HCL nr. 41 / 2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN SATUL SPĂTARU, COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi