Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 56 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 20212021/09/30
HCL nr. 55 / 2021Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costesti in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Costesti2021/09/30
HCL nr. 54 / 2021Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Costesti in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Costești2021/09/30
HCL nr. 53 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Extindere Iluminat Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”2021/09/30
HCL nr. 52 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Extindere Iluminat Public Stradal pe străzile Codrului și Vlăsiei, sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău”2021/09/30
HCL nr. 51 / 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Costești, județul Buzău2021/09/30
HCL nr. 50 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot D28 apartinand domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, teren concesionat pe care se afla edificată o construcție 2021/09/30
HCL nr. 49 / 2021privind aprobarea prelungirii activității Consorțiului Școlar ”CĂLMĂȚUIUL”, între Școala Gimnazială Costești și Școala Gimnazială Gherăseni, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 47 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 20212021/08/31
HCL nr. 48 / 2021privind aprobarea alipirii loturilor A23 și A24, terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, județul Buzău, concesionate în scopul construirii de locuințe2021/08/31
HCL nr. 46 / 2021privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 588/1999 de către domnul Tudose Ion2021/08/31
HCL nr. 45 / 2021privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 561/1999 de către domnul Chiriță Constantin, teren pe care se află edificată o construcție2021/08/31
HCL nr. 44 / 2021privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 563/1999 de către domnul Chiriță Constantin, teren pe care se află edificată o construcție2021/08/31
HCL nr. 43 / 2021privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Costești, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 42 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru luna august 20212021/08/31
HCL nr. 41 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 20212021/07/29
HCL nr. 40 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa potabila” localitatile Costesti si Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau2021/07/29
HCL nr. 39 / 2021 privind aprobarea alocarii sumei de 2000 Ansamblului folcloric Coronita in vederea organizarii festivalului – concurs de muzica si dansuri populare „Sa pastram traditia poporului roman”2021/07/29
HCL nr. 38 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot H36 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/07/29
HCL nr. 37 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot B39 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/07/29
HCL nr. 36 / 2021privind aprobarea alipirii loturilor P7, P8+R8 și P9+R9, terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, județul Buzău, concesionate în scopul desfășurării de activități economice2021/06/24
HCL nr. 35 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot B31 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/06/24
HCL nr. 34 / 2021privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 4 (patru) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești2021/06/24
HCL nr. 33 / 2021privind aprobarea alocării sumei de 500 lei Școlii Gimnaziale Costești in vederea realizării ceremoniei de încheiere a proiectului intenațional ETWINNING2021/06/24
HCL nr. 32 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” săvoteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie2021/06/24
HCL nr. 31 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/24
HCL nr. 30 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot A29 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/28
HCL nr. 29 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot A28 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/28
HCL nr. 28 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot A2 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/28
HCL nr. 27 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot M12 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/28
HCL nr. 26 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot N14 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/28
HCL nr. 25 / 2021privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 3 (trei) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești2021/05/28
HCL nr. 24 / 2021privind însușirea rapoartului de evaluare pentru un lot concesionat pentru construirea de spații comerciale in sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău în suprafață de 20113 m.p.2021/05/28
HCL nr. 23 / 2021privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Costești pentru semestrul II al anului școlar 2020-20212021/05/28
HCL nr. 22 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2021/05/28
HCL nr. 21 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2021/05/28
HCL nr. 20 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 20212021/05/28
HCL nr. 19 / 2021privind aprobarea amplasamentelor stațiilor publice pentru traseele care tranzitează comuna Costești, județul Buzău, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate2021/04/20
HCL nr. 18 / 2021privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 5 (cinci) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru și sat Costești, comuna Costești2021/04/20
HCL nr. 17 / 2021Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 20212021/04/20
HCL nr. 16 / 2021privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău2021/04/20
HCL nr. 15 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 20212021/04/20
HCL nr. 14 / 2021privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI și a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de imobilul situat în T2, P24, comuna Costești, sat Spătaru, județul Buzău, inițiat de S.C. PANOSOL POWER S.R.L.2021/03/30
HCL nr. 13 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv  și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Costești este membru asociat2021/02/18
HCL nr. 12 / 2021privind aprobarea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin contractul de furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești2021/02/18
HCL nr. 11 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Costesti 2021-20252021/02/18
HCL nr. 10 / 2021privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a suprafetei de 1096 mp, drum  public de acces la locuintele situate in  satul Spataru, comuna Costesti, judetul Buzau 2021/02/18
HCL nr. 9 / 2021privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 20212021/02/18
HCL nr. 8 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile martie, aprilie, mai 20212021/02/18
HCL nr. 7 / 2021Privind aprobarea propunerii de menținere a schimbării destinației imobilului proprietatea publică a comunei Costești din sediul Școlii vechi din satul Costești, comuna Costești pentru menținerea obiectivului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2021/01/28
HCL nr. 6 / 2021privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe teritoriul comunei Costeși, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 5 / 2021Privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costești, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 4 / 2021privind stabilirea comisiei pentru vânzarea terenurilor concesionate și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor2021/01/28
HCL nr. 3 / 2021privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat pentru anul 20212021/01/28
HCL nr. 2 / 2021privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, judetul Buzau pentru anul scolar 2021-20222021/01/28
HCL nr. 1 / 2021privind completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale și culte a Consiliului Local Costești2021/01/28

Comments are closed.