privind rectificarea actului de casatorie nr. 5/20232023/06/19
Dispozitia 144/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Șerban Estera2023/06/14
Dispozitia 143/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 19.06.20232023/06/13
Dispozitia 142/2023privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului de spălătoreasă în cadrulCăminului pentru Persoane Vârstnice Costesti2023/06/12
Dispozitia 141/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costesti pentru Mardale Olga2023/06/12
Dispozitia 140/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costesti pentru Tudor Ecaterina2023/06/12
Dispozitia 139/2023privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna mai 20232023/06/09
Dispozitia 138/2023privind acordarea unui sprijin financiar Scolii Gimnaziale Costesti pentru deplasarea la Olimpiada Nationala de limba si literatura română2023/06/07
Dispozitia 137/2023privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costesti pentru Sava Ana2023/06/05
Dispozitia 136/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Vîlcu Ioana2023/05/30
Dispozitia 135/2023privind desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea declarațiilor de avere si de interese2023/05/30
Dispozitia 134/2023privind acordarea serviciilor sociale pentru Ezaru Ion în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2023/05/30
Dispozitia 133/2023privind angajarea cu contract de muncă a domnului Voicu Viorel în funcția de asistent personal2023/05/29
Dispozitia 132/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Panait Mihaela2023/05/25
Dispozitia 131/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Florea Laurențiu2023/05/25
Dispozitia 130/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Pârvu Nicolae2023/05/25
Dispozitia 129/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Voicu Viorel2023/05/25
Dispozitia 128/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Căldăraru Marin2023/05/25
Dispozitia 127/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 31.05.20232023/05/25
Dispozitia 126/2023privind încetarea suplimentului de încălzire pentru Călin Gheorghe2023/05/23
Dispozitia 125/2023privind încetarea suplimentului de încălzire pentru Radu Elena2023/05/23
Dispozitia 124/2023privind încetarea indemnizației de handicap pentru Anghel Marcela2023/05/23
Dispozitia 123/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Bucur Anica2023/05/19
Dispozitia 122/2023privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 19.05.20232023/05/18
Dispozitia 121/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Stan Violeta pentru inmormantarea tatălui Ivan Radu2023/05/17
Dispozitia 120/2023privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Miroslav Dumitru pe perioada efectuarii concediului de odihnă a asistentului pesonal2023/05/16
Dispozitia 119/2023privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna aprilie 20232023/05/10
Dispozitia 117/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Burlacu Teodor2023/05/09
Dispozitia 116/2023privind anjarea pe perioadă nedetermibnată a domnaei Pascu Aurelia în funcția de bucătar2023/05/09
Dispozitia 115/2023privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pascu Aurelia din funcția de spălătoreasă2023/05/09
Dispozitia 118/2023dispozitie privind acordare servicii sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena pentru Munteanu Elena2023/05/09
Dispozitia 114/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Ghinea Steluța2023/04/28
Dispozitia 113/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Cocor Georgeta2023/04/28
Dispozitia 112/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Buzoianu Smaranda2023/04/28
Dispozitia 111/2023privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru Ivan Radu2023/04/28
Dispozitia 110/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Florea Laurențiu2023/04/28
Dispozitia 109/2023privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Ivan Rita2023/04/28
Dispozitia 108/2023privind ]ncetarea ajutorului social pentru Bogdan Nela2023/04/28
Dispozitia 107/2023privind acordarea ajutorului social pentru Luca Vasile2023/04/28
Dispozitia 106/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Badea Lucian2023/04/28
Dispozitia 105/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Panait Aura2023/04/28
Dispozitia 104/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Gheorghi Cristian2023/04/28
Dispozitia 103/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Leu Rămurel2023/04/28
Dispozitia 102/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Stănilă Vasile2023/04/28
Dispozitia 101/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Valentin-Marian2023/04/28
Dispozitia 100/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Androne Viorel2023/04/28
Dispozitia 99/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Radu Ion2023/04/28
Dispozitia 98/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Poterașu-Radu Maria2023/04/28
Dispozitia 97/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Morentz Eduard2023/04/28
Dispozitia 96/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Cristea Aurel2023/04/28
Dispozitia 95/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Avram Stana2023/04/28
Dispozitia 94/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Cană Mariana2023/04/28
Dispozitia 93/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Morentz Roxana2023/04/28
Dispozitia 92/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitru Elena-Daniela2023/04/28
Dispozitia 91/2023privind stabilirea salariului de bază pentru Stan Nicoleta-Monica2023/04/28
Dispozitia 90/2023privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei2023/04/28
Dispozitia 89/2023privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei2023/04/28
Dispozitia 88/2023privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Tudosi Nicu în funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare2023/04/27
Dispozitia 87/2023privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local în data de 27.04.20232023/04/21
Dispozitia 86/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice pentru Panait Mihai2023/04/20
Dispozitia 85/2023privind modificarea componentei comiosiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestatiilor pentru concursul pentru ocuparea postului de bucatar2023/04/19
Dispozitia 84/2023privind aprobarea Planului de Integritate și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale Anticorupție2023/04/18
Dispozitia 83/2023privind acordarea stimulentului educațional pentru luna martie2023/04/10
Dispozitia 82/2023privind respingerea ajutorului social pentru Luca Vasile2023/04/05
Dispozitia 81/2023privind acordarea ajutorului social pentru Mucică Ion2023/04/05
Dispozitia 80/2023privind modificarea ajutorului social pentru Mărgărit Rafira2023/04/05
Dispozitia 79/2023privind încetarea ajutorului social pentru Dinu Stela2023/04/05
Dispozitia 78/2023privind încetarea raportului de serviciu al domnului Stoian Liviu-Andrei din funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent2023/04/03
Dispozitia 77/2023privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a primarului comunei Costești pentru implementare proiect ”Reabilitare moderată Cămin Cultural”2023/03/30
Dispozitia 76/2023privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2023/03/29
Dispozitia 75/2023privind angajarea cu contract individual de muncă a doamnei Simion Mihaela ca asistent persoanl pentru Simion Marta2023/03/28
Dispozitia 74/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Simion Mihaela2023/03/28
Dispozitia 73/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Zahiu Teodora2023/03/28
Dispozitia 72/2023privind încetarea suplimentului de energie2023/03/28
Dispozitia 71/2023privind acordarea alocației pentru susțienerea familiei pentru Ivan Daniela-Cristina2023/03/28
Dispozitia 70/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Constantin Evric Antonio2023/03/28
Dispozitia 69/2023privind aprobarea destinatarilor finali de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți2023/03/28
Dispozitia 68/2023privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Lungu Elisabeta2023/03/28
Dispozitia 67/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Martinescu Maria în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/27
Dispozitia 66/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 30.03.20232023/03/24
Dispozitia 65/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Rișcanu Ioan în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/20
Dispozitia 64/2023privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat în cadrul Consiliului local Costești -Serviciul de Salubrizare2023/03/20
Dispozitia 63/2023privind aprobarea Planului anual de îmbunătățire și adaptare la mediul ambiant în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/15
Dispozitia 62/2023privind modificarea cuantumului indicelui social de referință pentru beneficiarii venitului minim garantat2023/03/14
Dispozitia 61/2023privind modificarea cuantumului indicelui social de referință pentru beneficiarii alocației de susținere a familiei2023/03/14
Dispozitia 60/2023privind modificarea cuantumului indicelui social de referință pentru beneficiarii stimulentului educațional2023/03/14
Dispozitia 59/2023privind suspendarea contractului de muncă al doamnei Pațelea Ramona pe perioada efectuării concediului de creștere copil până la împlinirea vâstei de 2 ani2023/03/14
Dispozitia 58/2023privind încetarea serviciilor sociale pentru Zăvoianu Ștefan în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena2023/03/13
Dispozitia 57/2023privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară2023/03/07
Dispozitia 56/2023privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică la obiectivul ”Înființare rețea canalizare apă uzată menajeră sat Spătaru”2023/03/06
Dispozitia 55/2023privind încetarea ajutorului social pentru Bălan Ionel2023/03/06
Dispozitia 54/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești pentru Cazacu Niculina2023/03/03
Dispozitia 53/2023privind încetarea contractului de muncă pentru Moldoveanu Diana din funcția de asistent personal2023/03/03
Dispozitia 52/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Simion Marta2023/02/28
Dispozitia 51/2023privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru Buzoianu Smaranda2023/02/28
Dispozitia 50/2023privind încetarea ajutorului social pentru Irimia Stanca2023/02/28
Dispozitia 49/2023privind acordarea ajutorului social pentru Constantin Georgeta2023/02/28
Dispozitia 48/2023privind acordarea ajutorului social pentru Burlacu Aurel2023/02/28
Dispozitia 47/2023privind acordarea aocației pentru susținerea familiei pentru Luca Ana-Maria2023/02/28
Dispozitia 46/2023privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Enache Florica2023/02/24
Dispozitia 45/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Avram Ana2023/02/24
Dispozitia 44/2023privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 277/20232023/02/24
Dispozitia 43/2023privind desemnarea reprezentanților UAT Costești în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare pentru lucrările de cadastru2023/02/24
Dispozitia 42/2023privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Marin Floarea2023/02/20
Dispozitia 41/2023privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 16.02.20232023/02/10
Dispozitia 40/2023privind acordarea stimulentului educațional pentru luna ianuarie 20232023/02/08
Dispozitia 39/2023privind instituirea curatelei și numirea doamnei Odobescu Mihaela în calitate de curator special al minorului Constantin Evric-Antonio în vederea dezbaterii succesiunii2023/02/06
Dispozitia 38/2023privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Caloean Viorel, muncitor necalificat în cadrul Consiliului Local Costesti-Serviciul de Salubrizare, prin acordul părților2023/02/03
Dispozitia 37/2023privind constituirea comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul ”Construire spațiu tehnic sat Costești, comuna Costești”2023/01/30
Dispozitia 36/2023privind constituirea comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul ”55 Bransamente apa 5ml+49 Branșamente apă 10ml cu Cămin apomentru gata echipat- comuna Costești”2023/01/30
Dispozitia 35/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Bogdan George, muncitor necalificat în cadrul Consiliului Local Costesti-Serviciul de Salubrizare2023/01/30
Dispozitia 34/2023privind promovarea în grad profesional a doamnei Dumitru Elena, infirmieră în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 33/2023privind modificarea ajutorului social pentru Margărit Rafila2023/01/30
Dispozitia 32/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Moldoveanu Diana, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 31/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Avram Elena, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 30/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Miroslav Emilia având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 29/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Dinca Mirela, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 28/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Luca Florin, având funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 27/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Burlacu Nicu, având funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 26/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Craciun Gelu, având funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 25/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Iacob Alin, având funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 24/2023privind stabilirea indemnizației lunare de însoțitor al persoanei cu handicap grav2023/01/30
Dispozitia 23/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Sandu Mirela, având funcția contractuală de mediator sanitar în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 22/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Tudosi Marioara-Săndica, având funcția contractuală de guard în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 21/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Dragomir Iarca, având funcția contractuală de paznic în cadrul Primariei Costesti2023/01/30
Dispozitia 20/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Pascu Aurelia – spălătoreasă, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 19/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Samoila Ramona Rodica – infirmieră, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 18/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Alecu Amelia – infirmieră, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 17/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Voicu Lenuța, muncitor calificat- bucatar, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 16/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Pascu Nicoleta, muncitor calificat- bucatar, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 15/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Șerbanoiu Alexandru, muncitor calificat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 14/2023privind stabilirea salariului de bază lunar pentru Oprea Dorin, muncitor calificat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2023/01/30
Dispozitia 13/2023privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului la energie pentru linile ianuarie-martie 20232023/01/25
Dispozitia 12/2023privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru Tudorache Ion2023/01/25
Dispozitia 11/2023privind modificarea ajutorului pentru încălzire pentru Ivașcu Ion2023/01/25
Dispozitia 10/2023privind acordarea ajutorului social pentru Gherasi Ion2023/01/25
Dispozitia 9/2023privind acordarea ajutorului social pentru Iorgu Florentina2023/01/25
Dispozitia 8/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Toader Mariana2023/01/25
Dispozitia 7/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Costache Catalina2023/01/25
Dispozitia 6/2023privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Cojocaru Constantin Daniel2023/01/25
Dispozitia 5/2023privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 26.01.20232023/01/20
Dispozitia 4/2023privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă dterminată a doamnei Bălan Alina în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Tomoșoiu Florentin Constantin2023/01/19
Dispozitia 3/2023privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Chirișă Cristinel pentru înmormântarea bunicii Iordan Smaranda2023/01/18
Dispozitia 2/2023privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar 20222023/01/09
Dispozitia 1/2023privind acordarea stimulentului educațional pentru luna decembrie 20222023/01/09
Dispozitia 309/2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Crețu Monica, încadrată în funcția contractuală de execuție de instructor CFM în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/12/30
Dispozitia 308/2022 privind constituirea Comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în data de 19.01.2023 privind promovarea în grad profesional a unei funcții contractuale de execuție din cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/12/30
Dispozitia 307/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentrru Serban Alexandru2022/12/30
Dispozitia 306/2022privind constituirea comisiei pentru inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de invenatr2022/12/29
Dispozitia 305/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului la energie pentru Iordan Smaranda2022/12/29
Dispozitia 304/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Tanase Marian2022/12/28
Dispozitia 303/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Grigore Ștefan2022/12/28
Dispozitia 302/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Nicolae Năstase2022/12/28
Dispozitia 301/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Stanciu Marius-Ionuț2022/12/28
Dispozitia 300/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Dumitrașcu Ionel2022/12/28
Dispozitia 299/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru Predoiu Constantin2022/12/28
Dispozitia 298/2022privind încetarea de drept a plății ajutorului social pentru Iordan Smaranda2022/12/28
Dispozitia 297/2022privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru perioada ianuarie-aprilie 20222022/12/27
Dispozitia 296/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, precum și a suplimentului de energie pentru Gheorghe Păuna2022/12/27
Dispozitia 295/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, precum și a suplimentului de energie pentru Predoiu Mariea2022/12/27
Dispozitia 294/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitului Bogdan George2022/12/27
Dispozitia 293/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitei Necula Gabriela Petruța2022/12/27
Dispozitia 292//2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului Costache Marian2022/12/27
Dispozitia 291/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului Dinu Vasile2022/12/27
Dispozitia 290/2022privind stanilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitului Gogoș Claudiu2022/12/27
Dispozitia 289/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată numitei Puiu Mariana2022/12/27
Dispozitia 288/2022privind convocarea de îndată a Consiliului Local în ședință extraordinară2022/12/21
Dispozitia 287/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 15.12.20222022/12/09
Dispozitia 286/2022privind modificarea titularului ajutorului de încălzire de la Costache Marian la Costache Florentina2022/12/09
Dispozitia 285/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna noiembrie2022/12/07
Dispozitia 284/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Costache Ninel pentru înmormântarea fratelui2022/12/07
Dispozitia 283/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice doamnei Olteanu Ilinca2022/12/01
Dispozitia 282/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Simion Gheorghe2022/11/30
Dispozitia 281/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice acordate domnului Matache Constantin2022/11/30
Dispozitia 280/2022privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 272/20222022/11/23
Dispozitia 279/2022privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 276/20222022/11/23
Dispozitia 278/2022privind respingerea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie și de combustibili solizi2022/11/22
Dispozitia 277/2022privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentelor de energie și de combustibili soizi pentru perioada noiembrie 2022 – martie 20232022/11/22
Dispozitia 276/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru numita Poenaru Maria2022/11/22
Dispozitia 275/2022privind acordarea V.M.G. pentru Ivan Puiu2022/11/21
Dispozitia 274/2022privind acordarea V.M.G. pentru Fotea Stelică2022/11/21
Dispozitia 273/2022privind acordarea A.S.F. pentru Manole Adriana2022/11/21
Dispozitia 272/2022 privind aprobarea plății indemnizției de handicap persoanei cu handicap grav Avram Steliana2022/11/16
Dispozitia 271/2022 privind aprobarea plății indemnizției de handicap persoanei cu handicap grav Petcu Sabina2022/11/14
Dispozitia 270/2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 17.11.20222022/11/11
Dispozitia 269/2022 privind acordarea/respingerea stimulentului educațional sub forma tichetului social pentru luna octombrie 20222022/11/08
Dispozitia 268/2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Mucică Gabriel având funcția de asistent personal2022/11/07
Dispozitia 267/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru matache Constantin2022/10/31
Dispozitia 266/2022privind revocarea Dispoziției nr. 225/31.08.2022 privind încetarea acordării ajutorului social pentru Vulpe Marian2022/10/28
Dispozitia 265/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Iosif Florin-Cosmin2022/10/28
Dispozitia 264/2022privind respingerea alocației pentru susținerea familiei pentru Chiriță Cristinel2022/10/28
Dispozitia 263/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Cojocaru Constantin-Dumitru2022/10/28
Dispozitia 262/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru Coșconea Georgiana2022/10/28
Dispozitia 261/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Loc de joacă sat Spătaru”2022/10/28
Dispozitia 260/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Foișor de grădină” la Caminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/10/28
Dispozitia 259/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitului Șerban Alin-Iulian, persoana cu handicap grav2022/10/27
Dispozitia 258/2022privind constituirea comisiei de recepție privind recepția finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul Amenajare alei pietonale sat costești, comuna Costești, județul Buzău2022/10/27
Dispozitia 257/2022privind constituirea comisiei de recepție privind recepția finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul Realizare rigolă scurgere și podeț sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2022/10/27
Dispozitia 256/2022privind constituirea comisiei de recepție privind recepția finală la expirarea perioadei de garanție la obiectivul Branșamente apă 5ml/10 ml cu cămin apomentru gata echipat- comuna Costești, județul Buzău2022/10/27
Dispozitia 255/2022privind aprobarea și revizuirea unui număr de 11 Proceduri Operaționale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/10/14
Dispozitia 254/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 20.10.20222022/10/14
Dispozitia 253/2022privind încetarea acordării indemnizației de handicap pentru bolnava Marin Alina prin reprezentant legal Marin Adrian-Liviu2022/10/13
Dispozitia 252/2022privind completarea fișei postului domnului Leu Rămurel cu atribuții de deservire microbuz școlar2022/10/12
Dispozitia 251/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna octombrie2022/10/07
Dispozitia 250/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești pentru Sarafolean Irina2022/10/07
Dispozitia 249/2022privind privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Pirnog Mihăiță2022/10/04
Dispozitia 248/2022privind privind încetarea ASF pentru Luca Ana Maria2022/09/30
Dispozitia 247/2022privind privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Pascu Ștefan-Octavian2022/09/30
Dispozitia 246/2022privind privind angajarea doamnei Moldoveanu Diana în calitate de asistent personal pentru Moldoveanu Denis-Andrei2022/09/30
Dispozitia 245/2022privind privind acpordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Zăvoianu Ștefan2022/09/30
Dispozitia 244/2022privind privind încetarea suplimentuluide încălzire pentru Pirnog Elena2022/09/30
Dispozitia 243/2022privind privind încetarea VMG pentru Pirnog Elena2022/09/30
Dispozitia 242/2022privind privind încetarea VMG pentru Dragomir Nicoleta2022/09/29
Dispozitia 241/2022privind privind acordarea ASF pentru Burlacu Marius2022/09/26
Dispozitia 240/2022privind privind acordarea VMG pentru Irimia Stanca2022/09/26
Dispozitia 239/2022privind privind încetarea VMG pentru David Argentina2022/09/26
Dispozitia 238/2022privind privind modificarea ASF pentru Costache Marian2022/09/26
Dispozitia 237/2022privind privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor pentru Mureșanu Dumitru2022/09/26
Dispozitia 236/2022privind privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor pentru Frîncu Georgeta2022/09/26
Dispozitia 235/2022privind privind încetarea suplimentului de încălzire pentru Dumitrescu Alexandrina2022/09/26
Dispozitia 234/2022privind privind convocarea Consiliuluui Local în ședință ordinară în data de 29.09.20222022/09/23
Dispozitia 233/2022privind acordarea sporului pentru condiții deosebite pentru Sandu Mirela, mediator sanitar2022/09/15
Dispozitia 232/2022privind încetarea ASF pentru Florea Laurențiu2022/09/08
Dispozitia 231/2022dispozție privind încetarea ASF pentru Puiu Mariana2022/09/08
Dispozitia 230/2022privind încetarea ASF pentru Miroslav Ionel2022/09/08
Dispozitia 229/2022privind acordarea unei majorări cu 15% a indemnizației primarului pentru implementare proiect finanțat prin fonduri europene2022/08/31
Dispozitia 228/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Voicu Marius2022/08/31
Dispozitia 227/2022privind încetarea ajutorului social pentru numita Lungu Vasile2022/08/31
Dispozitia 226/2022privind încetarea ajutorului social pentru numita Ivan Doina2022/08/31
Dispozitia 225/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Vulpe Marian2022/08/31
Dispozitia 224/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru numitul Stanciu Rareș, reprezentat de Stanciu Bogdan2022/08/31
Dispozitia 223/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Ivan Marcel2022/08/30
Dispozitia 222/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Deacănu Vasile2022/08/30
Dispozitia 221/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Luca Vasile2022/08/30
Dispozitia 220/2022privind încetarea ajutorului social pentru numita Coman Florina2022/08/30
Dispozitia 219/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru numitul Tănase Ion2022/08/30
Dispozitia 218/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru numita Gușă Maria2022/08/30
Dispozitia 217/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Ene Gabriel2022/08/30
Dispozitia 216/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru numita Dumitrache Maria2022/08/30
Dispozitia 215/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale domnului Gaboră Nicolae în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice2022/08/25
Dispozitia 214/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 31.08.20222022/08/25
Dispozitia 213/2022privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Costești, județul Buzău, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei2022/08/18
Dispozitia 212/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de ”Achiziție utlaj specializat de colectare și transport deșeuri pentru Serviciul Consiliul Local – Serviciul de Salubrizare”2022/08/17
Dispozitia 211/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cîrnat Cătălin constând în materiale de construcție în vederea reparării locuinței distrusă în urma unui incendiu2022/08/12
Dispozitia 210/2022privind delegarea atribuțiilor de șef-serviciu S.V.S.U. domnului Gheorghi Cristian2022/08/10
Dispozitia 209/2022privind admiterea în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești a domnului Lungu Petre2022/08/08
Dispozitia 208/2022privind admiterea în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești a doamnei Manea Elena2022/08/08
Dispozitia 207/2022privind privind încetarea C.I.M. al doamnei Caloian Ionica din funcția de asistent personal2022/08/05
Dispozitia 206/2022privind aprobarea Procedurii Operaționale privind Stabilirea și Colectarea Contribuțiilor, Ediția a II-a, din cadrul Căminului pentru Perosane Vârstnice Costești2022/08/03
Dispozitia 205/2022privind recuperarea sumei reprezentând prejudiciu rezultat din plata nelegală a unor situații de lucrări constatate de Camera de Conturi Buzău2022/08/03
Dispozitia 204/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Tudor Alexandru pentru înmormântarea tatălui2022/08/02
Dispozitia 203/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale domnului Stănescu Stelian-Dragoș în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Costești2022/08/01
Dispozitia 202/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru numitul Anghel Ion2022/07/29
Dispozitia 201/2022privind respingerea ajutorului social pentru numitul Burada Costel2022/07/29
Dispozitia 200/2022privind respingerea ajutorului social pentru numitul Miroslav Alexandru2022/07/29
Dispozitia 199/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Stoica Ionel-Claudiu2022/07/29
Dispozitia 198/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Ivan Nicolae2022/07/29
Dispozitia 197/2022privind modificarea ajutorului social pentru numita Predoiu Nicoleta-Tatiana2022/07/29
Dispozitia 196/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Voicu Marius2022/07/29
Dispozitia 195/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Tache Eugen2022/07/29
Dispozitia 194/2022privind acordarea indemnizației de handicap pentru handicap pentru Florea Gheorghe2022/07/29
Dispozitia 193/2022privind încetarea suplimentului combustibili solizi Tudor Iancu2022/07/29
Dispozitia 192/2022privind încetarea suplimnetului combustibili solizi pentru Ioniță Mița2022/07/29
Dispozitia 191/2022privind angajarea pe perioadă nedeterminată a d-lui Gheorghi Cristian în funcția de referent în cadrul Compartimentului Administrativ2022/07/29
Dispozitia 190/2022privind rectificarea actului de naștere nr. 126/1955 privind pe Drugău Stela2022/07/28
Dispozitia 189/2022privind încetarea ASF pentru Ivan Nicolae2022/07/25
Dispozitia 188/2022privind modificarea ASF pentru Condurachi Nicușor2022/07/25
Dispozitia 187/2022privind modificarea ASF pentru Stoica Ionel Claudiu2022/07/25
Dispozitia 186/2022privind modificarea ASF pentru Ene Gabriel2022/07/25
Dispozitia 185/2022privind acordarea ASF pentru Costache Catalina2022/07/25
Dispozitia 184/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru Moldoveanu Eugenia2022/07/25
Dispozitia 183/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/07/22
Dispozitia 182/2022privind încetarea suplimentului la energie pentru Tachi Dumitru2022/07/11
Dispozitia 181/2022privind constituirea comisiei de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole2022/07/11
Dispozitia 180/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Caragescu Sultana2022/07/08
Dispozitia 179/2022privind acordarea stimulentului educational pentru luna iunie2022/07/06
Dispozitia 178/2022privind aprobarea plății indemnizației de handicap pentru numita Ion Elena2022/06/30
Dispozitia 177/2022privind delegarea temporară a atribuțiilor Secretarului General pe perioada efectuării concediului de odihnă2022/06/29
Dispozitia 176/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru cheltuielile de înmormântare domnului Odică Costel2022/06/29
