Dispozitia 309/2022 

privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Crețu Monica, încadrată în funcția contractuală de execuție de instructor CFM în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești

Dispozitia 308/2022 

privind constituirea Comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în data de 19.01.2023 privind promovarea în grad profesional a unei funcții contractuale de execuție din cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești