Hotărâri de consiliu

TitleContentDate
HCL nr. 38 / 2024privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de utilităţi publice – Serviciul Public de Salubrizare al comunei Costești, judeţul Buzău2024/06/282024-06-28 15:06:42
HCL nr. 37 / 2024privind aprobarea alocării sumei de 2000 lei Ansamblului Folcloric ”Coronița” în vederea organizării festivalului – concurs de muzică și dansuri populare ”Să păstrăm tradiția poporului român”2024/06/272024-06-27 12:18:35
HCL nr. 36 / 2024privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personal pentru domnul Luca Cristinel.2024/06/272024-06-27 12:17:46
HCL nr. 35 / 2024privind aprobarea vânzării lotului I50, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție către domnul Luntraru Florin2024/06/272024-06-27 12:16:49
HCL nr. 34 / 2024privind aprobarea vânzării lotului B12, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție către domnul Gioabă Nicolae2024/06/272024-06-27 12:16:00
HCL nr. 33 / 2024privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 7 (șapte) terenuri aflate în domeniul privat al comunei Costești, județul Buzău.2024/06/272024-06-27 12:13:37
HCL nr. 32 / 2024privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile iunie, iulie, august 20242024/05/302024-05-30 13:53:29
HCL nr. 31 / 2024 privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20242024/05/302024-05-30 13:52:08
HCL nr. 30 / 2024 privind stabilirea  unui mandat special reprezentantului comunei Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privirela contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare privind stabilirea  unui mandat special reprezentantului comunei Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.2024/05/302024-05-30 13:50:56
HCL nr. 29 / 2024privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)2024/05/302024-05-30 13:50:06
HCL nr. 28 / 2024privind aprobarea vânzării lotului G40, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție către domnul Dumitrache Ionuț2024/05/302024-05-30 13:49:10
HCL nr. 27 / 2024 privind aprobarea vânzării lotului D34, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție către domnul Lăcătuș Nicolae2024/05/302024-05-30 13:47:26
HCL nr. 26 / 2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Costești și sat Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”2024/04/252024-04-25 15:05:47
HCL nr. 25 / 2024privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Costești 2024/04/252024-04-25 15:04:45
HCL nr. 24 / 2024privind aprobarea emiterii acordului proprietarului în vederea  organizării de șantier la obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN SATUL SPĂTARU, COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pe un teren apartținând domeniului privat al comunei Costești pe perioada de executare a lucrărilor de construire.2024/03/292024-03-29 19:06:23
HCL nr. 23 / 2024privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Costești este membru asociat.2024/03/212024-03-21 07:49:03
HCL nr. 22 / 2024privind transformarea unei functii contractuale de executie vacante din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Costesti și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti.2024/03/212024-03-21 07:47:45
HCL nr. 21 / 2024privind  aprobarea documentației pentru investiția „Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Costești, judetul Buzău”, propus spre finanțare prin „Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare” finantat de către Administrația Fondului pentru Mediu2024/03/212024-03-21 07:46:19
HCL nr. 20 / 2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, faza Proiect Tehnic si Detalii de Executie, pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN SATUL SPĂTARU, COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2024/03/212024-03-21 07:45:00
HCL nr. 19 / 2024privindaprobarea deblocării și utilizarii fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău2024/03/212024-03-21 07:43:54
HCL nr. 18 / 2024privind revocarea HCL 55/28.09.2023 privind aprobarea valorii de inventar și trecerea în domeniul public al comunei Costești a bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă furnizate de obiectivul Extindere Sistem de alimentare cu apă în Costești, Pietrosu2024/03/212024-03-21 07:42:48
HCL nr. 17 / 2024privind vânzarea lotului H45, 1000 mp, concesionat aparținând domeniului privat al comunei, pe care se află o construcție de către Năstase Victor-Marius2024/03/212024-03-21 07:40:36
HCL nr. 16 / 2024privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 2 (două) terenuri aflate în domeniul privat al comunei Costești, județul Buzău2024/03/212024-03-21 07:39:28
HCL nr. 15 / 2024privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare2024/03/212024-03-21 07:38:23
HCL nr. 14 / 2024privind aprobarea costului mediu lunar și stabilirea contribuției lunare a beneficiarilor serviciilor sociale oferite de Căminul pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești în anul 20242024/02/152024-02-15 18:44:55
HCL nr. 13 / 2024privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costești pentru anul 20242024/02/152024-02-15 18:42:56
HCL nr. 12 / 2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20242024/02/152024-02-15 18:40:29
HCL nr. 11 / 2024privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind asistența medicală comunitară pentru anul 20242024/02/152024-02-15 18:38:56
HCL nr. 10 / 2024privind aprobarea Planului Local de Acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 20242024/02/152024-02-15 18:37:22
HCL nr. 9 / 2024privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile martie, aprilie, mai 20242024/02/152024-02-15 18:36:15
HCL nr. 8 / 2024privind aprobarea  Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău2024/01/312024-01-31 18:55:32
HCL nr. 7 / 2024privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costești, comuna Costești, județul Buzău2024/01/312024-01-31 18:22:47
HCL nr. 6 / 2024privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 64/16.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costești, comuna Costești, judeţul Buzău, începând cu 1 ianuarie 20242024/01/312024-01-31 18:21:00
HCL nr. 5 / 2024privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei C.A. Rosetti în Asociație2024/01/312024-01-31 18:20:33
HCL nr. 4 / 2024privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală2024/01/312024-01-31 18:17:30
HCL nr. 3 / 2024privind aprobarea Planului de actiuni și lucrări de interes local pe anul 2024 pentru beneficiarii Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune2024/01/312024-01-31 18:15:11
HCL nr. 2 / 2024privind aprobarea organizarii retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat din comuna Costești, județul Buzău pentru anul școlar  2024-20252024/01/112024-01-11 13:58:32
HCL nr. 1 / 2024Privind aprobarea achiziționarii unor servicii de asistență juridică si de reprezentare a comunei Coștesti, județul Buzău2024/01/112024-01-11 13:56:31
HCL nr. 77 / 2023privind rectificarea nr. 8 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești2023/12/212023-12-21 21:17:13
HCL nr. 76 / 2023privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costești2023/12/142023-12-14 17:46:55
HCL nr. 75 / 2023privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20242023/12/142023-12-14 17:45:13
HCL nr. 74 / 2023privind rectificarea nr. 7 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/12/142023-12-14 17:43:04
HCL nr. 73 / 2023privind vânzarea  lotului K10 în suprafață de 1000 m. p., către doamna Bucur Mihaela-Gabriela, teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție2023/12/142023-12-14 17:41:41
HCL nr. 72 / 2023privind stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;2023/12/142023-12-14 17:40:23
HCL nr. 71 / 2023privind aprobarea Proiectului tehnic și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Reabilitare moderată a Căminului Cultural din comuna Costești, județul Buzău din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Componenta 10 – Fondul Local2023/11/282023-11-28 18:40:06
HCL nr. 70 / 2023privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile decembrie 2023 – februarie 2024 2023/11/282023-11-28 18:38:56
HCL nr. 69 / 2023privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2023/11/282023-11-28 18:36:59
HCL nr. 68 / 2023privind aprobarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Pomului de iarnă la școlile si grădinițele de pe raza comunei Costești, judetul Buzău și în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena comuna Costești2023/11/282023-11-28 18:35:57
HCL nr. 67 / 2023privind rectificarea nr. 6 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/11/282023-11-28 18:33:35
HCL nr. 66 / 2023privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală – Voicu Teodor-Mihail2023/11/282023-11-28 18:30:49
HCL nr. 65 / 2023privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală – Buzoianu Mihail-Mădălin2023/11/282023-11-28 18:23:00
HCL nr. 63 / 2023pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială COSTEȘTI, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi2023/10/262023-10-26 18:19:40
HCL nr. 62 / 2023Privind vânzarea suprafaței de 20.113 m. p., către doamna Damian Laura,teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău,pe care se află edificată o construcție2023/10/262023-10-26 18:18:26
HCL nr. 61 / 2023privind vânzarea lotului I37 în suprafață de 1000 m. p., către domnul Șolea Marius-Emil,teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău,pe care se află edificată două construcții2023/10/262023-10-26 18:17:22
HCL nr. 60 / 2023privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 5 (cinci) terenuri aflate în domeniul privat al comunei Costești, județul Buzău2023/10/262023-10-26 18:09:05
HCL nr. 59 / 2023privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2023/10/262023-10-26 18:08:06
HCL nr. 58 / 2023privind acordarea unui sprijin financiar pentru doamna Manea Elena pe perioada internării acesteia în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2023/10/262023-10-26 18:06:37
HCL nr. 57 / 2023privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Costești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Costești2023/09/282023-09-28 17:39:02
HCL nr. 56 / 2023privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Costesti nr. 49/18.12.2014 privind delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă din satul Spataru, comuna Costesti, judetul Buzau, catre S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.2023/09/282023-09-28 17:37:57
HCL nr. 55 / 2023privind aprobarea valorii de inventar și trecerea în domeniul public al comunei Costești, județul Buzău a bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă furnizate de obiectivul Extindere Sistem alimentare cu apă localitățile Costești și Pietrosuu, comuna Costești, județul Buzău2023/09/282023-09-28 17:36:49
HCL nr. 54 / 2023privind rectificarea nr. 5 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/09/282023-09-28 17:31:46
HCL nr. 53 / 2023 privind revocarea HCL nr. 44/27.07.2023 privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru Fronea Gabriela-Florina2023/08/312023-08-31 16:47:49
HCL nr. 52 / 2023privind neasumarea de către Consiliul Local Costești a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Progarmului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027.2023/08/312023-08-31 16:46:33
HCL nr. 51 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: Gard delimitare loc de joacă sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2023/08/312023-08-31 16:44:16
HCL nr. 50 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul inestiții Gard împrejmuitor Școala veche sat Pietrosu, comuna Costești, județul Buzău2023/08/312023-08-31 16:42:04
HCL nr. 49 / 2023privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Costești, județul Buzău2023/08/312023-08-31 16:38:53
HCL nr. 48 / 2023privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile septembrie/noiembrie 20232023/08/312023-08-31 16:36:49
HCL nr. 47 / 2023privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/08/312023-08-31 16:34:36
HCL nr. 46 / 2023privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și superficie pentru QUICK & SMART SOLUTIONS S.R.L. asupra unui teren din extravilanul comunei Costești, județul Buzău, pentru o Linie Electrică Subterană (LES) 33 kV și pentru lucrările de amplasare și acces la DJ 203C aferente proiectului de investiții “Centrală Electrică Eoliană 165 MW – Buzău Vest”2023/07/272023-07-27 19:02:32
HCL nr. 45 / 2023privind aprobarea alocării sumei de 2000 lei Ansamblului Folcloric ”Coronița” în vederea organizării festivalului – concurs de muzică și dansuri populare ”Să păstrăm tradiția poporului român”2023/07/272023-07-27 19:01:21
HCL nr. 44 / 2023privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru Fronea Gabriela-Florina2023/07/272023-07-27 19:00:31
HCL nr. 43 / 2023privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru Burlacu Florentina-Cosmina2023/07/272023-07-27 18:59:10
HCL nr. 42 / 2023privind rectificarea nr. 3 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/07/272023-07-27 18:54:56
HCL nr. 41 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN SATUL SPĂTARU, COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/07/122023-07-12 13:07:32
HCL nr. 40 / 2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/192023-06-19 19:48:10
HCL nr. 39 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Reabilitare alei pietonale comuna Costești, județul Buzău2023/06/192023-06-19 19:46:21
HCL nr. 38 / 2023privind rectificarea nr. 2 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/06/192023-06-19 19:43:44
HCL nr. 37 / 2023privind constituirea unor spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor pe raza administrativ teritoriala a comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU2023/05/312023-05-31 18:08:17
HCL nr. 36 / 2023privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU2023/05/312023-05-31 18:07:29
HCL nr. 35 / 2023privind modificarea HCL nr. 46 din 31 octombrie 2017 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale U.A.T. comuna COSTEŞTI, judeţul BUZĂU către serviciul ”CONSILIUL LOCAL COSTESTI – SERVICIUL DE SALUBRIZARE”2023/05/312023-05-31 18:06:16
HCL nr. 34 / 2023Privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău pentru activitaţea: sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică2023/05/312023-05-31 16:31:03
HCL nr. 33 / 2023privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare a comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău pentru activitaţea: eliminarea prin depozitare a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase2023/05/312023-05-31 16:29:54
HCL nr. 32 / 2023privind organizarea serviciului public de salubrizare al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, prin implementarea prevederilor OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi a Legii 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor2023/05/312023-05-31 16:28:53
HCL nr. 31 / 2023privind modificarea/abrogarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU2023/05/312023-05-31 16:28:04
HCL nr. 30 / 2023privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentrulunile iunie 2023 – august 20232023/05/312023-05-31 16:27:13
HCL nr. 29 / 2023privind constituirea dreptului de servitute pentru accesul pe proprietatea publică/privată a U.A.T. Costești în favoarea S.C. ORANGE România S.A. în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora2023/05/312023-05-31 16:26:11
HCL nr. 28 / 2023pentru aprobarea participării U.A.T. Costești, județul Buzău în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/192023-05-19 19:32:11
HCL nr. 27 / 2023privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitii „Reabilitare moderata a caminului cultural  din comuna Costesti, judetul Buzau” prin Planul National de Redresare si Rezilienta din cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 Componenta 10 – Fondul Local2023/05/192023-05-19 19:30:31
HCL nr. 26 / 2023privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costești, comuna Costești, județul Buzău2023/04/272023-04-27 14:40:28
HCL nr. 25 / 2023privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei Școlii Gimnaziale Costești în vederea participării la Olimpiada Națională a Sportului Școlar a echipei de fete de fotbal2023/04/272023-04-27 14:39:40
HCL nr. 24 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Reamenajare drum exploatare 33 comuna Costești, județul Buzău2023/04/272023-04-27 14:38:22
HCL nr. 23 / 2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/302023-03-30 16:47:00
HCL nr. 22 / 2023privind aprobarea mentinerii UAT Costești, județul Buzau, prin Consiliul Local al comunei Costești,  județul Buzău la Parteneriatul LEADER cu denumirea ” Asociația G.A.L. Drumul Vinului”, în vederea depunerii sprijinului pregătitor SM19.1 și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 20272023/03/302023-03-30 16:45:31
HCL nr. 21 / 2023privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștii permanente din domeniul privat al comunei Costești, județul Buzău, destinate pășunatului2023/03/302023-03-30 16:42:12
HCL nr. 20 / 2023privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20232023/03/302023-03-30 16:41:20
HCL nr. 19 / 2023privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău2023/03/302023-03-30 16:40:17
HCL nr. 18 / 2023privind aprobarea depunerii de catre UAT Costești a proiectului de finanțare Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale  a unităților de învățământ din comuna Costești2023/03/132023-03-13 09:47:38
HCL nr. 17 / 2023 privind înlocuirea președintelui de ședință2023/03/132023-03-13 06:16:52
HCL nr. 16 / 2023privind ieșirea din indiviziune și dezmembrarea imobilului  în suprafață totală de 984100 m.p. situat în T11, P 156, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău2023/02/162023-02-16 18:59:00
HCL nr. 15 / 2023privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Costești, județul Buzău pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMMSS”, cod MYSMIS 1309632023/02/162023-02-16 18:58:00
HCL nr. 14 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Extindere trotuar pietonal în sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2023/02/162023-02-16 18:57:00
HCL nr. 13 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN SATUL SPĂTARU, COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/02/162023-02-16 18:56:00
HCL nr. 12 / 2023privind aprobarea Strategiei de achiziții publice a comunei Costești pe anul 20232023/02/162023-02-16 18:54:00
HCL nr. 11 / 2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 20232023/02/162023-02-16 18:51:00
HCL nr. 10 / 2023privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile martie 2023 – mai 20232023/02/162023-02-16 18:50:00
HCL nr. 9 / 2023privind aprobarea costului mediu lunar și stabilirea contribuției lunare a beneficiarilor serviciilor sociale oferite de Căminul pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești în anul 20232023/01/262023-01-26 21:54:00
HCL nr. 8 / 2023privind aprobarea raportului de evaluare a lotului A33, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție și aprobarea vânzării acestui lot către doamna Stan Petronela-Mariana2023/01/262023-01-26 21:53:00
HCL nr. 7 / 2023privind aprobarea raportului de evaluare a lotului D16, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție și aprobarea vânzării acestui lot către domnul Macovei Ovidiu2023/01/262023-01-26 21:51:00
HCL nr. 6 / 2023privind privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Costești, judetul Buzău2023/01/262023-01-26 21:50:00
HCL nr. 5 / 2023privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Costești, județul Buzău și a Planului anual de asistență medicală comunitară pentru anul 20232023/01/262023-01-26 21:47:00
HCL nr. 4 / 2023 privind aprobarea Planului Local de Acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 20232023/01/262023-01-26 21:46:00
HCL nr. 3 / 2023 privind aprobarea Planului de actiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 20232023/01/262023-01-26 21:43:00
HCL nr. 2 / 2023 privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de imobilul situat în T9, P142, comuna Costești, sat Spătaru, județul Buzău, inițiat de Nedu Marin și Nedu Georgeta2023/01/262023-01-26 21:25:00
HCL nr. 1 / 2023privind aprobarea organizarii retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat din comuna Costești, județul Buzău pentru anul școlar  2023-20242023/01/262023-01-26 21:24:00
HCL nr. 83 / 2022  privind rectificarea nr. 6 a bugetului comunei Costești, județul Buzău2022/12/222022-12-22 17:53:00
HCL nr. 82 / 2022 privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară ”Eco Buzău 2009” la care comuna Costești este membru2022/12/152022-12-15 18:00:00
HCL nr. 81 / 2022 privind aprobarea achiziționarii unor servicii juridice de consultanță, asistență juridică si de reprezentare a comunei Coștesti, județul Buzău2022/12/152022-12-15 17:59:00
HCL nr. 80 / 2022 privind rectificarea nr. 5 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costești județul Buzău pe anul 20222022/12/152022-12-15 17:58:00
HCL nr. 79 / 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20232022/12/152022-12-15 17:56:00
HCL nr. 78 / 2022 privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul local al comunei Costești, județul Buzău, Școlii Gimnaziale Costești în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare, concursuri, competiții interne și internaționale2022/11/172022-11-17 16:42:00
HCL nr. 77 / 2022 privind aprobarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Pomului de iarnă la școlile si grădinițele de pe raza comunei Costești, judetul Buzău și în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin si Elena comuna Costești2022/11/172022-11-17 16:41:00
HCL nr. 76 / 2022 privind rectificarea nr. 4 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești2022/11/172022-11-17 16:38:11
HCL nr. 75 / 2022 privind aprobarea alipirii loturilor L11 și L12,  terenuri concesionate aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău2022/11/172022-11-17 16:37:10
HCL nr. 74 / 2022 privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente2022/11/172022-11-17 16:36:00
HCL nr. 73 / 2022 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile decembrie 2022-februarie 20232022/11/172022-11-17 16:34:58
HCL nr. 72 / 2022 privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Costești aprobat prin HCL 44/28.06.20192022/11/172022-11-17 16:33:32
HCL nr. 71 / 2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Costești pentru anul școlar 2022-20232022/10/202022-10-20 10:36:00
HCL nr. 70 / 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Reparații rigole scurgere sat Pietrosu, comuna Costești, județul Buzău2022/10/202022-10-20 10:35:00
HCL nr. 69 / 2022 privind aprobarea raportului de evaluare a terenului (loturile H37, H38, H39 alipite) în suprafață de 3000 mp, teren concesionat aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, pe care se află edificată o construcție și aprobarea vânzării acestuia către doamna Mardan Simona-Elena2022/10/202022-10-20 10:34:00
HCL nr. 68 / 2022 privind aprobarea vânzării lotului E16 în suprafață de 997 mp, teren concesionat aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, pe care se află edificată o construcție, către domnul Colgiu Florin-Mădălin2022/10/202022-10-20 10:33:00
HCL nr. 67 / 2022 privind aprobarea vânzării lotului J17 în suprafață de 1000 mp, teren concesionat aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, pe care se află edificată o construcție, către domnul Bălălău Alexandru2022/10/202022-10-20 10:32:00
HCL nr. 66 / 2022 privind aprobarea vânzării lotului A12 în suprafață de 1000 mp, teren concesionat aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, pe care se află edificată o construcție, către domnul Ghilință Toni2022/10/202022-10-20 10:31:00
HCL nr. 65 / 2022 privind aprobarea raportului de evaluare a loturilor J17, A12, E16, terenuri concesionate aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, pe care se află edificate construcții2022/10/202022-10-20 10:24:00
HCL nr. 64 / 2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Costești2022/10/202022-10-20 10:23:00
HCL nr. 63 / 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Costești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Costești2022/10/202022-10-20 10:21:00
HCL nr. 62 / 2022 privind rectificarea nr. 3 a bugetului local al comunei Costești2022/09/292022-09-29 14:55:00
HCL nr. 61 / 2022 privind aprobarea vănzării lotului C15 în suprafață de 1000 mp, teren concesionat aparținând domeniului privat al comunei Costești, pe care se află edificată o construcție, către domnul Dobrotă Daniel-Florin2022/09/292022-09-29 14:54:00
HCL nr. 60 / 2022 privind revocarea dreptului parohiei Spătaru de folosință gratuită asupra terenului aferent cimitirului Spătaru2022/09/292022-09-29 14:53:00
HCL nr. 59 / 2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Costești2022/09/292022-09-29 14:52:00
HCL nr. 58 / 2022 privind aprobarea PUZ Construire sala de evenimente Corp C1, Corp C2 Depozitare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de imobilul situat în T2, P22 sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău, inițiat de SC WSS AL GEBO GOLD SRL2022/09/292022-09-29 14:45:00
HCL nr. 57 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Costești în ADI Buzău 2008 pentru a vota prelungirea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – județil Buzău 2016-20202022/08/312022-08-31 09:18:00
HCL nr. 56 / 2022privind aprobarea achiziționării unor servicii juridicede consultanță, asistență juridică și reprezentare a comunei Costești, județul Buzău2022/08/312022-08-31 09:17:00
HCL nr. 55 / 2022privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliul Local Costești pentru lunile septembrie-noiembrie 20222022/08/312022-08-31 09:16:00
HCL nr. 54 / 2022privind atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală2022/08/312022-08-31 09:15:00
HCL nr. 53 / 2022privind atestarea la domeniul privat al comunei Costești al unui bun imobil2022/08/312022-08-31 09:14:00
HCL nr. 52 / 2022privind aprobarea Planului Local de Acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada iulie-decembrie 20222022/07/282022-07-28 15:22:00
HCL nr. 51 / 2022privind acordarea unui sprijin financiar pentru doamna Manea Elena pe perioada internării acesteia în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena Costești2022/07/282022-07-28 15:21:00
HCL nr. 50 / 2022privind rectificarea nr. 2 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești pentru anul 20222022/07/282022-07-28 15:18:00
HCL nr. 49 / 2022privind constituirea Comisiei pentru analizarea și aprobarea cererilor depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe2022/07/282022-07-28 15:16:00
HCL nr. 48 / 2022privind acordarea sumei de 1000 lei domnului Caloean Mihai-Dragos pentru rezultate deosebite la învățătură2022/06/302022-06-30 18:29:00
HCL nr. 47 / 2022privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici si a devizului geneal pentru obiectivul Amenajare trotuare pietonale sat Costesti2022/06/302022-06-30 18:28:00
HCL nr. 46 / 2022privind aprobarea unor măsuri cu privire la ADI Eco Buzau 20092022/06/302022-06-30 18:27:00
HCL nr. 45 / 2022privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea lotului concesionat E5 către domnul Bratosin Virgil-Paraschiv2022/06/302022-06-30 18:26:00
HCL nr. 44 / 2022privind atestarea suprafetei de 686 mp la domeniul privat al comunei Costești2022/06/302022-06-30 18:25:00
HCL nr. 43 / 2022privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Reabilitare moderată a căminului cultural din comuna Costești, jud. Buzău” din cadrul Proiectului Planului național de redresare și reziliență2022/06/162022-06-16 06:59:00
HCL nr. 42 / 2022privind aprobarea exprimării acordurilor și efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Realizare stații de încărcare vehicule electrice în comuna Costești, județul Buzău”2022/06/162022-06-16 06:58:00
HCL nr. 41 / 2022privind modificarea art. 1 din HCL nr. 31/2022 privind aprobarea organigramei2022/05/262022-05-26 20:34:00
HCL nr. 40 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costesti in ADI 2008 pentru primirea unui nou membru2022/05/262022-05-26 20:32:00
HCL nr. 39 / 2022privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Reparatii Acoperis sediu Primarie2022/05/262022-05-26 20:31:00
HCL nr. 38 / 2022privind aprobarea raportului de evaluare si a vanzarii lotului F362022/05/262022-05-26 20:30:00
HCL nr. 37 / 2022privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 20222022/05/262022-05-26 20:29:00
HCL nr. 36 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costesti in ADI 2008 pentru primirea unui nou membru2022/04/282022-04-28 20:28:00
HCL nr. 35 / 2022privind aprobarea intocmirii documentatiilor la obiectivul Infiintare retea canalizare sat Costesti2022/04/282022-04-28 20:27:00
HCL nr. 34 / 2022privind aprobarea intocmirii documentatiilor la obiectivul Construire trotuare sat Costesti2022/04/282022-04-28 20:26:00
HCL nr. 33 / 2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general la obiectivul de investitii Modernizare DS 640 comuna Costesti2022/04/282022-04-28 20:25:00
HCL nr. 32 / 2022privind rectificarea nr. 1 a bugetului comunei2022/04/282022-04-28 20:22:00
HCL nr. 31 / 2022privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor din subordinea Consiliului Local2022/04/282022-04-28 20:21:00
HCL nr. 30 / 2022privind Înființare Sistem Inteligent Distribuție gaze naturale în comuna Costești, județul Buzău, în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul ”Anghel saligny”2022/04/142022-04-14 20:22:00
HCL nr. 29 / 2022privind aprobarea cuantumului și numărului  de burse care se acorda în semestrul II elevilor din comuna Costesti2022/03/312022-03-31 18:34:00
HCL nr. 28 / 2022privind revocarea HCL nr. 65/2021 privind atestarea la domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatatie2022/03/312022-03-31 18:33:00
HCL nr. 27 / 2022privind modificarea și completarea HCL nr. 17/2022 pentru aprobarea costului mediu lunar si a contributiei financiare 2022/03/312022-03-31 18:32:00
HCL nr. 26 / 2022privind aprobarea schimării destinației imobilului proprietatea publică a comunei Costești din scoală în sediu CPV2022/03/312022-03-31 18:31:00
HCL nr. 25 / 2022privind aprobarea raportului de evaluare și a vânzării lotului I422022/03/312022-03-31 18:30:30
HCL nr. 24 / 2022privind aprobarea vânzării lotului A42022/03/312022-03-31 18:29:00
HCL nr. 23 / 2022privind aprobarea deblocării fondului de rulment din contul Trezoreriei Buzău2022/03/312022-03-31 18:28:00
HCL nr. 22 / 2022privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru lunile martie-mai2022/02/282022-02-28 18:37:00
HCL nr. 21 / 2022privind acordarea unor mandate speciale reprezentantului UAT Costesti in ADI Eco Buzau 20092022/02/282022-02-28 18:36:00
HCL nr. 20 / 2022privind acordarea  unui mandat special reprezentantului UAT Costesti in ADI Buzau 20082022/02/282022-02-28 18:35:00
HCL nr. 19 / 2022privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pe anul 20222022/02/282022-02-28 18:31:00
HCL nr. 18 / 2022privind aprobarea procedurii inchirierii de pajisti prin atribuire directa2022/02/282022-02-28 18:30:00
HCL nr. 17 / 2022privind aprobarea costului lunar mediu si stabilirea contributiei financiare de intreținere pentru beneficiarii CPV2022/02/282022-02-28 18:27:00
HCL nr. 16 / 2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 20222022/02/282022-02-28 18:08:00
HCL nr. 15 / 2022privind însușirea raportului de evaluare pentru lotul A36 și vânzarea către domnul Oaie Florin, cu plata în rate2022/01/312022-01-31 19:25:00
HCL nr. 14 / 2022privind acordarea unui mandat primarului în A.D.I. Buzău 2008 pentru retragerea comunei Cilibia2022/01/312022-01-31 19:24:00
HCL nr. 13 / 2022privind acordarea unui mandat primarului în A.D.I. Buzău 2008 pentru primirea comunelor Ghergheasa și Mihăilești2022/01/312022-01-31 19:23:00
HCL nr. 12 / 2022privind însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea studiului de oportunitate pentru organizarea licitației în vederea concesionării a unei suprafețe totale de 61243 m.p.2022/01/312022-01-31 19:22:00
HCL nr. 11 / 2022privind aprobarea tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale Serviciului Salubrizare la nivelul UAT Costești2022/01/312022-01-31 19:20:00
HCL nr. 10 / 2022privind modificarea H.C.L. nr. 46/2017 privind darea în administrare și exploatare a Serviciului Salubrizare2022/01/312022-01-31 19:19:00
HCL nr. 9 / 2022privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductive în vederea depozitării deșeurilor biodegradabile2022/01/312022-01-31 19:18:00
HCL nr. 8 / 2022privind instituirea unor puncte de colectare a deșeurilor pe raza comunei Costești2022/01/312022-01-31 18:19:00
HCL nr. 7 / 2022privind stabilirea unei suprafețe în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte2022/01/312022-01-31 18:18:00
HCL nr. 6 / 2022privind organizarea Serviciului public de salubrizare și pentru implementarea obligațiilor prevăzute de O.U.G. 92/2021 și de Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor2022/01/312022-01-31 18:15:00
HCL nr. 5 / 2022privind modificarea / abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei Costesti, jud. Buzau2022/01/312022-01-31 18:14:00
HCL nr. 4 / 2022privind aprobarea preluării de venit la bugetul local a sumei de 172.295,03 lei din excedent2022/01/312022-01-31 18:13:00
HCL nr. 3 / 2022privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat pentru anul 20222022/01/312022-01-31 18:11:00
HCL nr. 2 / 2022privind aprobarea Strategiei de achiziții publice a comunei Costești pe anul 20222022/01/312022-01-31 18:07:00
HCL nr. 1 / 2022privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Costești 2022-20232022/01/312022-01-31 18:06:00
HCL nr. 76 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești, jud. Buzau pe anul 20212021/12/232021-12-23 19:10:00
HCL nr. 75 / 2021privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistenta juridica si reprezentare a comunei Costesti, jud. Buzau2021/12/232021-12-23 19:08:00
HCL nr. 74 / 2021privind aprobarea preluării de către Primăria comunei Costești, în coordonare, prin Compartimentul de Asitență Socială a responsabilitatii furnizării în continuare a serviciilor sociale de Caminul pentru Persoane Vârstnice Costești, precum si mentinerea capacitatii de functionare a acestuia pentru un numar de 42 de locuri2021/12/232021-12-23 19:06:00
HCL nr. 73 / 2021privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costești2021/12/232021-12-23 19:05:00
HCL nr. 72 / 2021privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 20222021/12/232021-12-23 19:03:00
HCL nr. 71 / 2021privind implementarea proiectului „Achiziție utilaj specializat de colectare și transport deșeuri pentru Serviciul de Salubrizare”2021/11/252021-11-25 18:04:00
HCL nr. 70 / 2021privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile decembrie 2021 – ianuarie, februarie 20222021/11/252021-11-25 18:03:00
HCL nr. 69 / 2021privind aprobarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Pomului de iarnă la Școala Gimnazială Costești și la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Constantin și Elena” Costești2021/11/252021-11-25 18:02:00
HCL nr. 68 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău2021/11/252021-11-25 18:01:00
HCL nr. 67 / 2021privind organizarea licitației publice în vederea concesionării imobilului cu destinația de Dispensar sanitar-veterinar aparținând domeniului public2021/11/252021-11-25 18:00:00
HCL nr. 66 / 2021privind aprobarea Devizul General aferent obiectivului de investitii ”Evaluare economică-Reparații și întreținere DS 136 – strada Principală și DS 359 – strada Zorelelor dinsatele Costești și Pietrosu, comuna Costești, județul Buzău”;2021/11/052021-11-05 16:37:35
HCL nr. 65 / 2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, a unor drumuri de exploatare situate in extravilanul comunei Costesti, judetul Buzau;2021/11/052021-11-05 16:36:18
HCL nr. 64 / 2021privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costești pentru a face parte din Comisia de Concurs, la proba de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cadrul Școlii Gimnaziale Costești2021/10/252021-10-25 20:53:00
HCL nr. 63 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare în sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny2021/10/252021-10-25 20:52:00
HCL nr. 62 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum comunal DC 156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/252021-10-25 17:08:00
HCL nr. 61 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri sătești în sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/252021-10-25 17:07:00
HCL nr. 60 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Costești, județul Buzău pe anul 20212021/10/252021-10-25 17:02:00
HCL nr. 59 / 2021privind aprobarea deblocării și utilizării fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău2021/10/252021-10-25 17:00:00
HCL nr. 58 / 2021privind aprobarea vânzării unui teren – lot G 34 aparținând domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, teren concesionat pe care se află edificată o construcție2021/10/252021-10-25 16:59:00
HCL nr. 57 / 2021privind însușirea raportului de evaluare pentru un lot – G34, teren concesionat pentru construirea unei locuințe în sat Spătaru, comuna Costești2021/10/252021-10-25 16:57:00
HCL nr. 56 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 20212021/09/302021-09-30 21:33:00
HCL nr. 55 / 2021Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costesti in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Costesti2021/09/302021-09-30 21:32:00
HCL nr. 54 / 2021Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Costesti in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Costești2021/09/302021-09-30 21:29:00
HCL nr. 53 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Extindere Iluminat Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”2021/09/302021-09-30 21:28:00
HCL nr. 52 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Extindere Iluminat Public Stradal pe străzile Codrului și Vlăsiei, sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău”2021/09/302021-09-30 21:25:00
HCL nr. 51 / 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Costești, județul Buzău2021/09/302021-09-30 21:22:00
HCL nr. 50 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot D28 apartinand domeniului privat al comunei Costești, județul Buzău, teren concesionat pe care se afla edificată o construcție 2021/09/302021-09-30 21:20:00
HCL nr. 49 / 2021privind aprobarea prelungirii activității Consorțiului Școlar ”CĂLMĂȚUIUL”, între Școala Gimnazială Costești și Școala Gimnazială Gherăseni, județul Buzău2021/08/312021-08-31 20:17:00
HCL nr. 47 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 20212021/08/312021-08-31 20:16:00
HCL nr. 48 / 2021privind aprobarea alipirii loturilor A23 și A24, terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, județul Buzău, concesionate în scopul construirii de locuințe2021/08/312021-08-31 20:16:00
HCL nr. 46 / 2021privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 588/1999 de către domnul Tudose Ion2021/08/312021-08-31 20:14:00
HCL nr. 45 / 2021privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 561/1999 de către domnul Chiriță Constantin, teren pe care se află edificată o construcție2021/08/312021-08-31 20:12:00
HCL nr. 44 / 2021privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 563/1999 de către domnul Chiriță Constantin, teren pe care se află edificată o construcție2021/08/312021-08-31 20:11:00
HCL nr. 43 / 2021privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Costești, județul Buzău2021/08/312021-08-31 20:09:00
HCL nr. 42 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru luna august 20212021/08/312021-08-31 20:08:00
HCL nr. 41 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 20212021/07/292021-07-29 14:24:00
HCL nr. 40 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa potabila” localitatile Costesti si Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau2021/07/292021-07-29 14:22:00
HCL nr. 39 / 2021 privind aprobarea alocarii sumei de 2000 Ansamblului folcloric Coronita in vederea organizarii festivalului – concurs de muzica si dansuri populare „Sa pastram traditia poporului roman”2021/07/292021-07-29 14:20:00
HCL nr. 38 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot H36 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/07/292021-07-29 14:17:00
HCL nr. 37 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot B39 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/07/292021-07-29 14:15:00
HCL nr. 36 / 2021privind aprobarea alipirii loturilor P7, P8+R8 și P9+R9, terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, județul Buzău, concesionate în scopul desfășurării de activități economice2021/06/242021-06-24 13:06:00
HCL nr. 35 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot B31 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/06/242021-06-24 13:05:00
HCL nr. 34 / 2021privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 4 (patru) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești2021/06/242021-06-24 13:04:00
HCL nr. 33 / 2021privind aprobarea alocării sumei de 500 lei Școlii Gimnaziale Costești in vederea realizării ceremoniei de încheiere a proiectului intenațional ETWINNING2021/06/242021-06-24 13:03:00
HCL nr. 32 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” săvoteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie2021/06/242021-06-24 13:02:00
HCL nr. 31 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/242021-06-24 13:01:00
HCL nr. 30 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot A29 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/282021-05-28 12:06:00
HCL nr. 29 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot A28 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/282021-05-28 12:03:00
HCL nr. 28 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot A2 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/282021-05-28 12:02:00
HCL nr. 27 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot M12 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/282021-05-28 12:00:00
HCL nr. 26 / 2021Privind aprobarea vanzarii unui teren – lot N14 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie2021/05/282021-05-28 11:58:00
HCL nr. 25 / 2021privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 3 (trei) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești2021/05/282021-05-28 11:57:00
HCL nr. 24 / 2021privind însușirea rapoartului de evaluare pentru un lot concesionat pentru construirea de spații comerciale in sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău în suprafață de 20113 m.p.2021/05/282021-05-28 11:55:00
HCL nr. 23 / 2021privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Costești pentru semestrul II al anului școlar 2020-20212021/05/282021-05-28 11:54:00
HCL nr. 22 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2021/05/282021-05-28 11:53:00
HCL nr. 21 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău2021/05/282021-05-28 11:51:00
HCL nr. 20 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 20212021/05/282021-05-28 11:50:00
HCL nr. 19 / 2021privind aprobarea amplasamentelor stațiilor publice pentru traseele care tranzitează comuna Costești, județul Buzău, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate2021/04/202021-04-20 16:37:00
HCL nr. 18 / 2021privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 5 (cinci) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru și sat Costești, comuna Costești2021/04/202021-04-20 16:35:00
HCL nr. 17 / 2021Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 20212021/04/202021-04-20 16:32:00
HCL nr. 16 / 2021privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău2021/04/202021-04-20 16:31:00
HCL nr. 15 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 20212021/04/202021-04-20 16:30:00
HCL nr. 14 / 2021privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI și a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de imobilul situat în T2, P24, comuna Costești, sat Spătaru, județul Buzău, inițiat de S.C. PANOSOL POWER S.R.L.2021/03/302021-03-30 18:37:00
HCL nr. 13 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv  și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Costești este membru asociat2021/02/182021-02-18 20:16:00
HCL nr. 12 / 2021privind aprobarea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin contractul de furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești2021/02/182021-02-18 20:14:00
HCL nr. 11 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Costesti 2021-20252021/02/182021-02-18 20:13:00
HCL nr. 10 / 2021privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a suprafetei de 1096 mp, drum  public de acces la locuintele situate in  satul Spataru, comuna Costesti, judetul Buzau 2021/02/182021-02-18 20:12:00
HCL nr. 9 / 2021privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 20212021/02/182021-02-18 20:11:00
HCL nr. 8 / 2021privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile martie, aprilie, mai 20212021/02/182021-02-18 20:09:00
HCL nr. 7 / 2021Privind aprobarea propunerii de menținere a schimbării destinației imobilului proprietatea publică a comunei Costești din sediul Școlii vechi din satul Costești, comuna Costești pentru menținerea obiectivului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena2021/01/282021-01-28 19:45:00
HCL nr. 6 / 2021privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe teritoriul comunei Costeși, județul Buzău2021/01/282021-01-28 19:43:00
HCL nr. 5 / 2021Privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costești, județul Buzău2021/01/282021-01-28 19:42:00
HCL nr. 4 / 2021privind stabilirea comisiei pentru vânzarea terenurilor concesionate și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor2021/01/282021-01-28 19:41:00
HCL nr. 3 / 2021privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat pentru anul 20212021/01/282021-01-28 19:39:00
HCL nr. 2 / 2021privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, judetul Buzau pentru anul scolar 2021-20222021/01/282021-01-28 19:37:00
HCL nr. 1 / 2021privind completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale și culte a Consiliului Local Costești2021/01/282021-01-28 19:35:00

Comments are closed.