Dispozitia 175/2022privind constituirea Comisiei de concurs/examen și Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul privind ocuparea unei funcții contractuale de execuție – referent – Compartiment Administrativ2022/06/29
Dispozitia 174/2022privind numirea domnului Morentz Eduard ca funcționar public definitiv prin transformarea postului în funcție publică de inspector clasa I, grad profesional asistent2022/06/27
Dispozitia 173/2022privind modificarea C.I.M. al doamnei Caloian Ionica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătrașc Simina2022/06/27
Dispozitia 172/2022privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Puiu Mariana2022/06/27
Dispozitia 171/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Odică Nicolae2022/06/27
Dispozitia 170/2022privind acordarea ajutorului social pentru numita Răducanu Cocuța2022/06/27
Dispozitia 169/2022privind acordarea ajutorului social pentru numitul Luca Vasile2022/06/27
Dispozitia 168/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Luca Ana-Maria2022/06/27
Dispozitia 167/2022privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Coșconea Marian2022/06/27
Dispozitia 166/2022privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.06.20222022/06/24
Dispozitia 165/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Tudosi Marioara-Săndica2022/06/24
Dispozitia 164/2022privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor realizate în cadrul contractului privind înregistrarea sistematică a sectoarelor cadastrale nr. 47, 48, 53, 54, 552022/06/22
Dispozitia 163/2022privind completarea fișei postului doamnei Moldoveanu Fila din cadrul C.P.V.2022/06/20
Dispozitia 162/2022privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie domnului Ion Haralambie2022/06/20
Dispozitia 161/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitei Șerban Estera, persoană cu handicap grav2022/06/20
Dispozitia 160/2022privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Costești către viceprimar pe perioada efectuării concediului de odihnă2022/06/20
Dispozitia 159/2022privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Cîmpeanu Maria-Felicia2022/06/20
Dispozitia 158/2022privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Cîmpeanu Tiberiu-Marian2022/06/20
Dispozitia 157/2022privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Constantin Ilinca2022/06/16
Dispozitia 156/2022privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „Reparație acoperiș Primăria Costești”2022/06/15
Dispozitia 155/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data de 16 iunie 20222022/06/15
Dispozitia 154/2022privind acordarea serviciilor sociale pentru Marin Floarea în cadrul C.P.V.2022/06/08
Dispozitia 153/2022privind acordarea / neacordarea stimulentului educațional pentru luna mai 20222022/06/08
Dispozitia 152/2022privind încetarea acordării suplimentului la energie pentru Costache Marioara2022/06/07
Dispozitia 151/2022privind angajarea d-lui Mucică Gabriel pe perioadă determinată ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Mucică Gabriel2022/05/31
Dispozitia 150/2022privind angajarea pe perioadă nedeterminată a d-nei Sandu Mirela în funcția de mediator sanitar2022/05/30
Dispozitia 149/2022privind încetarea acordării indemnizației de handicap pentru Mucică Iulian2022/05/30
Dispozitia 148/2022privind acordarea indemnizației de handicap pentru Vîlcu Ioana2022/05/30
Dispozitia 147/2022privind încetarea VMG pentru Simion Gheorghe2022/05/25
Dispozitia 146/2022privind acordarea VMG pentru Anton Laura2022/05/25
Dispozitia 145/2022privind acordarea VMG pentru Ioniță Anca2022/05/25
Dispozitia 144/2022privind acordarea VMG pentru Gogos Claudiu2022/05/25
Dispozitia 143/2022privind acordarea VMG pentru Gogos Marian2022/05/25
Dispozitia 142/2022privind încetarea ASF pentru titular Enache Gheorghe2022/05/23
Dispozitia 141/2022privind acordarea indemnizației de handicap grav pentru Burlacu Teodor2022/05/23
Dispozitia 140/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 26 mai 20222022/05/20
Dispozitia 139/2022privind desemnarea responsabilului cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă2022/05/19
Dispozitia 138/2022privind constituirea Comisiei pentru inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al U.A.T. Costești2022/05/19
Dispozitia 137/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru numita Nițu Maria2022/05/16
Dispozitia 136/2022privind acordarea indemnizației de handicap domnului Miroslav Dumitru, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/12
Dispozitia 135/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Moldoveanu Marcela2022/05/11
Dispozitia 134/2022privind acordarea tichetului educațional pentru luna aprilie 20222022/05/10
Dispozitia 133/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Buzilă Ștefana2022/05/04
Dispozitia 132/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Leu Maria2022/05/02
Dispozitia 131/2022privind încetarea suplimentului de energie pentru numitul Apostol Strezea2022/04/26
Dispozitia 130/2022privind încetarea suplimentului pentru combustibil solid pentru Moroianu Polina si Apostol Strezea2022/04/26
Dispozitia 129/2022privind respingerea plății VMG pentru Burlacu Aurel2022/04/26
Dispozitia 128/2022privind acordarea VMG pentru Arsene Gheorghe2022/04/26
Dispozitia 127/2022privind încetarea VMG pentru Grigore Vasilica2022/04/26
Dispozitia 126/2022privind încetarea ASF pentru Filip Gabriela Mariana2022/04/26
Dispozitia 125/2022privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 19.05.2022 privind ocuparea unei funcții contractuale de execuție perioadă nedeterminată mediator sanitar2022/04/26
Dispozitia 123/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 28 aprilie 20222022/04/21
Dispozitia 124/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Buzilă Ștefana2022/04/21
Dispozitia 122/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Instalație termică centrală”2022/04/20
Dispozitia 121/2022privind acordarea unui ajutor pentru Apostol Ionel în vederea înmormântării tatălui Apostol Strezea2022/04/18
Dispozitia 120/2022privind constituirea comisiei pentru inventarierea investițiilor cu prilejul auditului financiar2022/04/18
Dispozitia 119/2022privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Costești2022/04/18
Dispozitia 118/2022privind Convocarea de îndată a  Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data de 14 aprilie 20222022/04/13
Dispozitia 117/2022privind acordarea/neacordarea stimulentului educațional pentru luna martie 20222022/04/08
Dispozitia 116/2022privind suspendarea CIM al doamnei OancaIoana-Loredana, asistent medical CPV2022/04/08
Dispozitia 115/2022privind aprobarea Planului propriu de dezvoltare al CPV pentru perioada 2021-20262022/04/07
Dispozitia 114/2022privind aprobareaPlanului anual de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant în cadrul CPV2022/04/07
Dispozitia 113/2022privind aprobareaPlanului de instruire și formareprofesională a personalului din cadrul CPV2022/04/07
Dispozitia 112/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Bucur Dobra2022/04/07
Dispozitia 111/2022privind modificarea cuantumului stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor de grădiniță2022/03/31
Dispozitia 110/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Ilie Tinca în vederea înmormântării tatălui Ilie Aurel2022/03/31
Dispozitia 109/2022privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele 47, 48, 53, 54, 552022/03/31
Dispozitia 108/2022privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern / managerial (SCI/M) la nivelul comunei Costești, județul Buzău2022/03/30
Dispozitia 107/2022privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor obiectivului „Extindere alimentare cu apă – satele Costești și Pietrosu, județul Buzău”2022/03/29
Dispozitia 106/2022privind instituirea curatelei și numirea doamnei Șușu Caterina în calitate de curator special pentru Șușu Alexia-Elena2022/03/25
Dispozitia 105/2022privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Dumitrache Gheorghe2022/03/25
Dispozitia 104/2022privind încetarea suplimentului de energie pentru numitul Luca Ion2022/03/25
Dispozitia 103/2022privind încetarea acordării ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului de energie numiților Cazan Irina, Ilie Aurel, Ion Ion2022/03/25
Dispozitia 102/2022privind încetarea tichetului educațional pentru numita Peneș Roxana2022/03/25
Dispozitia 101/2022privind încetarea tichetului educațional pentru numita Pârlea Nicoleta2022/03/25
Dispozitia 100/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Peneș Roxana2022/03/25
Dispozitia 99/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Pârlea Nicoleta2022/03/25
Dispozitia 98/2022privind respingerea ajutorului social pentru numitul Luca Vasile2022/03/25
Dispozitia 97/2022privind respingerea ajutorului social pentru numita Luca Doinița2022/03/25
Dispozitia 96/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Pascu Gelu2022/03/25
Dispozitia 95/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitului Constantin Antonio, persoană cu handicap grav2022/03/25
Dispozitia 94/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 20222022/03/25
Dispozitia 93/2022privind încetarea V.M.G. pentru Borcea Mioara2022/03/21
Dispozitia 92/2022privind stabilirea debitului pentru încălzirea locuinței / suplimentul pentru energie, titular Cîmpeanu Mirela2022/03/21
Dispozitia 91/2022privind stabilirea debitului pentru încălzirea locuinței / suplimentul pentru energie, titular Moldoveanu Tinca2022/03/21
Dispozitia 90/2022privind stabilirea debitului pentru încălzirea locuinței / suplimentul pentru energie, titular Coșconea Stana2022/03/21
Dispozitia 89/2022privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Costești care vor distribui produse raționalizate către populație2022/03/17
Dispozitia 88/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Luca Lenuța în vederea rrepararăă locuinței2022/03/11
Dispozitia 87/2022privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei2022/03/10
Dispozitia 86/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de ore pentru beneficiarii VMG2022/03/10
Dispozitia 85/2022privind acordarea serviciilor sociale pentru Oprea Ileana în cadrul CPV2022/03/08
Dispozitia 84/2022privind acordarea serviciilor sociale pentru Gaboră Nicolae în cadrul CPV2022/03/08
Dispozitia 83/2022privind sancționarea disciplinară cu avertisment scris a doamnei Petcu Felicia-Daniela2022/03/08
Dispozitia 82/2022privind stabilirea componenței Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Costești2022/03/04
Dispozitia 81/2022privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare pentru autorecenzarea asistată2022/03/04
Dispozitia 80/2022privind stabilirea Comisiei de recensământ al populației2022/03/04
Dispozitia 79/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Moldoveanu Ana2022/03/04
Dispozitia 78/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna februarie2022/03/02
Dispozitia 77/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Cocor Georgeta2022/02/28
Dispozitia 76/2022privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Costești2022/02/28
Dispozitia 75/2022privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pascu Aurică2022/02/28
Dispozitia 74/2022privind aprobarea plății indemnizației de însoțitor numitei Buzoianu Smaranda, persoană cu handicap grav2022/02/28
Dispozitia 73/2022privind încetarea stimulentului educațional pentru numita Dumitru Ramona Nicoleta2022/02/25
Dispozitia 72/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Dumitru Mirela2022/02/25
Dispozitia 71/2022privind modificarea ajutorului social pentru numita Ivan Sonia2022/02/25
Dispozitia 70/2022privind încetarea ajutorului social pentru numitul Dincă Sandu2022/02/25
Dispozitia 69/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Călin Viorica2022/02/25
Dispozitia 68/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Dumitru Ramona Nicoleta2022/02/25
Dispozitia 67/2022privind instituirea curatelei și numirea domnului Buzoianu Ion în calitate de curator special pentru bolnava Buzoianu Smaranda2022/02/25
Dispozitia 66/2022privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru un număr de 3 beneficiari2022/02/22
Dispozitia 65/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 28 februarie 20222022/02/22
Dispozitia 64/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Martinescu Maria2022/02/14
Dispozitia 63/2022privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru Coșconea Vasile2022/02/14
Dispozitia 62/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Dinu Ioana2022/02/09
Dispozitia 61/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna ianuarie 20222022/02/08
Dispozitia 60/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Mihai Ghiță2022/02/07
Dispozitia 59/2022privind stabilirea salariului de bază pentru dl. Bogdan George2022/01/28
Dispozitia 58/2022privind stabilirea salariului de bază pentru dl. Caloean Viorel2022/01/28
Dispozitia 57/2022privind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă pentru dl. Stoian Andrei, consilier juridic2022/01/28
Dispozitia 56/2022privind respingerea cererilor neeligibile pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi2022/01/28
Dispozitia 55/2022privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi2022/01/28
Dispozitia 54/2022privind acordarea indemnizației de handicap pentru Moldoveanu Denis2022/01/28
Dispozitia 53/2022privind încetarea VMG pentru Anton Nina2022/01/28
Dispozitia 52/2022privind încetarea VMG pentru Irimia Stanca2022/01/28
Dispozitia 51/2022privind încetarea VMG pentru Băngeanu Angela2022/01/28
Dispozitia 50/2022privind încetarea VMG pentru Bangu Vasile2022/01/28
Dispozitia 49/2022privind încetarea VMG pentru Radu Maria2022/01/28
Dispozitia 48/2022privind încetarea VMG pentru Petrache Titi2022/01/28
Dispozitia 47/2022privind încetarea VMG pentru Luca Ion2022/01/28
Dispozitia 46/2022privind modificarea VMG pentru Predoiu Tatiana2022/01/28
Dispozitia 45/2022privind modificarea VMG pentru Ispas Mihaela2022/01/28
Dispozitia 44/2022privind încetarea ASF pentru Tachi Cristina2022/01/28
Dispozitia 43/2022privind încetarea ASF pentru Coșconea Vasile2022/01/28
Dispozitia 42/2022privind angajarea d-nei Miroslav Emilia ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Miroslav Dumitru2022/01/26
Dispozitia 41/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Alecu Amelia în cadrul CPV2022/01/26
Dispozitia 40/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Samoilă Ramona în cadrul CPV2022/01/26
Dispozitia 39/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Nicoleta în cadrul CPV2022/01/26
Dispozitia 38/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Voicu Stănica în cadrul CPV2022/01/26
Dispozitia 37/2022privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Petcu Florica pentru decesul fratelui Bangu Vasile2022/01/26
Dispozitia 36/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitrache Mariana – infirmieră2022/01/26
Dispozitia 35/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Cocor Georgeta – infirmieră2022/01/26
Dispozitia 34/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dumitru Elena – infirmieră2022/01/26
Dispozitia 33/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Marin Gladiola – infirmieră2022/01/26
Dispozitia 32/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Pascu Aurelia – spălătoreasă2022/01/26
Dispozitia 31/2022privind acordarea tranșei de vechime în muncă pentru Rătescu Mioara, asistent medical comunitar2022/01/26
Dispozitia 30/2022privind acordarea tranșei de vechime în muncă pentru Badea Lucian, administrator2022/01/26
Dispozitia 29/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Constantin Daniela – instructor CFM2022/01/26
Dispozitia 28/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dragomir Mariana – instructor ergoterapie2022/01/26
Dispozitia 27/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Petcu Felicia-Daniela – instructor ergoterapie2022/01/26
Dispozitia 26/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Moldoveanu Fila – instructor CFM2022/01/26
Dispozitia 25/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Crețu Monica – instructor CFM2022/01/26
Dispozitia 24/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Zahiu Nina – instructor ergoterapie2022/01/26
Dispozitia 23/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Panait Aura – asistent social CPV2022/01/26
Dispozitia 22/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Iacob Alin – muncitor necalificat2022/01/26
Dispozitia 21/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Crăciun Gelu – muncitor necalificat2022/01/26
Dispozitia 20/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Burlacu Nicu – muncitor necalificat2022/01/26
Dispozitia 19/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Tudosi Marioara-Săndica2022/01/26
Dispozitia 18/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Miroslav Emilia – asistent personal2022/01/26
Dispozitia 17/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Avram Elena – asistent personal2022/01/26
Dispozitia 16/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Dincă Mirela – asistent personal2022/01/26
Dispozitia 15/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Caloian Ionica – asistent personal2022/01/26
Dispozitia 14/2022privind stabilirea salariului de bază pentru Luca Florin – asistent personal2022/01/26
Dispozitia 13/2022privind stabilirea cuantumului indemnizației de handicap începând cu 01.01.20222022/01/26
Dispozitia 12/2022privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Neagu Elena2022/01/26
Dispozitia 11/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 20222022/01/25
Dispozitia 10/2022privind constituirea comisiei de recepție la obiectivul „Reabilitare DC155, sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău”2022/01/20
Dispozitia 9/2022privind constituirea comisiei de recepție la obiectivul “Modernizare drumuri de interes local DS 64, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, comuna Costești, județul Buzău”2022/01/20
Dispozitia 8/2022privind încetarea acordării ajutorului la încălzire2022/01/18
Dispozitia 7/2022privind constituirea comisiei de recepție la obiectivul “Rețea iluminat public stradal DC156, comuna Costești, județul Buzău”2022/01/13
Dispozitia 6/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Mihai Ghiță2022/01/10
Dispozitia 5/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Leu Maria2022/01/07
Dispozitia 4/2022privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Gheorghe Nicolae pentru înmormântarea lui Luca Ion2022/01/06
Dispozitia 3/2022privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Avram Ana2022/01/06
Dispozitia 2/2022privind acordarea stimulentului educațional pentru luna decembrie 20212022/01/05
Dispozitia 1/2022privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 20212022/01/04
Dispozitia 343/2021privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi / petrolieri, precum și a suplimentului de energie2021/12/29
Dispozitia 342/2021privind reluarea activității în cadrul CPV și încetarea suspendării C.I.M. de către Pațelea Ramona2021/12/29
Dispozitia 341/2021privind constituirea Comisiei de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar2021/12/27
Dispozitia 340/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Drăgulin Adelina2021/12/27
Dispozitia 339/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Toader Mariana2021/12/27
Dispozitia 338/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Puiu Mariana2021/12/27
Dispozitia 337/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Necula Gabriela2021/12/27
Dispozitia 336/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Căldăraru Marin2021/12/27
Dispozitia 335/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru Răducanu Cocuța pentru înmormântarea Irimia Constantina2021/12/22
Dispozitia 334/2021privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Potoran Ion2021/12/22
Dispozitia 333/2021privind aprobarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Pârlea Nicoleta2021/12/22
Dispozitia 332/2021privind încetarea acordării serviciilor sociale pentru Manolescu Ion în cadrul CPV2021/12/20
Dispozitia 331/2021privind constituirea comisiei de reevaluare a bunurilor aflate în patrimoniul Primăriei Costești și al Consiliului Local2021/12/17
Dispozitia 330/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 23 decembrie 20212021/12/16
Dispozitia 329/2021privind constitirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul Construire spațiu tehnic2021/12/16
Dispozitia 328/2021privind încetarea serviciilor sociasle în cadrul CPV pentru Ene Ana2021/12/14
Dispozitia 327/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare lui Crăciun Gelu2021/12/08
Dispozitia 326/2021privind încetarea serviciilor sociasle în cadrul CPV pentru Moroeanu Elisabeta2021/12/07
Dispozitia 325/2021privind acordarea stimulentului educațional pentru luna noiembrie 20212021/12/06
Dispozitia 324/2021privind încetarea VMG pentru Avram Georgeta2021/11/26
Dispozitia 323/2021privind încetarea VMG pentru Savu Tache2021/11/26
Dispozitia 322/2021privind încetarea ASF pentru Gogoș Claudiu2021/11/26
Dispozitia 321/2021privind încetarea ASF pentru Dinu Gigi2021/11/26
Dispozitia 320/2021privind acordarea ajutorului de încălzire pe perioada sezonului rece noiembrie 2021- martie 20222021/11/26
Dispozitia 319/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Stoica Gheorghe2021/11/26
Dispozitia 318/2021privind angajarea pe perioadă nedeterminată cu contract individual de muncă a doamnei Avram Elena în calitate de asistent personal pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Stoica Didina2021/11/25
Dispozitia 317/2021privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Stoica Didina2021/11/25
Dispozitia 316/2021privind aprobarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Dumitrache Maria2021/11/25
Dispozitia 315/2021privind aprobarea plății indemnizației lunare numitului Pertea David-Cristian, persoană cu handicap grav2021/11/23
Dispozitia 314/2021privind aprobarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Petcu Sabina2021/11/23
Dispozitia 313/2021privind acordarea unui ajutor doamnei Savu Lenuța pentru cheltuieli de înmormântare privind pe soțul său, Savu Tache2021/11/18
Dispozitia 312/2021privind convocarea Consiliului Local al comunei Costești, județul Buzău, în ședință ordinară pentru data de 25.11.20212021/11/18
Dispozitia 311/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru doamna Moroeanu Elisabeta în cadrul CPV2021/11/17
Dispozitia 310/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Extindere iluminat public stradal pe străzile Codrului și Vlăsiei” – sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău2021/11/17
Dispozitia 309/2021privind instituirea curatelei și numirea doamnei Stan Adela în calitate de curator special pentru minorul Loy Tiberiu2021/11/15
Dispozitia 308/2021privind acordarea unor servicii sociale pentru doamna Jipa Elena în cadrul CPV2021/11/11
Dispozitia 307/2021privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare de reducere a salariului de bază cu 5% pe o perioadă de o lună doamnei Marin Gladiola2021/11/10
Dispozitia 306/2021privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Caloean Viorel în funcția de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare2021/11/09
Dispozitia 305/2021privind încetarea C.I.M. al domnului Peneș Mihai ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav Pavel Paulina2021/11/08
Dispozitia 304/2021privind acordarea/neacordarea tichetelor de grădiniță aferente lunii octombrie2021/11/08
Dispozitia 303/2021privind Convocarea de îndată a  Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data de 05 noiembrie 20212021/11/04
Dispozitia 302/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Mircea Ilinca în cadrul CPV2021/11/02
Dispozitia 301/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Stănescu Stelian în cadrul CPV2021/11/02
Dispozitia 300/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Bercea Dănuț în cadrul CPV2021/11/02
Dispozitia 299/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Ilie Fronica în cadrul CPV2021/11/01
Dispozitia 298/2021privind modificarea A.S.F. pentru numitul Cristea Gheorghe2021/10/28
Dispozitia 297/2021privind încetarea ajutorului social pentru numita Ivan Elena2021/10/28
Dispozitia 296/2021privind acordarea ajutorului social pentru numita Bercea Mioara2021/10/28
Dispozitia 295/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Pârlea Nicoleta2021/10/28
Dispozitia 294/2021privind acordarea tranșei de vechime în muncă – gradația 5 pentru Petcu Felicia, instructor ergoterapeut în cadrul C.P.V. Costești2021/10/28
Dispozitia 293/2021privind modificarea Dispoziției nr. 119/2020 privind constituirea comisiei de disciplină pentru personalul contractual2021/10/27
Dispozitia 292/2021privind convocarea Consiliului Local Costești în ședință ordinară în 25.10.20212021/10/18
Dispozitia 291/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare lui Radu Mihai Alexandru pentru înmormântarea tatălui Radu Marian2021/10/15
Dispozitia 290/2021privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul privind ocuparea postului de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare2021/10/15
Dispozitia 289/2021privind acordarea V.M.G. pentru Bangu Vasile2021/10/13
Dispozitia 288/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitului Radu Mihai-Alexandru2021/10/08
Dispozitia 287/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Iosif Elena2021/10/08
Dispozitia 286/2021privind aprobarea Procedurilor operaționale din cadrul CPV2021/10/07
Dispozitia 285/2021privind aprobarea instrumentelor de lucru, a materialelor de lucru și a planurilor de măsuri în cadrul CPV2021/10/07
Dispozitia 284/2021privind încetarea CIM al d-lui Caloean Viorel din cadrul Serviciului de Salubrizare2021/10/06
Dispozitia 283/2021privind acordarea/neacordarea stimulentului educațional pentru luna septembrie 20212021/10/05
Dispozitia 282/2021privind înlocuirea reprezentantului legal al bolnavului Odică Ion2021/09/30
Dispozitia 281/2021privind acordarea indemnizației de handicap grav pentru Frîncu Georgeta Elena2021/09/30
Dispozitia 278/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Stoica Didina2021/09/30
Dispozitia 277/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Zloitu Ileana2021/09/30
Dispozitia 276/2021privind modificarea ajutorului social pentru numita Ispas Mihaela2021/09/29
Dispozitia 275/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Ispas Mihaela2021/09/29
Dispozitia 274/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Dumitru Ovidiu2021/09/29
Dispozitia 273/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Anghelache Ionuț2021/09/29
Dispozitia 272/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Rusu Genoveva2021/09/29
Dispozitia 271/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Coșconea Monica2021/09/29
Dispozitia 270/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Ilie Tinca2021/09/29
Dispozitia 269/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Chiriță Violeta2021/09/29
Dispozitia 268/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita Luca Camelia2021/09/29
Dispozitia 267/2021privind încetarea ajutorului social pentru numitul Crăciun Ion2021/09/29
Dispozitia 266/2021privind acordarea unui ajutor de urgență pentru repararea locuinței pentru Gogoș Claudiu2021/09/27
Dispozitia 265/2021privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă2021/09/27
Dispozitia 264/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 30 septembrie 20212021/09/23
Dispozitia 263/2021privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Constantin și Elena”2021/09/21
Dispozitia 262/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Bercea Dănuț-Gheorghe în cadrul C.P.V2021/09/20
Dispozitia 261/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Gheorghe Elena în cadrul C.P.V2021/09/10
Dispozitia 260/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Bucur Ion în cadrul C.P.V2021/09/09
Dispozitia 259/2021privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul Bransamente apa2021/09/07
Dispozitia 258/2021privind constutirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul Realizare Rigole de scurgere și podeț sat Costesti2021/09/07
Dispozitia 257/2021privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul Amenajare alei pietonale Costesti2021/09/07
Dispozitia 256/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru Mihalcea Iolanda2021/09/06
Dispozitia 255/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Ciomăguță Gheorghe2021/09/06
Dispozitia 254/2021privind desemnarea domnului Chivu Viorel, viceprimar, în calitate de agent de inundații2021/09/03
Dispozitia 253/2021privind constituirea comisiei pentru casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe2021/09/03
Dispozitia 252/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina2021/09/03
Dispozitia 251/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Negiuță Alexandru2021/09/01
Dispozitia 250/2021privind încetarea VMG pentru Pârvu Anișoara2021/08/31
Dispozitia 249/2021privind încetarea VMG pentru Bălan Nicolae2021/08/31
Dispozitia 248/2021privind încetarea VMG pentru Luca Doinița2021/08/31
Dispozitia 247/2021privind încetarea VMG pentru Ivan Vasile2021/08/31
Dispozitia 246/2021privind aprobarea promovării în grad profesional superior pentru d-na Ghinea Steluța, asisitent medical principal în cadrul CPV2021/08/31
Dispozitia 245/2021privind încetarea VMG pentru Crăciun Ion2021/08/30
Dispozitia 244/2021privind încetarea VMG pentru Petcu Tănase2021/08/30
Dispozitia 243/2021privind încetarea ASF pentru Frățiloiu Dan2021/08/30
Dispozitia 242/2021privind modificarea ASF pentru Coman Florina2021/08/30
Dispozitia 241/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Nan Mariana pentru repararea locuintei2021/08/27
Dispozitia 240/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV Costesti pentru Oancea Polixenia2021/08/27
Dispozitia 239/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 august 20212021/08/24
Dispozitia 238/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Topor Alexandra în cadrul CPV2021/08/23
Dispozitia 237/2021privind acordarea de servicii sociale pentru Pascu Aurică în cadrul CPV2021/08/20
Dispozitia 236/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Mihai Ghiță în cadrul CPV2021/08/20
Dispozitia 235/2021privind organizarea concursului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția contractuala de asistent medical în cadrul CPV Costesti2021/08/16
Dispozitia 234/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Florea Dumitru2021/07/29
Dispozitia 233/2021privind incetarea ASF pentru Ivan Daniel2021/07/28
Dispozitia 232/2021privind acordarea VMG pentru Grigore Vasilica2021/07/28
Dispozitia 231/2021privind angajarea pe perioada determinata a doamnei Caloian Ionica in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătrșc Simona2021/07/27
Dispozitia 230/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Miroslav Dumitru pe perioada concediului de odihna al asistentului personal2021/07/27
Dispozitia 229/2021privind completarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Costesti2021/07/26
Dispozitia 228/2021privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nei Voicu Stanica in functia de bucatar in cadrul CPV2021/07/22
Dispozitia 227/2021privind încetarea CIM pe perioada determinata al doamnei Voicu Stanica prin acordul părtilor din functia de bucatar in cadrul CPV2021/07/22
Dispozitia 226/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 29 iulie 20212021/07/22
Dispozitia 225/2021privind angajarea pe perioada nedeterminata a dnei Cretu Monica in functia de infirmiera in cadrul CPV2021/07/14
Dispozitia 224/2021privind angajarea pe perioada nedeterminata a dnei Dumitru Elena in functia de infirmiera in cadrul CPV2021/07/14
Dispozitia 223/2021privind incetarea CIM pe durata determinata al dnei Cretu Monica din functia contractuala de instructor CFM din cadrul CPV2021/07/14
Dispozitia 222/2021privind incetarea CIM pe durata determinata al dnei Dumitru Elena din functia contractuala de infirmiera din cadrul CPV2021/07/14
Dispozitia 221/2021privind numirea unui curator special pentru Ghita Ion în vederea acceptării succesiunii2021/07/08
Dispozitia 220/2021privind modificarea VMG pentru Coman Florina2021/07/08
Dispozitia 219/2021privind incetarea VMG pentru Potoran Vasile2021/07/08
Dispozitia 218/2021privind incetarea VMG pentru Condurachi Nicusor2021/07/08
Dispozitia 217/2021privind incetarea VMG pentru Dulca Constantin2021/07/08
Dispozitia 216/2021privind incetarea VMG pentru Voinea Ion2021/07/05
Dispozitia 215/2021privind incetare VMG pentru Burada Aurora2021/07/05
Dispozitia 214/2021dispozitie privind incetarea VMG pentru Matache Nelu2021/07/05
Dispozitia 213/2021privind acordarea stimulentului educațional pentru luna iunie2021/07/01
Dispozitia 212/2021privind acordarea stimulentului de risc pentru salariații din cadrul CPV care au fost izolați preventiv la locul de muncă2021/07/01
Dispozitia 211/2021privind delegarea atribuțiilor de șef serviciu al Serviciului de Salubrizare d-nei Radu-Poterașu Maria2021/06/30
Dispozitia 210/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Pătrașc Simona2021/06/30
Dispozitia 209/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Ion Elena2021/06/30
Dispozitia 208/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Briceag Ștefan2021/06/30
Dispozitia 207/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru Mucica Iulian2021/06/30
Dispozitia 206/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Croitoru Ion2021/06/30
Dispozitia 205/2021privind modificarea ASF pentru Haram Cătălina2021/06/28
Dispozitia 204/2021privind modificarea ASF pentru Căldăraru Marin2021/06/28
Dispozitia 203/2021privind încetarea VMG pentru gheorghe Laurențiu2021/06/28
Dispozitia 202/2021privind încetarea VMG pentru Ion Gheorghe2021/06/28
Dispozitia 201/2021privind încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Spînu Alexandru2021/06/25
Dispozitia 200/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de bucatar in cadrul CPV Costesti2021/06/25
Dispozitia 199/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese 2021/06/18
Dispozitia 198/2021privind incetarea VMG pentru Soare Dorina2021/06/17
Dispozitia 197/2021privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 24.06.20212021/06/17
Dispozitia 196/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de infirmier si a postului de instructor CFM din  cadrul CPV Costesti2021/06/15
Dispozitia 195/2021privind acordarea de servicii sociale in cadrul CPV Costesti pentru Stan Ana2021/06/11
Dispozitia 194/2021privind acordarea de servicii sociale in cadrul CPV Costesti pentru Moroianu Neculai2021/06/07
Dispozitia 193/2021privind acordarea respectiv neacordarea tichetelor de grădiniță pe luna mai2021/06/04
Dispozitia 192/2021privind constituirea Comisiei de recepție la obiectivul „Modernizare sistem iluminat public în comuna Costești”2021/06/04
Dispozitia 191/2021privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „Branșamente apă în localitatea Costești”2021/06/04
Dispozitia 182/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Bucur Ion2021/05/28
Dispozitia 190/2021privind desemnarea persoanelor împuternicite să opereze în Registrul Electoral2021/05/28
Dispozitia 189/2021privind angajarea cu CIM a domnului Crăciun Gelu în funcția contractuală de muncitor necalificat2021/05/28
Dispozitia 188/2021privind angajarea cu CIM a domnului Iacob Alin-Petrică în funcția contractuală de muncitor necalificat2021/05/28
Dispozitia 187/2021privind angajarea cu CIM a domnului Burlacu Nicu, în funcția contractuală de muncitor necalificat2021/05/28
Dispozitia 186/2021privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Ene Gabriel2021/05/28
Dispozitia 185/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru numitul Crăciun Gelu2021/05/28
Dispozitia 184/2021privind încetarea alocației pentru susținere pentru numitul Radu Ion2021/05/28
Dispozitia 183/2021privind încetarea ajutorului social pentru numita Angheloiu Elena2021/05/28
Dispozitia 181/2021privind acordarea unui ajutor de inmormântare pentru Burcă Laurențiu2021/05/26
Dispozitia 180/2021privind acordarea unui ajutor de inmormântare pentru Angheloiu Ioana2021/05/26
Dispozitia 179/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Gioabă Maria2021/05/26
Dispozitia 178/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Tanghelache Vița2021/05/24
Dispozitia 177/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Turcu Fănică2021/05/24
Dispozitia 176/2021privind convocarea Consiliului Local în sedinta ordinara in data de 28.05.20212021/05/21
Dispozitia 175/2021privind incetarea contractului individual de muncă al d-lui Preda Stanciu din functia de asistent personal persoana cu handicap grav Gușă Stela-Vasilica2021/05/20
Dispozitia 174/2021privind numirea d-lui Stoian Andrei-Liviu in functia publică de consilier juridic, grad profesional asistent2021/05/19
Dispozitia 173/2021privind încetarea VMG pentru Bobi Elena2021/05/17
Dispozitia 172/2021privind acordarea indemnizatiei pentru persoane handicap pentru Anton Nina2021/05/17
Dispozitia 171/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Filipoiu Gheorghe în cadrul CPV2021/05/17
Dispozitia 170/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Mihai Ghiță în cadrul CPV2021/05/14
Dispozitia 169/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Olteanu Lucia în cadrul CPV2021/05/10
Dispozitia 168/2021privind încetarea VMG pentru Radu Ion2021/05/07
Dispozitia 167/2021privind încetarea VMG pentru Căldăraru Marin2021/05/07
Dispozitia 166/2021privind angajarea pe perioadă nedeterminată în funcția de șofer autogunoieră în cadrul Serviciului de Salubrizare a d-lui Radu Ion2021/05/07
Dispozitia 165/2021privind acordarea/neacordarea tichetelor de grădiniță pentru luna aprilie 20212021/05/05
Dispozitia 164/2021privind organizarea concursului pentru 3 posturi de muncitor necalificat în aparatul de specialitate al primarului pe perioada nedeterminata2021/05/04
Dispozitia 163/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Tacea Florica2021/04/29
Dispozitia 162/2021privind încetarea acordării serviciilor sociale pentru Diaconu Vali în cadrul CPV2021/04/28
Dispozitia 161/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Marin Alina prin reprezentant legal Marin Liviu2021/04/27
Dispozitia 160/2021privind acordarea VMG pentru Gheorghe Vasile2021/04/27
Dispozitia 159/2021privind acordarea ASF pentru Enache Gheorghe2021/04/27
Dispozitia 158/2021privind încetarea ASF pentru Bălan Costel2021/04/26
Dispozitia 157/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Tudor Ecaterina2021/04/26
Dispozitia 156/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Olteanu Lucia2021/04/26
Dispozitia 155/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina2021/04/26
Dispozitia 154/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Anghel Marcela2021/04/20
Dispozitia 153/2021privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată pentru Luca Florin, asistent personal al bolnavei Luca Miruna-Andreea2021/04/13
Dispozitia 152/2021privind completarea fișei postului d-lui Oprea Dorin cu noi atribuții2021/04/13
Dispozitia 151/2021privind completarea fișei postului d-lui Șerbănoiu Alexandru cu noi atribuții2021/04/13
Dispozitia 150/2021privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de șef serviciu SVSU d-lui Leu Rămurel2021/04/13
Dispozitia 149/2021privind încetarea VMG pentru State Nicolae2021/04/13
Dispozitia 148/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 20 aprilie 20212021/04/13
Dispozitia 147/2021privind încetarea VMG pentru Coman Mărgărit2021/04/13
Dispozitia 146/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Burca Georgeta pentru inmormantarea soțului Burca Neculaie2021/04/09
Dispozitia 145/2021privind încetarea indemnizatiei de handicap pentru Lazăr Virginia2021/04/09
Dispozitia 144/2021privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna martie2021/04/09
Dispozitia 143/2021privind modificarea componenței comisiei comunale pentru recensământul agricol2021/04/09
Dispozitia 142/2021privind delegarea atribuțiilor de urbanism d-lui Morentz Eduard2021/04/09
Dispozitia 141/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de șofer – Serviciul de Salubrizare si constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor2021/04/05
Dispozitia 140/2021privind organizarea concursului pentru ocupareafuncției publice de consilier juridic asistent si constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor2021/04/02
Dispozitia 139/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Stan Ana2021/03/31
Dispozitia 138/2021privind revocarea dispoziției nr. 117/2021 și repunerea în plată Bogdan Nela2021/03/31
Dispozitia 137/2021privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina2021/03/31
Dispozitia 136/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Moldoveanu Paul2021/03/30
Dispozitia 135/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Dragnea Constantin2021/03/30
Dispozitia 134/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Voicu Gheorghe2021/03/30
Dispozitia 133/2021privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Puiu Ion2021/03/30
Dispozitia 132/2021privind încetarea ASF pentru Florea Ionel2021/03/30
Dispozitia 131/2021privind încetarea ASF pentru Constantinescu Diana2021/03/30
Dispozitia 130/2021privind încetarea ASF pentru Gheorghe Georgiana2021/03/30
Dispozitia 129/2021privind acordarea ASF pentru Dumitru Ramona2021/03/30
Dispozitia 128/2021privind încetarea VMG pentru Gherasi Iorgu2021/03/30
Dispozitia 127/2021privind acordarea VMG pentru Gheorghe Laurențiu2021/03/30
Dispozitia 126/2021privind acordarea indemnizației de handicap pentru Constantin Evric-Antonio2021/03/30
Dispozitia 125/2021privind suspendarea CIM al d-nei Pațelea Ramona-Cristina pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani2021/03/30
Dispozitia 124/2021privind încetarea CIM al d-nei Sandu Venera începând cu data de 01.04.20212021/03/30
Dispozitia 123/2021privind încetarea CIM al d-nei Crăciun Elena din funcția de bibilotecar începând cu data de 01.04.20212021/03/30
Dispozitia 122/2021privind angajarea ca asistent personal a d-nei Dincă Mirela pentru persoana cu handicap Dincă Denis-Florian2021/03/30
Dispozitia 121/2021privind angajarea ca asistent personal a d-lui Peneș Mihai pentru persoana cu handicap grav Pavel Paulina2021/03/30
Dispozitia 120/2021privind încetarea plății indemnizației de handicap pentru Dincă Denis-Florian2021/03/30
Dispozitia 119/2021privind încetarea plății indemnizației de handicap pentru Pavel Paulina2021/03/30
Dispozitia 118/2021privind încetarea VMG pentru Tănase Marian2021/03/30
Dispozitia 117/2021privind încetarea VMG pentru Bogdan Nela2021/03/30
Dispozitia 116/2021privind încetarea VMG pentru Anton Dincă2021/03/30
Dispozitia 115/2021privind încetarea VMG pentru Bălan Gheorghe2021/03/30
Dispozitia 114/2021privind încetarea VMG pentru Aurică Cristian2021/03/30
Dispozitia 113/2021privind încetarea VMG pentru Turcu Costel2021/03/30
Dispozitia 112/2021privind încetarea VMG pentru Burlacu Ion2021/03/30
Dispozitia 111/2021privind încetarea VMG pentru Gogoș Claudiu2021/03/30
Dispozitia 110/2021privind încetarea VMG pentru Ivașcu Ion2021/03/30
Dispozitia 109/2021privind încetarea VMG pentru Ivan Mirel2021/03/30
Dispozitia 108/2021privind încetarea VMG pentru Gogoș Marian2021/03/30
Dispozitia 107/2021privind încetarea VMG pentru Anton Ionuț2021/03/30
Dispozitia 106/2021privind încetarea VMG pentru Gheorghi Ion2021/03/30
Dispozitia 105/2021privind încetarea VMG pentru Samoilă Alex2021/03/30
Dispozitia 104/2021privind încetarea VMG pentru Costache Gheorghe2021/03/30
Dispozitia 103/2021privind încetarea VMG pentru Voicu Viorel2021/03/30
Dispozitia 102/2021privind încetarea VMG pentru Pârvu Nicolae2021/03/30
Dispozitia 101/2021privind încetarea VMG pentru Voicu Adrian2021/03/30
Dispozitia 100/2021privind încetarea VMG pentru Crăciun Gelu2021/03/30
Dispozitia 99/2021privind încetarea VMG pentru Iancu Dumitru2021/03/30
Dispozitia 98/2021privind încetarea VMG pentru Constantin Ionel2021/03/30
Dispozitia 97/2021privind încetarea VMG pentru Petrescu Lenuța2021/03/30
Dispozitia 96/2021privind încetarea VMG pentru Constantin Cornel2021/03/30
Dispozitia 95/2021privind încetarea VMG pentru Pandele Ion2021/03/30
Dispozitia 94/2021privind încetarea VMG pentru Anghel Rădița2021/03/30
Dispozitia 93/2021privind încetarea VMG pentru Haram Cătălina2021/03/30
Dispozitia 92/2021privind încetarea VMG pentru Ivan Puiu2021/03/30
Dispozitia 91/2021privind încetarea VMG pentru Voicu Marius2021/03/30
Dispozitia 90/2021privind numirea în funcția publică de inspector a d-lui Morentz Eduard în aparatul de specialitate al primarului2021/03/29
Dispozitia 89/2021privind încetarea CIM a d-lui Morentz Eduard din funcția de referent2021/03/29
Dispozitia 88/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Șerbănoiu Anica în cadrul CPV2021/03/26
Dispozitia 87/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 20212021/03/23
Dispozitia 86/2021privind încetarea VMG pentru Gheorghe Vasile2021/03/18
Dispozitia 85/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Filipoiu Gheorghe2021/03/15
Dispozitia 84/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Diaconu Vali2021/03/15
Dispozitia 83/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Rîșcanu Ioan2021/03/15
Dispozitia 82/2021privind încetarea VMG pentru Miroslav Alexandru2021/03/10
Dispozitia 81/2021privind încetarea VMG pentru Nicolae Năstase2021/03/10
Dispozitia 80/2021privind încetarea VMG pentru Deacănu Vasile2021/03/10
Dispozitia 79/2021privind încetarea VMG pentru Iorgu Florentina2021/03/10
Dispozitia 78/2021privind încetarea VMG pentru Tănase Florin-Marian2021/03/10
Dispozitia 77/2021privind încetarea VMG pentru Burlacu Aurel2021/03/10
Dispozitia 76/2021privind încetarea VMG pentru Marin Iulian2021/03/10
Dispozitia 75/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Ioniță Anca pentru decesul nepotului Petre Gheorghe2021/03/10
Dispozitia 74/2021privind acordarea tichetelor de gradinita pentru lunile ianuarie si februarie2021/03/10
Dispozitia 73/2021privind încetarea CIM al domnului Predoiu Corneliu din funcția de șofer din cadrul Serviciului de Salubrizare2021/03/01
Dispozitia 72/2021privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanelor cu handicap grav începând cu luna februarie 20212021/02/26
Dispozitia 71/2021privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Mihalcea Dumitru pentru decesul mamei sale2021/02/24
Dispozitia 70/2021privind acordarea VMG pentru Voinea Ion2021/02/24
Dispozitia 69/2021privind acordarea VMG pentru Marin Valeriu2021/02/24
Dispozitia 68/2021privind incetarea VMG pentru Rotaru Luminita2021/02/24
Dispozitia 67/2021privind incetarea VMG pentru Arsene Gheorghe2021/02/24
Dispozitia 66/2021privind incetarea VMG pentru Ivan Marcela2021/02/24
Dispozitia 65/2021privind incetarea VMG pentru Dumitrache Paul2021/02/24
Dispozitia 64/2021privind incetarea VMG pentru Tudosi Nicu2021/02/24
Dispozitia 63/2021privind incetarea VMG pentruDumitrascu Ionel2021/02/24
Dispozitia 62/2021privind incetarea VMG pentru Manea Irma2021/02/24
Dispozitia 61/2021privind incetarea VMG pentru Fieraru Mihaela2021/02/23
Dispozitia 60/2021privind incetarea VMG pentru Luca Gabriela2021/02/23
Dispozitia 59/2021privind modificarea VMG pentru Ivan Vasile2021/02/23
Dispozitia 58/2021privind modificarea VMG pentru Pascu Gelu2021/02/23
Dispozitia 57/2021privin incetarea ASF pentru Puiu Mariana2021/02/23
Dispozitia 56/2021privind incetarea ASF pentru Enache Gheorghe2021/02/23
Dispozitia 55/2021privind incetarea ASF pentru Iordache Elena2021/02/23
Dispozitia 54/2021privind incetarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Eremia Manda2021/02/20
Dispozitia 53/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru bolnavul Cretu Ion2021/02/18
Dispozitia 52/2021privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru Muscalagiu Andreea pentru decesul mamei sale2021/02/16
Dispozitia 51/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Gradinar Stefan2021/02/16
Dispozitia 50/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Eremia Manda2021/02/15
Dispozitia 49/2021privind incetarea acordarii serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Calin Ion2021/02/14
Dispozitia 48/2021privind incetarea indemnizatiei de handicap pentru Moldoveanu Gheorghe2021/02/11
Dispozitia 47/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 18 februarie 20212021/02/11
Dispozitia 46/2021privind completarea fisei postului domnului Udrea Mihai2021/02/10
Dispozitia 45/2021privind acordarea tichetelor de gradinita pentru luna ianuarie 20212021/02/08
Dispozitia 44/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Croitoru Ion in cadrul CPV2021/02/08
Dispozitia 43/2021privind organizarea concursului de recrutare a functiei publice de executie de inspector debutant in Compartimentul Secretariat, Registru Agricol si Stare Civila2021/02/05
Dispozitia 42/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Toma Constanta2021/02/03
Dispozitia 41/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Neagu Elena2021/02/02
Dispozitia 40/2021privind incetarea serviciilor sociale pentru Croitoru Ion in cardul CPV2021/02/01
Dispozitia 39/2021privind constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului genral al comunei2021/01/29
Dispozitia 38/2021privind incetarea serviciilor sociale pentru Sterian Ion in cardul CPV2021/01/29
Dispozitia 37/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Gioaba Maria in cadrul CPV2021/01/27
Dispozitia 36/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Calin Niculina in cadrul CPV2021/01/27
Dispozitia 35/2021privind prelungirea contractului de munca al asistentului personal Miroslav Emilia2021/01/27
Dispozitia 33/2021privind stabilirea cuantumului indemnizației de handicap începând cu luna ianuarie 20212021/01/26
Dispozitia 32/2021privind încetarea VMG pentru Costache Emilia2021/01/26
Dispozitia 31/2021privind acordarea ASF pentru Medeleanu Ion2021/01/26
Dispozitia 30/2021privind încetarea ASF pentru Marin Mădălin2021/01/26
Dispozitia 29/2021privind acordarea VMG pentru State Nicolae2021/01/26
Dispozitia 28/2021privind acordarea ajutorului social pentru Anton Dincă2021/01/26
Dispozitia 27/2021privind încetarea VMG pentru Mihalcea Ștefana2021/01/26
Dispozitia 26/2021privind încetarea VMG pentru Vulpe Gheorghe2021/01/26
Dispozitia 25/2021privind încetarea VMG pentru Fotea Georgel2021/01/26
Dispozitia 24/2021privind aplicarea sancțiunii disciplinare de reducere a salariului de bază cu 10% doamnei Samoilă Rodica-Ramona2021/01/22
Dispozitia 23/2021privind constituirea Comisiei de recepție la obiectivul Reaparații suprafete degradate DC156 Costești2021/01/22
Dispozitia 22/2021privind constituirea Comisiei de recepție la obiectivul Modernizare Platforma Primaria Costești2021/01/22
Dispozitia 21/2021privind acordarea unor servicii sociale pentru Croitoru Ion2021/01/21
Dispozitia 20/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţăordinară pentru data de 28 ianuarie 20212021/01/21
Dispozitia 19/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Caragescu Sultana2021/01/20
Dispozitia 18/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare lui Merișan Ersilia pentru Merișan Gheorghe2021/01/18
Dispozitia 17/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare lui Androne Viorel pentru Fotea Georgel2021/01/18
Dispozitia 16/2021privind acordarea serviciilor sociale pentru Călin Ion2021/01/13
Dispozitia 15/2021privind stabilirea salariului de bază al d-lui Luca Florin, asistent persoanl2021/01/13
Dispozitia 14/2021privind stabilirea salariului de bază al d-nei Miroslav Emilia, asistent personal2021/01/13
Dispozitia 13/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sandu Venera, mediator sanitar2021/01/13
Dispozitia 12/2021privind delegarea unor atribuții către viceprimarul comunei2021/01/12
Dispozitia 11/2021privind angajarea d-lui Stinilă Vasile în funcția de consilier personal al viceprimarului comunei2021/01/11
Dispozitia 10/2021privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficituluisecțiunii dezvoltare inregistrat in anul 20202021/01/11
Dispozitia 9/2021privind acordarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Sterian Ion2021/01/11
Dispozitia 8/2021privind încetarea serviciilor sociale pentru Florea Marin în cadrul CPV2021/01/09
Dispozitia 7/2021privind delegarea atribuțiilor de urbanism domnului Morentz Eduard2021/01/08
Dispozitia 6/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Sava Ana2021/01/08
Dispozitia 5/2021privind acordarea tichetelor de gradiniță pentru luna decembrie 20202021/01/06
Dispozitia 4/2021privind actualizarea componenței Comisiei pentru recensământul general agricol2021/01/05
Dispozitia 3/2021privind acordarea serviciilor sociale in cadrul CPV pentru Ioniță Maria2021/01/05
Dispozitia 2/2021privind acordarea unui ajutor de urgență pentru inmormântarea leu Peneș Ion2021/01/05
Dispozitia 1/2021privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne în perioada decembrie 2020-31.03.20212021/01/05

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.